جمعه 02 تیر ماه 1396
قرابادین

قرابادین

مظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

عنوانقرابادین

نویسندهمظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

مصححیوسف بیگ باباپور، محمد (عارف) موسوی نژاد

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_185_313_600_978

تعداد صفحات438

خلاصه
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ دربردارندۀ ف‍ره‍ن‍گ‌ داروی‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ق‍دی‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ایی‌ اول‌ ن‍ام‌ آن‍ه‍ا آم‍ده‌ اس‍ت‌.
برچسب ها
تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)
PDF

تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

حکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

عنوانتذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

نویسندهحکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

مصححبا مقدمۀ مسعود غلامیه، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک2ـ197ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات596+548

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین منابع شناخت اصطلاحات داروشناسی و گیاه‌شناسی هندی ـ ایرانی است که در آن می‌توان به غالب نام‌های هندی گیاهان و داروهای دیگر دست یافت و معادل‌های فارسی بیشتر آنها نیز قید شده است.
برچسب ها
سلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی
PDF

عنوانسلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهامیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرقطره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ777ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات362

خلاصه
شاهنامۀ فردوسی، نامۀ خِرَد است و نسخۀ سلامت و با وجود سندبودن در تاریخ و اسطوره‌، از مرزهای داستان و شعر و روایت فراتر می‌رود. در تشریح واژۀ سلامت در ادامه به‌جایی خواهیم رسید كه گفته می‌شود با وجود اینکه همۀ تعاریف و دستورالعمل‌های جهانی ارائه شده، هر جامعه باید خود مسیرهای دست‌یابی به آن مفهوم ناب را بر اساس سنت‌های جاری در خود بیابد تا آن مسیرها برایش پذیرفتنی و به كاربستنی باشد. شاهنامه، نقشۀ مسیرهای منتهی به‌سلامت است‌. بهترین نمونه‌های انسان سالم، چه سلامت جسمانی و روانی و چه معنوی یا اجتماعی، در شاهنامه وجود دارند و این نوشته كاوشی است در آن معدن عظیم.
برچسب ها
ابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران
PDF

عنوانابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران

نویسندهابن هندو

مصححمهدی محقق

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ220ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
از میان آثار این هندو کتاب «مفتاح الطب» او بیش از همه از شهرت برخوردار بوده و این بدان جهت است که کمتر کتابی با این وجازت و اختصار و با این حال دارای مطلبی گوناگون، در تاریخ طب و آداب دانشجویان این فن نوشته شده است.
برچسب ها
تذکرۀ نظامشاهیه
PDF

تذکرۀ نظامشاهیه

حسن بن عبدالرحمن

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

مصححتصحیح و پژوهش مجید انوشیروانی و به کوشش محمدرضا شمس اردکانی، فرید قاسملو

ناشرچوگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات694

خلاصه
تذکره نظامشاهیه، بخشی کوچک از اثری است که به قیاس توصیف نویسنده‌اش در برگ‌های نخست این کتاب، می‌بایست بسی گسترده‌تر از نسخه موجود بوده باشد.
برچسب ها
خوانش بیماری در بستر اسطوره؛ مقدمه‌ای بر اسطوره‌درمانی
PDF

عنوانخوانش بیماری در بستر اسطوره؛ مقدمه‌ای بر اسطوره‌درمانی

نویسندهعبدالرضا ناصر مقدسی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ2ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
این کتاب موضوع جدیدی را مورد بحث قرار می‌دهد که شاید برای بسیاری مفهومی ناآشنا است و آن اینکه چگونه از راه اسطوره می‌توان به خوانشی جدید از اسطوره دست یافت؟
برچسب ها
بدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه
PDF

عنوانبدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه

نویسندهپیمان متین

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب به جایگاه و چرایی طب عامیانه پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...