یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
بانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

عنوانبانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_256_404_964_978

تعداد صفحات390

خلاصه
در این کتاب همۀ جریان‌های شعری فعال این عصر، با نیم‌نگاهی به شعر شاعران شاخص آنها تنها با توجه به دو معیار «الگوهای ذهنی» و «الگوهای زیباشناختی» بررسی شده‌اند.
برچسب ها
هنر در وضعیت پست‌مدرن

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات80

خلاصه
نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
برچسب ها
جریان‌شناسی، معرفی و نمونه آثار شعر پست‌مدرن
PDF

عنوانجریان‌شناسی، معرفی و نمونه آثار شعر پست‌مدرن

نویسندهپل هوور

مترجمعلی قنبری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ55ـ7556ـ600ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
در این کتاب شعر پست‌مدرن، شاعران این نوع از شعر و نمونه‌هایی از آن آورده شده است.
برچسب ها
مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران
PDF

عنوانمدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

نویسندهمحمود طیّب

ناشرزیتون سبز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ96ـ6428ـ600ـ978

تعداد صفحات520

خلاصه
در این کتاب ابتدا به بررسی غزل، پیدایی، دگرگونی‌های دوره‌ای و سپس نمود مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران و همۀ سختی‌ها و مسائل در این باره پرداخته شده است.
برچسب ها
جستارهایی دربارۀ عقلانیت
PDF

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

عنوانجستارهایی دربارۀ عقلانیت

نویسندهجورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ6ـ94792ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...