شنبه 06 خرداد ماه 1396
مقدمه ای بر زیبایی شناسی

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

عنوانمقدمه ای بر زیبایی شناسی

نویسندهگئورک ویلهلم فریدریش هگل

مترجمستاره معصومی

ناشرآرشام

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_ 00_ 6392_ 600_ 978

خلاصه
کتاب حاضر مقدمه و شناختی بر زیبایی‌شناسی ادبی و هنری از دیدگاه هگل است.
برچسب ها
تاریخ زیباشناسی

تاریخ زیباشناسی

ووادیسوف تاتارکیویچ

عنوانتاریخ زیباشناسی

نویسندهووادیسوف تاتارکیویچ

مترجمسیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_464_224_964_978

خلاصه
مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.
برچسب ها
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

عنواننشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

نویسندهفرهاد ساسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_566_372_964_978

خلاصه
این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.
برچسب ها
مهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

عنوانمهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

نویسندهشیده احمدزاده

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_606_372_964_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مقاله از مقالات هم‌اندیشی تخیل و مهاجرت است.
برچسب ها
انسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

عنوانانسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

نویسندهناصر فکوهی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_752_380_964_978

تعداد صفحات462

خلاصه
در اين كتاب موضوع پیچیده فرهنگ انسانی و علمی به زبانی ساده تشريح می‌شود. چنان‌که از عنوان آن نیز مشخص است، اين اثر تنها «درآمد» و «مقدمه»‌ای برای آشنایی با اين موضوع است؛ نباید تصور کرد این «مقدمه» دیدگاهی جامع یا نسبتاً جامع از این علم گسترده به خواننده عرضه می‌کند یا اصولاً نویسنده چنین ادعایی دارد.
برچسب ها
رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی

عنوانرهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی

نویسندهکامیار عابدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3_843_380_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب به بررسی زندگی شخصی، فرهنگی و ادبی حسن هنرمندی و تحلیل آثارش در حوزۀ شعر، ترجمه و پژوهش می‌پردازد.
برچسب ها
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
زیباشناسی و طبیعت

عنوانزیباشناسی و طبیعت

نویسندهگلن پارسونز

مترجمزهرا قیاسی

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_9_93821_964_978

تعداد صفحات258

خلاصه
هدف کتاب شناخت دقیق‌تر درک زیبایی و پاسخ به این پرسش است که آیا در نهایت، درک زیبایی طبیعی می‌تواند شیوه‌ای ارزنده یا پذیرفتنی برای ارتباط با طبیعت باشد یا نه.
برچسب ها
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

عنواننظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نویسندهعلی رامین

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_232_185_964_978

تعداد صفحات456

خلاصه
این مجموعه می‌کوشد ضمن بررسی سیر تکوین نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر، تازه‌ترین تحولات آنها را به بحث بگذارد و نشان دهد که این نظریه‌ها در صورت‌بندی تعاریف متنوع از هنر از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی و جامعه‌شناختی چه نقشی ایفا می‌کنند.
برچسب ها
هنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

عنوانهنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_1_91230_600_978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است که به موضوعات هنر، زبان و ادبیات می‌پردازد.
برچسب ها
رویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

عنوانرویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

نویسندهفریندخت زاهدی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_45_5614_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب برخی آثار ایبسن با نمایشنامه‌های ایرانی معتبر قرن بیستم، مقایسه شده و تأثیر اساطیر ایرانی بر او نیز مورد تحلیل قرار گرفته ‌است. در پایان نمایشنامه «گفتگو» به عنوان یک نمونه مطالعاتی از میان آثار ایبسن نقل شده‌ است.
برچسب ها
هنر در وضعیت پست‌مدرن

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات80

خلاصه
نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
برچسب ها
درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

عنواندرآمدی بر زیباشناسی اسلامی

نویسندهاولیور لیمن

مترجمنازنین اردوبازارچی، سیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_533_224_964_978

تعداد صفحات295

خلاصه
نگارنده این کتاب دربارۀ مسائلی بحث می‌کند که در نقاشی، خوشنویسی، معماری، باغ‌ها، ادبیات، فیلم‌ها و موسیقی مطرح شده است.
برچسب ها
رستاخیز جان

رستاخیز جان

مرتضی آوینی

عنوانرستاخیز جان

نویسندهمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ1392 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ850

شابک7_4_91768_600_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب مقالات شهید آوینی است در حوزۀ ادبیات، فرهنگ و هنر و رسانه که در طول سال‌های 1368 تا 1371 نگارش یافته و در مطبوعات به چاپ رسیده‌اند.
برچسب ها
هنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

عنوانهنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

نویسندهمل گودینگ

مترجمحسن افشار

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_186_213_964_978

تعداد صفحات114

خلاصه
هنر مجرد یا هنر انتزاعی يا آبستره به هنری اطلاق می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد.
برچسب ها
سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

زیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

عنوانسامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

نویسندهزیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

مترجمحمزه کمال، بحرالدین علوی

ناشردفتر نشر فرهنگ نیاکان

تاریخ چاپ1377

مکان چاپدوشنبه

تیراژ2000

تعداد صفحات598

خلاصه
در مجموعۀ زمان و جریان فعالیت دولت‌داری سلسلۀ سامانیان، حیات اجتماعی و سیاسی، فلسفی، تاریخی و ادبی، علمی و هنری، مهم‌ترین پهلوی‌های ادب و هنر در روزگار این دولت مقتدر و متمرکز از دیدگاه نوین تحقیق و تحلیل شده است.
برچسب ها
مبانی فلسفۀ هنر

عنوانمبانی فلسفۀ هنر

نویسندهآن شپرد

مترجمعلی رامین

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک7_115_445_964_978

تعداد صفحات291

خلاصه
خانم آن شپرد که از استادان طراز نخست رشتۀ فلسفۀ هنر است، در این کتاب اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل مربوط به این رشته را مطرح می‌کند و ژرف‌نگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می‌پردازد.
برچسب ها
هنر فقیر

هنر فقیر

رابرت لاملی

عنوانهنر فقیر

نویسندهرابرت لاملی

مترجم حسن افشار

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_191_213_964_978

تعداد صفحات96

خلاصه
در این جستار مصور رابرت لاملی تفسیر خواندنی و فشرده‌ای از هنر فقیر که از گفت و شنود با خود هنرمندان فراهم آمده است را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
دربارۀ هنر شعر

دربارۀ هنر شعر

ارسطو طالیس

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

مترجمسهیل محسن‌افنان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات219

خلاصه
این رساله یکی از اولین متون فلسفی در حوزۀ هنر و نقد ادبی است. به گفتۀ برخی شارحان ارسطو در این کتاب در مسیر نقد آرای افلاطون در باب شعر حرکت کرده است. البته تحلیل‌ها و مبانی بدیع ارسطویی در این اثر نیز همچون دیگر آثار او مشهود است.
برچسب ها
آیین پررمز و راز میترایی

عنوانآیین پررمز و راز میترایی

نویسندهفرانتس کومن

مترجمهاشم رضی

ناشربهجت

تاریخ چاپ1393 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_29_6671_964

تعداد صفحات254

خلاصه
هدف این کتاب دربارۀ آگاهی در مورد خاستگه آیین میترایی و تاریخ انتشار این آیین شگفت است.
برچسب ها
بررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)
PDF

عنوانبررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)

نویسندهآذر باقری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ48ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
مؤلف در این کتاب با مراجعه به منابع معتبر به بررسی سرزمین ایران، فرهنگ اساطیر، دین، اسطوره، و گیاهان اسطوره‌ای، فرهنگ باغ و باغ‌آرایی، شعر منظوم و نگارگری پرداخته و در این میان گاه به شرایط تاریخی نیز اشاره دارد.
برچسب ها
زیباشناسی
PDF

زیباشناسی

ژان برتلمی

عنوانزیباشناسی

نویسندهژان برتلمی

مترجماحمد سمیعی گیلانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3ـ655ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سه بخش با عناوین «روان‌شناسی هنر»، «پدیدارشناسی هنر» و «فلسفۀ هنر» است. در این بخش‌ها به ترتیب از فرآیند تکوین اثر هنر با شاخه‌های اصلی هنر (شعر، نقّاشی، موسیقی) و رابطۀ هنر با انسان و مابعدالطبیعه و اخلاق و دین گفتگو می‌شود.
برچسب ها
گذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی
PDF

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این کتاب تحلیلی تاریخی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمان حیات ابوالقاسم فردوسی و ابعاد ادبی، دینی و هنری اشعار اوست.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

بهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

نویسندهبهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

ناشرموغام

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک9ـ7ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب به آرا و آثار یکی از مهم‌ترین اسطوره‌شناسان نیمۀ دوم قرن بیستم، یعنی نورتروپ فرای اختصاص یافته است.
برچسب ها
روشن‌تر از سکوت
PDF

روشن‌تر از سکوت

محمد معتقدی

عنوانروشن‌تر از سکوت

نویسندهمحمد معتقدی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2ـ051ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات143

خلاصه
این کتاب مجموعه نگرشی است در قلمرو شناخت گروهی از نویسندگان و هنرمندان و همچنین نقد تعدادی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه.
برچسب ها
مساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر
PDF

عنوانمساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر

نویسندهمهدی رفیع

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ400ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب با تحلیل و واکاوی کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری به تدوین و شرح نظریه این شاعر در زمینه تاریخ هنر نقاشی پرداخته شده است. این نظریه سهراب سپهری در اصل نوعی تاریخ سیاسی نقاشی است.
برچسب ها
دربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد
PDF

عنواندربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد

نویسندهنوئل کارول

مترجمصالح طباطبایی

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6ـ346ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این کتاب تمرینی است در فلسفۀ نقد یا فرانقد که شاخه‌ای از فلسفۀ هنر یا زیبایی‌شناسی است که موضوع بحثش نقد هنرهاست.
برچسب ها
خوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه
PDF

عنوانخوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه

نویسندهابوالفضل شاهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ36ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
کوشش این کتاب بررسی تأثیرات متقابل خط خوش و عرفان در ادیان مختلف به ویژه اسلام و چگونگی همبستگی این دو خواهد بود.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
الیما تندیس مفرغی شمی (پژوهشی در تاریخ و هنر الیماییان)
PDF

عنوانالیما تندیس مفرغی شمی (پژوهشی در تاریخ و هنر الیماییان)

نویسندهاردشیر صالح‌پور

ناشرالیما

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ3059ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب دربردارنده یک دوره 150 ساله حکومت الیماییان که عمدتا در خوزستان بوده است، می‌شود.
برچسب ها
هنر در سرزمین‌های اسلامی
PDF

عنوانهنر در سرزمین‌های اسلامی

نویسندهآنته هاگه‌دورن

مترجماردشیر اشراقی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ527ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب از تازه‌ترین آثار قابل توجه در زمینه بررسی هنرها و تاریخ هنر اسلامی است که در سال 2009 در آلمان منتشر و سپس به انگلیسی ترجمه شد.
برچسب ها
نشانه در آستانه: جستارهایی در نشانه‌شناسی
PDF

عنواننشانه در آستانه: جستارهایی در نشانه‌شناسی

نویسندهامیرعلی نجومیان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ35ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب بر آن است تا بر روش نشانه‌شناسی درون رویکرد نظری پساساخت‌گرا که در دهه‌های پایانی قرن بیستم مطرح شد، تمرکز کند.
برچسب ها
یاد ایام: خاطراتی از سیاستمداران و هنرمندان
PDF

عنوانیاد ایام: خاطراتی از سیاستمداران و هنرمندان

نویسندهبه کوشش محمدحسن طباطبایی

ناشرآبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ74ـ5709ـ964ـ978

تعداد صفحات416

خلاصه
کتاب حاوی خاطراتی عمدتاً دست اول از سیاستمداران و هنرمندان معاصر می¬‌باشد که برای خواننده یادآور یادها و ملاحظاتی از گذشته¬‌های دور و نزدیک بوده و از جذابیت و تازگی برخوردار است.
برچسب ها
اسطوره مهر: زندگی و سینمای سوسن تسلیمی
PDF

عنواناسطوره مهر: زندگی و سینمای سوسن تسلیمی

نویسندهبی‌تا ملکوتی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 0ـ005ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
سوسن تسلیمی در سینمای ایران یک پدیده است، یک اتفاق بازیگری؛ استثنایی که تکنیک و غریزه را درهم آمیخته و میان این دو ارتباط برقرار می‌کند.
برچسب ها
پیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر
PDF

عنوانپیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر

نویسندهجلال‌الدین رفیع‌فر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ04ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
محور مطالعه در این کتاب «باستان‌شناسی و مردم‌شناسی هنر» است. به عبارت دیگر به بررسی و معرفی قدیمی‌ترین هنرها و آثار به‌جامانده از آنها و همچنین نحوۀ پیدایش و سیر تحول آن در زمان و مکان پرداخته شده است.
برچسب ها
کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)
PDF

کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

جمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

عنوانکیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ561ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
این جلد از مجموعۀ کیمیا دربردارندۀ 25 مقاله در حوزه‌های ادبیات، هنر و عرفان و فصلی از کتاب «کلمات: رموز و اشارات عارفان و عاشقان و صوفیان و معشوقان» است.
برچسب ها
هنر و القای ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی
PDF

عنوانهنر و القای ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی

نویسندهسعید خاوری نژاد

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ21ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات488

خلاصه
هدف از این کتاب پاسخ به پرسشی دربارۀ توسل فعالانه به تبلیغات سیاسی در اتحاد شوروی است که به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی، به ویژه در رسانه‌ها، هنر و ادبیات مطرح شد.
برچسب ها
چگونه ادبیات بخوانیم
PDF

عنوانچگونه ادبیات بخوانیم

نویسندهتری ایگلتون

مترجممشیت علایی

ناشرلاهیتا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ9ـ92719ـ600ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
هنر تحلیل آثار ادبی، مثل رقص قبقاب، سرپا اما رو به موت است. جریانی که نیچه آن را «آهسته خوانی» می نامید، کاملاً رو به انقراض می رود. این کتاب، با بضاعت اندک خود، و با توجه کامل به فرم و صناعات ادبی، در پی سامان بخشیدن به این وضع است.
برچسب ها
درآمدی بر روش‌شناسی‌های هنر
PDF

عنواندرآمدی بر روش‌شناسی‌های هنر

نویسندهلاری اشنایدر ادمز

مترجمشهریار وقفی پور

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ6ـ90760ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن بوده است تا برخی از روش‌شناسی‌های مألوف در قرائت تصاویر، مجسمه‌ها و معماری را با نیم‌نگاهی به غنی‌ترکردن پاسخ بیننده به آثار هنری، بررسی کند.
برچسب ها
جستارهایی در اسطوره
PDF

جستارهایی در اسطوره

عبدالرحمان مجاهدنقی

عنوانجستارهایی در اسطوره

نویسندهعبدالرحمان مجاهدنقی

ناشرنشانه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ15ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات233

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ جستارهایی در چیستی اسطوره، تعریف و ارتباط آن با هنر و ... است.
برچسب ها
حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر
PDF

حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر

احسان یارشاطر به کوشش محمد توکلی طرقی

عنوانحکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر

نویسندهاحسان یارشاطر به کوشش محمد توکلی طرقی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ127ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 29 مقاله از احسان یارشاطر است که بین سال‌های 1328 و 1330 نوشته شده‌اند.
برچسب ها
گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)
PDF

گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

جمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک6ـ39ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
این مجلد از دفترهای گیلان‌نامه دربردارندۀ شانزده مقاله در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی گیلان است.
برچسب ها
نقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار
PDF

عنواننقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار

نویسندهویلم فلور

مترجمعلیرضا بهارلو

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ57ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
نویسنده در این نوشته بر آن است تا ایجاد انگیزه‌ای کند در راستای مطالعۀ نقش، مفهوم و تاریخ و توسعۀ بیان و نمود هنری در ایران به طور اعم و عصر قاجار به طور اخص.
برچسب ها
دایرة المعارف هنر (سه جلد)
PDF

عنواندایرة المعارف هنر (سه جلد)

نویسندهرویین پاکباز

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3ـ089ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات2352+93

خلاصه
ویراست جدید دایرة المعارف هنر از بخش اثلی (بدنه) و بخش‌های فرعی (پیوست) تشکیل یافته و هر بخش ترتیب الفبایی جداگانه دارد.
برچسب ها
شکوه اسلامی در تاریخ ادبیات آذربایجان
PDF

عنوانشکوه اسلامی در تاریخ ادبیات آذربایجان

نویسندهمحمدرضا کریمی

ناشراختر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک6ـ718ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات504

خلاصه
در این مجموعه به ادبیات کلاسیک پرداخته شده که همپای ادبیات سراسر ایران دارای گستردگی و تنوع فراوان است.
برچسب ها
نقاشی در ایران (از ایران چه می‌دانم)
PDF

عنواننقاشی در ایران (از ایران چه می‌دانم)

نویسندهسیدمحمدامید روشناس

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ346ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات118

خلاصه
در این اثر به بررسی نمونه‌ها و نشانه‌هایی از آثار نقاشی برجای‌مانده از کهن‌ترین روزگاران تا به امروز پرداخته و تحولات آن بررسی شده است.
برچسب ها
در جستجوی زمان نو: درآمدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر ایران (دو جلد)
PDF

عنواندر جستجوی زمان نو: درآمدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر ایران (دو جلد)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ایمان افسریان

ناشرحرفه هنرمند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ45ـ5759ـ600ـ978

تعداد صفحات784

خلاصه
این مجموعه عمدتاً از چینش مجدد گزیده‌ای از مقالات بخش حرف: نقاش 57 شمارۀ فصلنامۀ حرفه: هنرمند پدید آمده است و ادعای آن فراهم کردن مقدماتی برای نگارش تاریخ انتقادی هنر معاصر ایران است.
برچسب ها
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
PDF

عنوانهرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی

نویسندههانس گئورک گادامر

مترجمعبدالله امینی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک1ـ080ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.
برچسب ها
فن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم
PDF

عنوانفن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم

نویسندهاتو کروزه

مترجمپیمان کی‌فرخی

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ079ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب نخستین کتاب آلمانی شامل برنامه‌ای جامع برای تمرین نویسندگی خلاق است.
برچسب ها
دفتر خاطرات آندری تارکوفسکی (1970 ـ 1986)
PDF

عنواندفتر خاطرات آندری تارکوفسکی (1970 ـ 1986)

نویسندهآندری تارکوفسکی

مترجمعظیم جابری

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ936ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات704

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ خاطرات هفده سال پایانی زندگی آندری تارکوفسکی است.
برچسب ها
پژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)
PDF

عنوانپژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)

نویسندهتهمورس شاهرخی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ220ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
سلیمان‌خان امیرقاسم‌خانی که با نام مستعار «سلیم‌خان» خوانندگی می‌کرد، از خوانندگان برجسته و بلند‌آوازه در دوره قاجار و پهلوی بود.
برچسب ها
مفاهیم بنیادی تاریخ هنر
PDF

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

مترجممهران مهاجر، محمد نبوی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است.
برچسب ها
هنر خودآموختگان هنر فطری
PDF

هنر خودآموختگان هنر فطری

سیده راضیه یاسینی

عنوانهنر خودآموختگان هنر فطری

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ908ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات231+16

خلاصه
مؤلف در این کتاب در باب معنای هنر و فطرت تحقیق کرده تا دلیل اطلاق عنوان «هنر فطری» به هنر خودآموختگان را تبیین نماید.
برچسب ها
گال ..... گال .... گالری: مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران
PDF

عنوانگال ..... گال .... گالری: مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران

نویسندهکریم امامی به کوشش گلی امامی

مترجممهران مهاجر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ673ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ منتخبی از مقاله‌هایی است که کریم امامی در سال‌های دهۀ 1340 به زبان انگلیسی در روزنامۀ «کیهان اینترنشنال» می‌نوشت.
برچسب ها
سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)
PDF

عنوانسازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک1ـ288ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+130

خلاصه
این کتاب نخست به بررسی کارنامۀ سازمان پرورش افکار و سپس به معرفی هنرستان هنرپیشگی می‌پردازد.
برچسب ها
هفت روز در جهان هنر
PDF

هفت روز در جهان هنر

سارا تورنتون

عنوانهفت روز در جهان هنر

نویسندهسارا تورنتون

مترجمآرزو احمی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک1ـ216ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
کتاب سارا تورنتون اثری است که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و از مهم‌ترین نکات آن این است که نویسنده با دید مردم‌نگاری، به سازوکار درونی خرده‌فرهنگ‌های پیچیده‌ای که به جهان هنر معاصر شکل می‌دهند پرداخته است.
برچسب ها
هنر همچون درمان
PDF

هنر همچون درمان

آلن دوباتن، جان آرمسترانگ

عنوانهنر همچون درمان

نویسندهآلن دوباتن، جان آرمسترانگ

مترجممهرناز مصباح

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ615ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
پیشنهاد این کتاب آن است که هنر (مقوله‌ای که آثار طراحی، معماری و پیشه‌وری را دربر می‌گیرد) رسانه‌ای درمانی است که می‌تواند به هدایت و ترغیب و تسلی بینندگانش کمک کند و آنها را قادر سازد نسخه‌های بهتری از خودشان باشند.
برچسب ها
مبانی تاریخ هنر
PDF

مبانی تاریخ هنر

گرنت پوک، دیانا نیوال

عنوانمبانی تاریخ هنر

نویسندهگرنت پوک، دیانا نیوال

مترجمهادی آذری

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ02ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
انگیزۀ اصلی نگارندگان از این کتاب، فراهم‌آوردن منبعی علمی و آکادمیک برای دانشجویان و علاقمندان به مقولۀ هنر و تاریخ هنر بوده است.
برچسب ها
تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
PDF

عنوانتحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

نویسندهسیامک زنده‌دل

ناشرمؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ218ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات462

خلاصه
این کتاب متوجه بزنگاه‌های تحول در هنر تصویری ایران است و ویژگی‌های هنری هر دوره در آن مشخص شده است.
برچسب ها
زیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه
PDF

عنوانزیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه

نویسندهدیوید جیمز

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ69ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات1100

خلاصه
گئورک ویلهلم فریدریش هگل در نکته‌های مقدماتی بر یکی از درس‌گفتارهای زیباشناسی خود، زیبایی هنری را برتر از زیبایی طبیعی می‌داند زیرا «آفریدۀ روح است».
برچسب ها
اسطوره‌شناسی هنر
PDF

اسطوره‌شناسی هنر

اسماعیل گزگین

عنواناسطوره‌شناسی هنر

نویسندهاسماعیل گزگین

مترجمبهروز عوض‌پور

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ807ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات10+340

خلاصه
این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، در حالی که گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود.
برچسب ها
درام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن
PDF

عنواندرام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن

نویسندهآر. اف. کلارک

مترجممحمود دهقان، محمدکاظم شجاعی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک2ـ177ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب با طرح این پرسش آغاز می‌شود که درام چیست و در پی یافتن پاسخ این پرسش، روند شکل‌گیری و توسعۀ درام را در جوامع گوناگون بشری دنبال می‌کند.
برچسب ها
سیاست عشق میان هنر و فلسفه
PDF

عنوانسیاست عشق میان هنر و فلسفه

نویسندهمهدی رفیع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ230ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
این کتاب با قرار دادن دلوز ـ گتاری در زمینه‌ای ایرانی از تفکر، در پرتو خوانش الی‌یز از آنها، آغاز و با شعر به منزلۀ افق درون ماندگار «فلسفه پس از دلوز و گتاری» پایان می‌یابد.
برچسب ها
تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه اجتماعی هنر
PDF

تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه اجتماعی هنر

به کوشش روئین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

عنوانتالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه اجتماعی هنر

نویسندهبه کوشش روئین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

ناشرحرفه هنرمند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ50ـ5759ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از اطلاعات راجع به فعالیت‌های یک کانون هنری که از آن به عنوان "تالار قندریز" یاد می‌شود، گرد آمده است.
برچسب ها
تئاتر ایران در گذر زمان (11)؛ تئاتر زرتشتیان ایران (1300 تا 1357 خورشیدی)
PDF

عنوانتئاتر ایران در گذر زمان (11)؛ تئاتر زرتشتیان ایران (1300 تا 1357 خورشیدی)

نویسندهنسرین خنجری

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ244ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات408

خلاصه
این کتاب بر آن است تا با گردآوری و سنجش انتقادی مطالب و اطلاعات محدود نوشته شده یا به‌جا‌مانده در تاریخ شفاهی، تا حد ممکن به ثبت و تدوین فعالیت‌های نمایشی هنرمندان جامعه زرتشتی ایران در سال‌های 1300 ـ 1357 خورشیدی در شهرهای عمدۀ زرتشتی‌نشین کشور بپردازد.
برچسب ها
در ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ
PDF

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

مترجمعلی فردوسی

ناشردیبایه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب حاصل گفتگویی است عمومی میان آلن بدیو و نیکولا ترونگ که به تاریخ 15 ژوئیه 2012 به عنوان بخشی از رشته سخنرانی‌های «تئاتر ایده‌ها»، برنامه‌ای از مناظرات فلسفی و روشنفکرانه در جشنوارۀ آوینیون صورت گرفته است.
برچسب ها
حکمت هنر هند
PDF

حکمت هنر هند

حسن بلخاری قهی

عنوانحکمت هنر هند

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ859ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
. این کتاب که برآمده از مجموعه مطالعات مؤلف در سه حوزة حکمت و اندیشه، حکمت هنر و زیبایی‌شناسی است و در ‌نهایت به ارتباطات گستردة هنر و معماری ایران و هند رسیده، به تبیین عمیق‌ترین ارتباطات فرهنگی و تمدنی میان دو فرهنگ عظیم ایرانی و هندی پرداخته است.
برچسب ها
خانه‌ای با شیروانی قرمز: گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو
PDF

عنوانخانه‌ای با شیروانی قرمز: گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

نویسندهمرجان صائبی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ109ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب گفتگوی مرجان صائبی با دو کارگردان و نقاش سرشناس کشورمان را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
بصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی
PDF

عنوانبصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی

نویسندهکرول گری، جولی‌ین ملینز

مترجمطاهر رضازاده

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ228ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
هدف این کتاب راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنر و طراحی در کار پژوهش است. این کتاب راهبردهای مناسب پژوهش‌های هنر و طراحی را تشریح و ارزیابی می‌کند و می‌تواند به ادغام تجربۀ پژوهشی در کارهای عملی معاصر کمک کند و صلاحیت و رقابت حرفه‌ای را افزایش دهد.
برچسب ها
مقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر
PDF

عنوانمقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر

نویسندهژان ژنه

مترجممهتاب بلوکی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک9ـ248ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای از نوشته‌های نظری ژان ژنه است که به لحاظ نوع متن، مضمون و سبک نوشتاری دارای تنوّع خاصی است و همچنین برخاسته از نگاه ویژة او به هنر و زندگی است.
برچسب ها
جامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن
PDF

جامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن

ویراسته دیوید انگلیس و جان هاکسون

عنوانجامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن

نویسندهویراسته دیوید انگلیس و جان هاکسون

مترجمجمال محمدی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ475ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
جامعه‌شناسی هنر که به عنوان یک مبحث بین رشته‌ای مطرح می‌باشد، به بررسی ارتباط متقابل بین جامعه و هنر می‌پردازد.
برچسب ها
نمایش در دوره قاجار
PDF

عنواننمایش در دوره قاجار

نویسندهیعقوب آژند

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک5ـ048ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات18+710

خلاصه
از مقولاتی که در این ابداعات زندگی و بسط و توسعه روحیه جمعی مردم نقش دارد، مقوله نمایش است که در دوره قاجار به سه طریق امکان ظهور می‌یابد: تعزیه، نمایش‌های سنتی و تئاتر.
برچسب ها
دانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
مدخل هفتادویکم دانشنامه استنفورد «مفهوم امر زیباشناختی» نام دارد که به قلم جیمز شلی و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
برچسب ها
نگاهم کن! خیالم کن!؛ 47 جستار دربارۀ عکس
PDF

عنواننگاهم کن! خیالم کن!؛ 47 جستار دربارۀ عکس

نویسندهیوریک کریم مسیحی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ40ـ7806ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 47 عکس همراه با توضیحات هنری و تأویل و تفسیرشان توسط نویسنده دربارۀ عکس و عکاس آن است.
برچسب ها
وِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی
PDF

عنوانوِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی

نویسندهبه کوشش امین حق‌ره

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک1ـ473ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات186

خلاصه
حسن خوشدل (متولد ۱۳۱۴) ترانه‌سرا، آهنگساز و موسیقی‌دانی است که آهنگ‌های فولکلور گیلان و فرهنگ و تاریخ مردم این دیار را در کلمات ترانه‌ها و نت‌های گوش‌نواز موسیقی‌اش ثبت کرده تا آیندگان از این نغمه‌ها بی‌بهره نمانند.
برچسب ها
جامعه‌شناسی اخلاقی هنر
PDF

عنوانجامعه‌شناسی اخلاقی هنر

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک4ـ263ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
ریشۀ اصلی بحث هنر و تعهد، هنر و جامعه و هنرمند و اخلاق از دیدگاه بسیاری با نظریۀ کانت در «نقد قوۀ حکم» شروع شد.
برچسب ها
کمیک‌ها، مانگاها و رمان‌های مصور (تاریخ روایت‌های تصویری)
PDF

عنوانکمیک‌ها، مانگاها و رمان‌های مصور (تاریخ روایت‌های تصویری)

نویسندهرابرت اس. پترسن

مترجممهرداد گروسی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ 805ـ 121ـ600ـ978

تعداد صفحات16+256

خلاصه
این کتاب تاریخ روایت‌های تصویری و روند پیشرفت این گونۀ هنری را بیان می‌کند و با اشاره به سیری تاریخی و با بهره‌گیری از شیوه دانشنامه‌ای چگونگی شکل‌گیری کمیک‌ها، مانگاها، و رمان‌های مصور امروزی را برای علاقمندان به هنر توضیح می‌دهد.
برچسب ها
سینما: کنش اجتماعی
PDF

عنوانسینما: کنش اجتماعی

نویسندهگریم ترنر

مترجمعلی سیاح

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ01ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات246

خلاصه
هدف گریم ترنر در این کتاب آن است که سینما را همچون عملی اجتماعی به دانشجویان معرفی کند؛ عملی که تولید و مصرف آن و لذت‌‌ها و معناهای آن منحصر به مطالعه کرد و کار فرهنگ است.
برچسب ها
فصلنامه فرهنگی اجتماعی سخن سیاووشان، تابستان و پاییز 1395، شمارۀ 2
PDF

فصلنامه فرهنگی اجتماعی سخن سیاووشان، تابستان و پاییز 1395، شمارۀ 2

جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدحسین مجتهدی

عنوانفصلنامه فرهنگی اجتماعی سخن سیاووشان، تابستان و پاییز 1395، شمارۀ 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدحسین مجتهدی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

تعداد صفحات168

خلاصه
دومین شماره از فصلنامۀ فرهنگی اجتماعی «سخن سیاووشان» منتشر شد.
برچسب ها
دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12
PDF

عنواندوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات214

خلاصه
ماهنامه «کاروان مهر» به سردبيري فرزانه قوجلو در تازه‌ترين شماره خود سراغ «ملکه جنايت»، آگاتا کريستي رفته است تا به نقل از زندگي‌نامه خودنوشت اين نويسنده برجسته جهان ادبيات و سينما تصويري روشن‌تر از معمانويسي بدهد که نمايشنامه «تله موش» او همچنان هر شب در تئاترهاي لندن به روي صحنه مي‌رود.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هفتادودومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «داوری زیباشناختی» نوشته نیک زنگویل به ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول
PDF

ماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول

جمعی از نویسندگان به سردبیری آرش تنهایی

عنوانماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری آرش تنهایی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات208

خلاصه
اولین شماره از ماهنامۀ فرهنگی هنری «آنگاه» با ویژه‌نامۀ کافه و کافه‌نشنی با گفتارها و گفتگوهایی از شمس آقاجانی، احمد پوری، ابراهیم حقیقی، کامبیز درم‌بخش، ناصر فکوهی، احمد محیط طباطبایی و .... منشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...