چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
دیوان نیّر تبریزی

دیوان نیّر تبریزی

محمدتقی ابن محمد نیّر ممقانی

عنواندیوان نیّر تبریزی

نویسندهمحمدتقی ابن محمد نیّر ممقانی

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1390 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک0_237_304_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از اشعار میرزا محمدتقی حجة الاسلام متخلص به نیّر است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...