پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
واژه‌ها بدون معنی

واژه‌ها بدون معنی

کریستوفر گوکر

عنوانواژه‌ها بدون معنی

نویسندهکریستوفر گوکر

مترجمکوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک978-964-404-233-1

خلاصه
کتاب حاضر با هدف معرفی نظریه­ای تازه در باب مطالعۀ معنی به تدوین در آمده است.
برچسب ها
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
 فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

عنوان فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

نویسندهحسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1700

شابک6_609_119_600_978

خلاصه
این کتاب حاصل سال‌ها کتاب‌گردی و تهیۀ برگه‌های جداگانه توسط نویسندگان برای هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات است.
برچسب ها
واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

عنوانواژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

نویسندهحسن رضائی باغ‌بیدی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_10_6143_600_978

تعداد صفحات182+142

خلاصه
واژه‌نامه موضوعی، چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند.
برچسب ها
فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

عنوانفرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

نویسندهگروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_37_6143_600_978

تعداد صفحات1160

خلاصه
فرهنگ جامع زبان فارسی، فرهنگی تاریخی است؛ به این معنا که از آغاز ادبیات فارسی شواهد واژگان را استخراج کرده و در این فرهنگ به طور مشخص به آن پرداخته‌ شده است.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

نویسندهمریم زیبایی‌نژاد

ناشرراهگشا

تاریخ چاپ1388

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک7_88_8550_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
روش کار در این کتاب بدین صورت است که ذیل هر اصطلاح، ابتدا معانی عرفانی آن از اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌هی معتبر آورده شده و بعد از هر تعریف، شواهدی از نظم و نثر ارائه گردیده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

رضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

عنوانفرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

نویسندهرضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_065_105_600_978

تعداد صفحات202+48

خلاصه
در این فرهنگ اصطلاحات مربوط به هر یک از حوزه‌های تخصصی گفتاردرمانی به ترتیب الفبای انگلیسی و در قالب یک مدخل ارائه شده است.
برچسب ها
نشستن واژه در قصه

نشستن واژه در قصه

حسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات337

خلاصه
این کتاب بررسی واژگان، اصطلاحات، کنایه‌ها و ترکیب‌های عامیانۀ محلی در قصه‌های مجيد هوشنگ مرادی کرمانی است.
برچسب ها
رده‌شناسی زبان

رده‌شناسی زبان

پرویز البرزی

عنوانرده‌شناسی زبان

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2_1602_00_964_978

تعداد صفحات295

خلاصه
حوزه‌ای از زبان‌شناسی که با توجه به جنبه‌های ساختاری، در مقابل جنبه‌های وراثتی (شجره‌ای) به مقایسۀ زبان‌ها می‌پردازد، رده‌شناسی زبان نامیده می‌شود.
برچسب ها
نخستین درسنامۀ زبان‌شناسی

عنواننخستین درسنامۀ زبان‌شناسی

نویسندهدیوید کریستال

مترجمراحله گندمکار

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9_253_404_964_978

تعداد صفحات388

خلاصه
این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی است که برای آشنایی غیرمتخصصان با مبانی زبان‌شناسی به تدوین درآمده است.
برچسب ها
زبان‌ها و گویش‌های خراسان

عنوانزبان‌ها و گویش‌های خراسان

نویسندهآرزو نجفیان

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_46_5397_600_978

تعداد صفحات118

خلاصه
کتاب با چشم‌اندازی تاریخی، تحولات زبانی ـ گویشی منطقۀ خراسان را بررسی نموده است.
برچسب ها
فرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات269

خلاصه
فرهنگ حاضر مجموعه‌ای از واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها و نمادهای به کار رفته در اشعار گوناگون «شاملو» است که آشنایی با آنها، درک و فهم و نقد این اشعار را آسان‌تر می‌کند.
برچسب ها
فرهنگ لکی

فرهنگ لکی

حمید ایزدپناه

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
اساس گردآوری گویش لکی بر پایۀ گویش لک‌های دلفان قرار داده شده و واژه‌های سله‌سله یا الشتر و بیرانوند با آن سنجیده شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

عنوانفرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

نویسندهمحمدرضا شعار

ناشربلخ

تاریخ چاپ1378

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_20_6337_964

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از لغات است که از دیرباز در زبان مردم آذربایجان به کار می‌رفته و می‌رود.
برچسب ها
فرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

مصححایرج افشار

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات412+27

خلاصه
این کتاب که از نثر فاخر و سرشار از تشخص قرن ششم هجری حکایت دارد و خواننده را با چنین نثر روان و زیبایی آشنا می‌کند، دایرةالمعارفی است در علوم و فنون و عقاید. «فرخ‌نامه» دربردارندۀ مجموعه‌ای از واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات نادر و باارزش فارسی است.
برچسب ها
جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

شمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

عنوانجانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

نویسندهشمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_32_5397_600_978

تعداد صفحات210

خلاصه
این كتاب متشکل از چهاربخش اصلی است. بخش اول به مباحث واژه‌شناسی و ادبیات اختصاص یافته است كه در آن واژۀ جانور در زبان‌های فارسی و عربی، ادبیات زرتشتی و فرهنگ تركی بررسی شده است. بخش دوم با عنوان جانورشناسی میان مسلمانان، اشارات قرآنی و نیز آرای دانشمندان مسلمان در این باره مطرح شده است. در بخش سوم در ده قسمت جداگانه به جانوران ایران و گروه‌های جانوری و در بخش چهارم نیز در شش قسمت به جانوران سرزمین اسلامی پرداخته شده است.
برچسب ها
دگرخوانشی از نوشته‌های پهلوی
PDF

دگرخوانشی از نوشته‌های پهلوی

سیدمحمد حسینی، الهه تقیه

عنواندگرخوانشی از نوشته‌های پهلوی

نویسندهسیدمحمد حسینی، الهه تقیه

ناشرسیدمحمد حسینی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ2847ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات250

خلاصه
در این کتاب به بازتاب مناسبات اجتماعی کهن در نوشته‌های پهلوی پرداخته شده است.
برچسب ها
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی
PDF

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
منظور از مشاغل سنتی در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ 14 هجری قمری (سال 1300 خورشیدی) در ایران وجود داشته یا در اواخر آن به وجود آمده است.
برچسب ها
المعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة
PDF

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات994+38

خلاصه
این کتاب به شرح 706 اصطلاح نزد ابن عربی می‌پردازد.
برچسب ها
واژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی
PDF

عنوانواژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی

نویسندهبهروز ذوالفقاری

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ987ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیشترین بخش از گویش واژگان لری اشترینان است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات513

خلاصه
این کتاب یک فهرست عمومی اجزاء گوناگون یا جنبه‌هایی از مطالعات نسخه‌های خطی اسلامی است.
برچسب ها
فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی
PDF

فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

غلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات188

خلاصه
در این کتاب در سه بخش فرهنگ لغات پارسی به بلوچی و برعکس و برخی از واژگان بلوچی آورده شده است.
برچسب ها
بحر الفضایل فی منافع الافاضل
PDF

بحر الفضایل فی منافع الافاضل

محمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

عنوانبحر الفضایل فی منافع الافاضل

نویسندهمحمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

مصححمیرهاشم محدث

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ45ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات32+567

خلاصه
این کتاب فرهنگی است فارسی به فارسی تألیف افضل الدین محمد بن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزانه‌ای بکری بلخی که آن را در سال 795 هـ.ق نگاشته است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها
PDF

عنوانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها

نویسندهمحمدرضا اصلانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ386ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این کتاب اولین فرهنگ تخصصی واژگان و اصطلاحات طنز در ایران، بالغ بر 120 مدخل است که مستقیم یا غیرمستقیم در حیطۀ طنز کاربرد دارد.
برچسب ها
در درگز: واژه‌نامه، زبانزد، آداب و آیین محلی
PDF

عنواندر درگز: واژه‌نامه، زبانزد، آداب و آیین محلی

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ124ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
در این کتاب واژه‌نامه‌ای از زبان ترکی رایج در درگز فراهم شده و در کنار آن مجموعه‌ای از مثل‌ها یا زبانزدها و قصه‌های محلی و آداب و آیین گویندگان این زبان.
برچسب ها
فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق
PDF

عنوانفرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق

نویسندهعباسعلی محبی‌فر

ناشرخانه آبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ11ـ5763ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب لغت‌ها و اصطلاح‌های دوره‌ای مشخص از تاریخ اسلام، یعنی از عصر جاهلیت (150 ـ 200 سال قبل از اسلام) تا سال 334 قمری (آغاز دورۀ خلافت عباسی) مطالعه و گردآوری شده است.
برچسب ها
دانشنامک خرم‌آباد
PDF

دانشنامک خرم‌آباد

سیدفرید قاسمی

عنواندانشنامک خرم‌آباد

نویسندهسیدفرید قاسمی

ناشرسیدفرید قاسمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ1324ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات860

خلاصه
این کتاب دربردارنده حدود 30 هزار مدخل دربارۀ واژگان خرم‌آباد است.
برچسب ها
با مهر: جشن‌نامۀ دکتر محمدرضا باطنی
PDF

عنوانبا مهر: جشن‌نامۀ دکتر محمدرضا باطنی

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

شابک1ـ070ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات568

خلاصه
این جشن‌نامه به پیشنهاد انتشارات فرهنگ معاصر و به همت اعضای انجمن زبان‌شناسی ایران برای استاد استادان زبان‌شناسی ایران تهیه و به او تقدیم شده است.
برچسب ها
واژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)
PDF

واژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)

علاءالدین طباطبایی به کوشش احمد خندان

عنوانواژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)

نویسندهعلاءالدین طباطبایی به کوشش احمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک8ـ3ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات269+10

خلاصه
در این کتاب سی مقاله از نویسنده در سه بخش دربارۀ دستور، واژه‌سازی و مقالات دیگر آورده شده است.
برچسب ها
گویش گیلکی رودسر (آواشناسی، صرف، نحو، واژه‌نامه)
PDF

عنوانگویش گیلکی رودسر (آواشناسی، صرف، نحو، واژه‌نامه)

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ129ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب نخستین کتاب در توصیف گویش گیلکی رودسر و نخستین واژه‌نامه از این گویش است.
برچسب ها
20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم؛ گزیده داستان‌هایی از نویسنده‌های جوان با تفسیر
PDF

عنوان20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم؛ گزیده داستان‌هایی از نویسنده‌های جوان با تفسیر

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ767ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات496

خلاصه
در این کتاب 43 داستان کوتاه از داستان‌نویسان امروز ایران همراه با نقد و تفسیر آنها آورده شده است.
برچسب ها
واژه‌شناسی
PDF

واژه‌شناسی

احمد ابومحبوب

عنوانواژه‌شناسی

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ99ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
برای شناخت شیوه‌های واژه‌سازی در زبان فارسی، لازم است با تک‌واژهای زبان فارسی و طبقه‌بندی آنها آشنا شد که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
برچسب ها
زروان: سنجش زمان در ایران باستان
PDF

عنوانزروان: سنجش زمان در ایران باستان

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ84ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات249

خلاصه
نخستین اشاره به دانستن و شمارش روزگار در دورۀ جمشید بوده است و جمشید نیز دورۀ تابندگی نژاد آریا است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی صرف
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی صرف

نویسندهویدا شقاقی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3ـ297ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
در این فرهنگ سعی نویسنده بر این بوده تا به کمک مثال از زبان‌های مختلف، توصیفی ساده برای واژه‌ها و اصطلاحات صرف را به دست دهد.
برچسب ها
فن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم
PDF

عنوانفن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم

نویسندهاتو کروزه

مترجمپیمان کی‌فرخی

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ079ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب نخستین کتاب آلمانی شامل برنامه‌ای جامع برای تمرین نویسندگی خلاق است.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ مارکس
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ مارکس

نویسندهترل کارور

مترجماکبر معصوم‌بیگی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ05ـ7656ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب به نیت کمک به دانشجویان و دیگر خوانندگانی فراهم آمده است که در پرداختن به نظریۀ اجتماعی کارل مارکس نوآموزند.
برچسب ها
فرهنگ واژگان موزه‌شناسی
PDF

فرهنگ واژگان موزه‌شناسی

فرانسوآ مرس، آندره دِواله

عنوانفرهنگ واژگان موزه‌شناسی

نویسندهفرانسوآ مرس، آندره دِواله

مترجممیثم عبدلی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک4ـ2290ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
ترجمۀ فرهنگ واژگان موزه‌شناسی به زبان‌های دیگر به ویژه زبان پارسی، امکان کمال و رشد آن دانش را فراهم می‌آورد.
برچسب ها
راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی
PDF

راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

سیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

عنوانراهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

نویسندهسیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
معرفی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو زبان فارسی و انگلیسی با ارائۀ نمونه‌های عینی و به شکلی کاربردی، کانون توجه این کتاب است که با هدف یاری‌رساندن به مترجمان فارسی‌زبان و به ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشتۀ مترجمی زبان در مقاطع مختلف برای ارائۀ ترجمه‌هایی صورت می‌گیرد که اهل زبان به‌راحتی آنها را بفهمند و در خواندن آن متون درگیر مسائل زبانی نشوند.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات614

خلاصه
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند. مسلما این دسته از پژوهش‌ها، زمانی می‌تواند در قالبی بومی معرفی شوند که این نوآموزان با سنت دیرینۀ مطالعۀ ادب فارسی آشنا باشند. هدف از گردآوری این کتاب نیز چیزی جز این نیست. این فرهنگ به توصیف و معرفی مهم‌ترین اصطلاحاتی اختصاص یافته است که مورد نیاز این گروه از شیفتگان مطالعۀ ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی‌اند.
برچسب ها
فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه
PDF

فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

کوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

عنوانفرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

نویسندهکوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک0ـ574ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات336

خلاصه
در شاهنامه واژه‌های ناآشنا و سختی وجود دارد که برخی از خواندن آن روی‌گردان شده‌اند. این کتاب گره کار این دسته از خوانندگان را تا حدود زیادی برطرف کرده است.
برچسب ها
واژه‌سازی در زبان فارسی: یک انگارۀ نظری
PDF

عنوانواژه‌سازی در زبان فارسی: یک انگارۀ نظری

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ0ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات14+125

خلاصه
این کتاب بر آن است تا خطوط کلی واژه‌سازی طبیعی زبان فارسی را از دیدگاهی علمی مورد مطالعه قرار دهد و از طریق تحلیل داده‌ها، به فرایندها و قواعد حاکم بر ساخت کلمات ترکیبیِ فارسی بپردازد.
برچسب ها
فرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور
PDF

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

مترجممحمدرضا بقاپور

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این فرهنگ‌نامه فقط نتایج تبیین‌هایی را عرضه می‌دارد که اهالی دانش و پژوهش تاکنون عرضه کرده‌اند و افزون بر چند تفسیر تازه نیز به منزلۀ شاه‌کلید در این فرهنگ‌نامه یافت می‌شود تا برای خواننده راهگشا باشند.
برچسب ها
در باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)
PDF

عنواندر باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)

نویسندهآذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مساح

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ70ـ6326ـ600ـ978

خلاصه
از مجموعه مقالات استاد دکتر آذرتاش آذرنوش قبلاً مجلدات اول و دوم منتشر شده بود و این مجلد سومین جلد از مقالات ایشان است که در هفت مبحث به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
نامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی
PDF

عنواننامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی

نویسندهیدالله منصوری، پویا شریفانی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک7ـ3ـ95287ـ600ـ978

تعداد صفحات452

خلاصه
این کتاب متن انتقادی دست‌نویس پهلوی نامه‌های منوچهر، موبد بزرگ پارس و کرمان از سدۀ نهم میلادی است.
برچسب ها
کتابِ پس‌کوچه
PDF

کتابِ پس‌کوچه

ابراهیم رها

عنوانکتابِ پس‌کوچه

نویسندهابراهیم رها

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ111ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب در واقع فرهنگ لغات فارسی به طنز است و نویسنده در آن لغات فارسی را به طنز معنا کرده است.
برچسب ها
زبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای
PDF

عنوانزبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای

نویسندهنادر جهانگیری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ300ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات380

خلاصه
یکی از راه‌های ثبت گویش‌ها از نظر علمی، جمع‌آوری و تدوین واژگان آن است. در همین راستا در این کتاب نخستین واژه‌نامه به گویش لاهیجانی گردآوری شده است.
برچسب ها
یورکنامۀ نو: به پیوست گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده
PDF

عنوانیورکنامۀ نو: به پیوست گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرفوژان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ7ـ7298ـ600ـ978

تعداد صفحات123

خلاصه
میرجلال‌الدین کزازی در تابستان 1393 خورشیدی در سفری که به کشور ایالات متّحدۀ آمریکا داشت شرحِ دیده¬‌ها و گزارشِ سفر خود را در چامه‌‌ای (قصیده‌ای) سروده است.
برچسب ها
فرهنگ‌نویسی مباحث نظری و کاربردی
PDF

عنوانفرهنگ‌نویسی مباحث نظری و کاربردی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمعاطفه ابهری و دیگران با پیش‌گفتاری از علی‌اشرف صادقی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک8ـ3ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب ترجمۀ یازده مقاله در باب فرهنگ‌نویسی است که گامی مهم در آشناکردن علاقمندان و دست‌اندرکاران این فن است.
برچسب ها
صرف در زبان فارسی
PDF

عنوانصرف در زبان فارسی

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات131+8

خلاصه
در سنت دستوری فارسی به تبع سنت عربی، صرف آن بخش از دستور است که به مبحث کلمه می‌پردازد.
برچسب ها
فرهنگ اعلام و اصطلاحات؛ دانشنامه دانش‌گستر معادل فارسی اعلام و اصطلاحات انگلیسی
PDF

عنوانفرهنگ اعلام و اصطلاحات؛ دانشنامه دانش‌گستر معادل فارسی اعلام و اصطلاحات انگلیسی

نویسندهزیر نظر: کامران فانی، محمدعلی سادات

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ459ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات1412

خلاصه
دانشنامه دانش‌گستر که در 18جلد و 15000 صفحه انتشار یافته، جامع‌ترین و بزرگ‌ترین دایره‌المعارف عمومی و جهانی به زبان فارسی است که در آن، اطلاعات اصلی و مهم و روزآمد در همۀ رشته‌های دانش بشری از جمله تاریخ، جغرافیا، دین، فلسفه و عرفان، زبان و ادبیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، حقوق، پزشکی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، صنایع و اختراعات، موسیقی، نقاشی و مجسمه‌سازی، سینما، تئاتر، ورزش و سرگرمی در سراسر جهان از گذشته‌های دور تا زمان حاضر گرد آمده و مجموعاً شامل 000/60 مقاله و مدخل است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...