دوشنبه 05 تیر ماه 1396
هنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

عنوانهنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

نویسندهمل گودینگ

مترجمحسن افشار

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_186_213_964_978

تعداد صفحات114

خلاصه
هنر مجرد یا هنر انتزاعی يا آبستره به هنری اطلاق می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...