چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
 فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

عنوان فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

نویسندهحسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1700

شابک6_609_119_600_978

خلاصه
این کتاب حاصل سال‌ها کتاب‌گردی و تهیۀ برگه‌های جداگانه توسط نویسندگان برای هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات است.
برچسب ها
واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

عنوانواژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

نویسندهحسن رضائی باغ‌بیدی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_10_6143_600_978

تعداد صفحات182+142

خلاصه
واژه‌نامه موضوعی، چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند.
برچسب ها
فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

عنوانفرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

نویسندهگروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_37_6143_600_978

تعداد صفحات1160

خلاصه
فرهنگ جامع زبان فارسی، فرهنگی تاریخی است؛ به این معنا که از آغاز ادبیات فارسی شواهد واژگان را استخراج کرده و در این فرهنگ به طور مشخص به آن پرداخته‌ شده است.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

نویسندهمریم زیبایی‌نژاد

ناشرراهگشا

تاریخ چاپ1388

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک7_88_8550_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
روش کار در این کتاب بدین صورت است که ذیل هر اصطلاح، ابتدا معانی عرفانی آن از اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌هی معتبر آورده شده و بعد از هر تعریف، شواهدی از نظم و نثر ارائه گردیده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

رضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

عنوانفرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

نویسندهرضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_065_105_600_978

تعداد صفحات202+48

خلاصه
در این فرهنگ اصطلاحات مربوط به هر یک از حوزه‌های تخصصی گفتاردرمانی به ترتیب الفبای انگلیسی و در قالب یک مدخل ارائه شده است.
برچسب ها
زبان‌ها و گویش‌های خراسان

عنوانزبان‌ها و گویش‌های خراسان

نویسندهآرزو نجفیان

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_46_5397_600_978

تعداد صفحات118

خلاصه
کتاب با چشم‌اندازی تاریخی، تحولات زبانی ـ گویشی منطقۀ خراسان را بررسی نموده است.
برچسب ها
فرهنگ لکی

فرهنگ لکی

حمید ایزدپناه

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
اساس گردآوری گویش لکی بر پایۀ گویش لک‌های دلفان قرار داده شده و واژه‌های سله‌سله یا الشتر و بیرانوند با آن سنجیده شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

عنوانفرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

نویسندهمحمدرضا شعار

ناشربلخ

تاریخ چاپ1378

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_20_6337_964

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از لغات است که از دیرباز در زبان مردم آذربایجان به کار می‌رفته و می‌رود.
برچسب ها
فرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

مصححایرج افشار

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات412+27

خلاصه
این کتاب که از نثر فاخر و سرشار از تشخص قرن ششم هجری حکایت دارد و خواننده را با چنین نثر روان و زیبایی آشنا می‌کند، دایرةالمعارفی است در علوم و فنون و عقاید. «فرخ‌نامه» دربردارندۀ مجموعه‌ای از واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات نادر و باارزش فارسی است.
برچسب ها
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی
PDF

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
منظور از مشاغل سنتی در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ 14 هجری قمری (سال 1300 خورشیدی) در ایران وجود داشته یا در اواخر آن به وجود آمده است.
برچسب ها
المعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة
PDF

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات994+38

خلاصه
این کتاب به شرح 706 اصطلاح نزد ابن عربی می‌پردازد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات513

خلاصه
این کتاب یک فهرست عمومی اجزاء گوناگون یا جنبه‌هایی از مطالعات نسخه‌های خطی اسلامی است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها
PDF

عنوانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها

نویسندهمحمدرضا اصلانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ386ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این کتاب اولین فرهنگ تخصصی واژگان و اصطلاحات طنز در ایران، بالغ بر 120 مدخل است که مستقیم یا غیرمستقیم در حیطۀ طنز کاربرد دارد.
برچسب ها
فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق
PDF

عنوانفرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق

نویسندهعباسعلی محبی‌فر

ناشرخانه آبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ11ـ5763ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب لغت‌ها و اصطلاح‌های دوره‌ای مشخص از تاریخ اسلام، یعنی از عصر جاهلیت (150 ـ 200 سال قبل از اسلام) تا سال 334 قمری (آغاز دورۀ خلافت عباسی) مطالعه و گردآوری شده است.
برچسب ها
دانشنامک خرم‌آباد
PDF

دانشنامک خرم‌آباد

سیدفرید قاسمی

عنواندانشنامک خرم‌آباد

نویسندهسیدفرید قاسمی

ناشرسیدفرید قاسمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ1324ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات860

خلاصه
این کتاب دربردارنده حدود 30 هزار مدخل دربارۀ واژگان خرم‌آباد است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی صرف
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی صرف

نویسندهویدا شقاقی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3ـ297ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
در این فرهنگ سعی نویسنده بر این بوده تا به کمک مثال از زبان‌های مختلف، توصیفی ساده برای واژه‌ها و اصطلاحات صرف را به دست دهد.
برچسب ها
فرهنگ واژگان موزه‌شناسی
PDF

فرهنگ واژگان موزه‌شناسی

فرانسوآ مرس، آندره دِواله

عنوانفرهنگ واژگان موزه‌شناسی

نویسندهفرانسوآ مرس، آندره دِواله

مترجممیثم عبدلی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک4ـ2290ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
ترجمۀ فرهنگ واژگان موزه‌شناسی به زبان‌های دیگر به ویژه زبان پارسی، امکان کمال و رشد آن دانش را فراهم می‌آورد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات614

خلاصه
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند. مسلما این دسته از پژوهش‌ها، زمانی می‌تواند در قالبی بومی معرفی شوند که این نوآموزان با سنت دیرینۀ مطالعۀ ادب فارسی آشنا باشند. هدف از گردآوری این کتاب نیز چیزی جز این نیست. این فرهنگ به توصیف و معرفی مهم‌ترین اصطلاحاتی اختصاص یافته است که مورد نیاز این گروه از شیفتگان مطالعۀ ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی‌اند.
برچسب ها
فرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور
PDF

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

مترجممحمدرضا بقاپور

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این فرهنگ‌نامه فقط نتایج تبیین‌هایی را عرضه می‌دارد که اهالی دانش و پژوهش تاکنون عرضه کرده‌اند و افزون بر چند تفسیر تازه نیز به منزلۀ شاه‌کلید در این فرهنگ‌نامه یافت می‌شود تا برای خواننده راهگشا باشند.
برچسب ها
کتابِ پس‌کوچه
PDF

کتابِ پس‌کوچه

ابراهیم رها

عنوانکتابِ پس‌کوچه

نویسندهابراهیم رها

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ111ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب در واقع فرهنگ لغات فارسی به طنز است و نویسنده در آن لغات فارسی را به طنز معنا کرده است.
برچسب ها
فرهنگ اعلام و اصطلاحات؛ دانشنامه دانش‌گستر معادل فارسی اعلام و اصطلاحات انگلیسی
PDF

عنوانفرهنگ اعلام و اصطلاحات؛ دانشنامه دانش‌گستر معادل فارسی اعلام و اصطلاحات انگلیسی

نویسندهزیر نظر: کامران فانی، محمدعلی سادات

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ459ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات1412

خلاصه
دانشنامه دانش‌گستر که در 18جلد و 15000 صفحه انتشار یافته، جامع‌ترین و بزرگ‌ترین دایره‌المعارف عمومی و جهانی به زبان فارسی است که در آن، اطلاعات اصلی و مهم و روزآمد در همۀ رشته‌های دانش بشری از جمله تاریخ، جغرافیا، دین، فلسفه و عرفان، زبان و ادبیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، حقوق، پزشکی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، صنایع و اختراعات، موسیقی، نقاشی و مجسمه‌سازی، سینما، تئاتر، ورزش و سرگرمی در سراسر جهان از گذشته‌های دور تا زمان حاضر گرد آمده و مجموعاً شامل 000/60 مقاله و مدخل است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...