یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
هنر در وضعیت پست‌مدرن

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات80

خلاصه
نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
برچسب ها
هفت روز در جهان هنر
PDF

هفت روز در جهان هنر

سارا تورنتون

عنوانهفت روز در جهان هنر

نویسندهسارا تورنتون

مترجمآرزو احمی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک1ـ216ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
کتاب سارا تورنتون اثری است که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و از مهم‌ترین نکات آن این است که نویسنده با دید مردم‌نگاری، به سازوکار درونی خرده‌فرهنگ‌های پیچیده‌ای که به جهان هنر معاصر شکل می‌دهند پرداخته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...