یکشنبه 04 تیر ماه 1396
هنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

عنوانهنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_1_91230_600_978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است که به موضوعات هنر، زبان و ادبیات می‌پردازد.
برچسب ها
کتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

عنوانکتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

نویسندهلودویک ویتگنشتاین

مترجمایرج قانونی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_883_312_964

تعداد صفحات314

خلاصه
کتاب آبی در واقع مجموعه‌ای از یادداشت‌های ویتگنشتاین و کتاب قهوه‌ای مطالبی است که او آنها را طرح مقدماتی چیزی می‌دانست که باید چاپ کند.
برچسب ها
معماری زبان و ذهن در فلسفۀ ویتگنشتاین

عنوانمعماری زبان و ذهن در فلسفۀ ویتگنشتاین

نویسندهآنتونی کنی

مترجممحمدرضا اسمخانی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_053_278_600_978

تعداد صفحات343

خلاصه
این کتاب که به قلم یکی از فلاسفه تحلیلی بنام است، با تمرکز بر دو حوزه فلسفه زبان و فلسفه ذهن، به شرح سیر تحول اندیشه ویتگنشتاین می‌پردازد (که خود یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان تحلیلی است).
برچسب ها
راهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

عنوانراهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

نویسندهماری مک‌گین

مترجمایرج قانونی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_252_224_964_978

تعداد صفحات263

خلاصه
این كتاب راهنما دانشجویان را به مطالعه دقیق و روشن مهم‌ترین اثر ویتگنشتاین یعنی پژوهش‌های فلسفی توانا می‌كند.
برچسب ها
پراگماتیسم: پرسشی گشوده
PDF

عنوانپراگماتیسم: پرسشی گشوده

نویسندههیلاری پاتنم

مترجممحمد اصغری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ273ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
بی‌شک پراگماتیسم مشخصۀ فلسفۀ آمریکاست؛ ولی این بدین معنا نیست که تفکر پراگماتیستی محدود به این کشور است، بلکه تفکر پراگماتیستی در تمامی کشورهای جهان چه اروپایی چه آمریکایی گسترده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...