چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان مترادف

فرهنگ واژگان مترادف

ابوهلال عسکری

عنوانفرهنگ واژگان مترادف

نویسندهابوهلال عسکری

مترجممهدی کاظمیان، رضا رضاخواه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_546_426_964_978

تعداد صفحات383

خلاصه
موضوع این کتاب شرح کلمات مترادف در زبان عربی است.
برچسب ها
اشعار اخلاقی در ادب فارسی

اشعار اخلاقی در ادب فارسی

احمد احمدی بیرجندی

عنواناشعار اخلاقی در ادب فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1389(چاپ چهارم)

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک2ـ181ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات183

خلاصه
نویسنده در این کتاب تلاش کرده اشعاری که در مسائل اخلاقی و اجتماعی است و حاوی پیام و اندرزی سودمند است را نقل کند.
برچسب ها
واژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی
PDF

عنوانواژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی

نویسندهبهروز ذوالفقاری

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ987ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیشترین بخش از گویش واژگان لری اشترینان است.
برچسب ها
فرهنگ سبک‌شناسی
PDF

فرهنگ سبک‌شناسی

نینا نورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو

عنوانفرهنگ سبک‌شناسی

نویسندهنینا نورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو

مترجماحمد رضایی جمکرانی، مسعود فرهمندفر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4ـ376ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات292

خلاصه
این کتاب قصد دارد نمایی کلی از جعبه ابزار سبک‌شناسی، ابزار قابل دسترس آن، انگاره‌های زبان‌شناختی مختلف و شاخه‌های سبک‌شناسی که این ابزار تولید کرده یا به کار می‌روند و همچنین اندیشمندان اصلی این حوزه را در اختیار خواننده قرار دهد.
برچسب ها
بصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی
PDF

عنوانبصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی

نویسندهکرول گری، جولی‌ین ملینز

مترجمطاهر رضازاده

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ228ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
هدف این کتاب راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنر و طراحی در کار پژوهش است. این کتاب راهبردهای مناسب پژوهش‌های هنر و طراحی را تشریح و ارزیابی می‌کند و می‌تواند به ادغام تجربۀ پژوهشی در کارهای عملی معاصر کمک کند و صلاحیت و رقابت حرفه‌ای را افزایش دهد.
برچسب ها
نقدی در ترازوی نقد (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395)
PDF

عنواننقدی در ترازوی نقد (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395)

نویسندهجلال خالقی مطلق

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات90

خلاصه
در این شماره از ضمیمۀ گزارش میراث، دکتر جلال خالقی مطلق به بررسی انتقادها و استدلال‌های دکتر سجاد آیدنلو در ضمیمۀ 40 دوفصلنامۀ آینۀ میراث می‌پردازد.
برچسب ها
در بند ترفند؛ با گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده
PDF

عنواندر بند ترفند؛ با گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرفوژان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ39ـ7298ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب، کتابی است که بر پایۀ سروده‌ای کمابیش بلند، سامان یافته و پیکر پذیرفته است. «در بند ترفند» سروده‌ای است که از دید پیام‌شناختی زمینه‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
ویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
PDF

عنوانویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمحمدحسین مجدم

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک8ـ532ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
ویژگان شاهنامه، فرهنگ نام ویژه‌های شاهنامه دربردارنده تمامی واژه‌های خاص افراد، جاها، و ... در این کتاب است.
برچسب ها
از گمان خویش هرکس یار فردوسی؛ جستاری چند درباره فردوسی و شاهنامه
PDF

عنواناز گمان خویش هرکس یار فردوسی؛ جستاری چند درباره فردوسی و شاهنامه

نویسندهعباس پریش‌روی

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ350

شابک1ـ83ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات475

خلاصه
نویسنده در جستارهای این دفتر و هنگام گزارش از نمونه‌های برگزیده شده، کوشیده است با بهره‌گیری از دستنویس‌ها و ویرایش‌های کارپایه؛ همخوانی و ناهمخوانی، درستی و نادرستی و چگونگی گزینش و نویسش آنها را پیش روی خواننده بگذارد تا به اندازه دست‌برد و ساخت‌وساز دستنویس‌کنندگان و شاهنامه‌خوانان و اندازه دانش و شناخت و چونی گزینش ویرایشگران پی‌برده و خود به سنجش و داوری پردازند.
برچسب ها
حیات در کلمات؛ نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچۀ برخی کلمات
PDF

عنوانحیات در کلمات؛ نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچۀ برخی کلمات

نویسندهمهدی سالاری‌نسب

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ47ـ 9940ـ 964ـ978

تعداد صفحات147

خلاصه
در این رساله نویسنده دو هدف اصلی را دنبال کرده است؛ یکی بررسیدن و جلوه‌دادن برخی بدایع هنری و معنوی مولانا در به‌کارگیری کلمات و مفاهیم و دیگر نگاهی به ساحت زندگانی روحانی او از دریچۀ این کلمات و مفاهیم.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...