یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

عنواننظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نویسندهعلی رامین

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_232_185_964_978

تعداد صفحات456

خلاصه
این مجموعه می‌کوشد ضمن بررسی سیر تکوین نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر، تازه‌ترین تحولات آنها را به بحث بگذارد و نشان دهد که این نظریه‌ها در صورت‌بندی تعاریف متنوع از هنر از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی و جامعه‌شناختی چه نقشی ایفا می‌کنند.
برچسب ها
نقادی نقد عقل محض

نقادی نقد عقل محض

گروه نویسندگان با گزینش و ویرایش مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی

عنواننقادی نقد عقل محض

نویسندهگروه نویسندگان با گزینش و ویرایش مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_65_5193_600_978

تعداد صفحات212

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مطلب از هشت نویسنده است که به تحلیل، واکاوی یا نقد مفاهیم محوری کتاب «نقد عقل محض» کانت می‌پردازد.
برچسب ها
پویایی نقد
PDF

پویایی نقد

حسن قاضی مرادی

عنوانپویایی نقد

نویسندهحسن قاضی مرادی

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ029ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
در این کتاب از منظری فلسفی ـ سیاسی و متأثر از آرای کانت و فوکو، به مفهوم نوین نقد پرداخته شده است.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت

نویسندههاناگینزبورگ

مترجمداود میرزایی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ267ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
این کتاب شصت‌ودومین جلد از مجموعۀ دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد است و به تشریح کتاب «نقد قوۀ حکم» اثر کانت می‌پردازد.
برچسب ها
زیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی
PDF

عنوانزیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی

نویسندهکریستیان هلموت ونتسل

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ67ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
چنان‌که از عنوان این کتاب برمی‌آید، در آن به مسئله‌های بنیادی پرداخته شده و رنگ و بوی کتاب بیشتر فلسفی و نظام‌مند است تا تاریخی.
برچسب ها
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
PDF

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

مترجمزیبا جبلی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات171

خلاصه
اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هفتادودومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «داوری زیباشناختی» نوشته نیک زنگویل به ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...