یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
رویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

عنوانرویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

نویسندهفریندخت زاهدی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_45_5614_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب برخی آثار ایبسن با نمایشنامه‌های ایرانی معتبر قرن بیستم، مقایسه شده و تأثیر اساطیر ایرانی بر او نیز مورد تحلیل قرار گرفته ‌است. در پایان نمایشنامه «گفتگو» به عنوان یک نمونه مطالعاتی از میان آثار ایبسن نقل شده‌ است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...