پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
واژه‌ها بدون معنی

واژه‌ها بدون معنی

کریستوفر گوکر

عنوانواژه‌ها بدون معنی

نویسندهکریستوفر گوکر

مترجمکوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک978-964-404-233-1

خلاصه
کتاب حاضر با هدف معرفی نظریه­ای تازه در باب مطالعۀ معنی به تدوین در آمده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...