پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
آفرینش در اساطیر هند

آفرینش در اساطیر هند

سید حسن آصف آگاه

عنوانآفرینش در اساطیر هند

نویسندهسید حسن آصف آگاه

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

شابک9_520_988_964_978

تعداد صفحات224

خلاصه
این کتاب به بحث آفرینش و چگونگی پیدایش جهان و نخستین انسان در اسطوره‌های موجود در آیین و اساطیر هندی پرداخته است.
برچسب ها
تذکره شمع انجمن

تذکره شمع انجمن

سیدمحمدصدیق حسن‌خان بهادر

عنوانتذکره شمع انجمن

نویسنده سیدمحمدصدیق حسن‌خان بهادر

مصحح محمدکاظم کهدویی

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1386

مکان چاپیزد

تیراژ1000

شابک3_55_8508_964

تعداد صفحات977+22

خلاصه
كتاب حاضر تصحيحی است از تذكرۀ "شمع انجمن" (تأليف سيدمحمدصديق حسن‌خان بهادر) كه دربردارندۀ سرگذشت نزديک به هزار نفر از شاعران و اديبان پارسی‌گوی سرزمين‌های ايران و هند است.
برچسب ها
تذکرۀ بی‌نظیر

تذکرۀ بی‌نظیر

میرسیدعبدالوهاب افتخار دولت‌آبادی

عنوانتذکرۀ بی‌نظیر

نویسندهمیرسیدعبدالوهاب افتخار دولت‌آبادی

مصحح امید سروری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_059_220_600_978

تعداد صفحات244

خلاصه
در بی‌نظیر شرح احوال و نمونه شعری 135 شاعر پارسی‌گوی هندی و ایرانی را از سال 1100 تا 1172ق (از آزاد بلگرامی تا یوسف بلگرامی) وجود دارد.
برچسب ها
صور خیال در شعر سبک اصفهانی

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
در این کتاب شیوۀ شعری چند تن از شاعران بزرگ عصر صفوی مانند هاتف اصفهانی، صائب تبریزی، محتشم کاشانی، عرفی شیرازی، امیرخسرو و بیدل دهلوی بررسی شده است.
برچسب ها
احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات474

خلاصه
این کتاب سرگذشت مبسوط و محققانه‌ای است دربارۀ آزاد بلگرامی متضمن آنچه دربارۀ او برای محققان زبان فارسی ضرورت دارد و در تحقیقات ادبی می‌باید مطرح شود.
برچسب ها
ادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد)

عنوانادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد)

نویسندهداریوش شایگان

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1389(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_0206_00_964_978

تعداد صفحات980

خلاصه
در این کتاب جریان‌های فکری و دینی هند با دقت و تفصیل بررسی شده است و مهم‌ترین اثر فارسی دربارۀ تاریخ ادیان و مکتب‌ها و نحله‌های آن سرزمین به شمار می‌رود.
برچسب ها
ادیان زندۀ شرق

ادیان زندۀ شرق

جمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

مترجمگروه مترجمان

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1389

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات460

خلاصه
محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.
برچسب ها
به‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی
PDF

عنوانبه‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ823ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات150

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ زندگی‌نامۀ عرفی شیرازی از شاعران سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی و گزیده‌ای از اشعار اوست.
برچسب ها
ابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران
PDF

عنوانابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران

نویسندهابن هندو

مصححمهدی محقق

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ220ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
از میان آثار این هندو کتاب «مفتاح الطب» او بیش از همه از شهرت برخوردار بوده و این بدان جهت است که کمتر کتابی با این وجازت و اختصار و با این حال دارای مطلبی گوناگون، در تاریخ طب و آداب دانشجویان این فن نوشته شده است.
برچسب ها
رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی
PDF

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

مصححجمشید نوروزی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب افزون بر بیان خاطرات مؤلف و شرح برخی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های او، دربرگیرندۀ وقایع سلطنت اکبرشاه و اوایل سلطنت جهانگیر شاه است.
برچسب ها
بهار دانش
PDF

بهار دانش

عنایت‌الله کنبوه لاهوری

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات498

خلاصه
کتاب بهار دانش مجموعه‌¬ای از قصه¬‌ها و افسانه¬‌های عامیانه و کهن هندی به زبان فارسی با درون¬مایۀ عشقی است که در سال 1061 به نام شاه جهان گورکانی (1037-1968) توسط عنایت الله کنبوه لاهوری تألیف شده است.
برچسب ها
زبان فارسی در گسترۀ ایران‌زمین
PDF

عنوانزبان فارسی در گسترۀ ایران‌زمین

نویسندهفاطمه مدرسی

ناشرتمدن ایرانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ38ـ9959ـ964ـ978

تعداد صفحات151

خلاصه
نویسنده در این کتاب نظری افکنده است بر زبان پارسی در طول سده‌های مختلف تاریخی و سپس بر این اساس رمز ماندگاری این زبان شیرین را بیان کرده است.
برچسب ها
تذکره باغ معانی: شعرای سده دوازدهم هجری در شبه قاره هند
PDF

عنوانتذکره باغ معانی: شعرای سده دوازدهم هجری در شبه قاره هند

نویسندهنقش علی

مصححمیرهاشم محدث، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ90ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات237

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ احوال و نمونه اشعار شاعرانی است که در قرن 12 هجری معاصر یا نزدیک به عصر مؤلف بوده‌اند.
برچسب ها
فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران
PDF

فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

محمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات637

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 59 مقاله، سه سخنرانی چاپ‌شده و یک سخنرانی چاپ نشده از استاد راشدمحصل است که بنابر موضوع، به هشت بخش تقسیم شده است.
برچسب ها
سیر تحول عرفان هندی
PDF

سیر تحول عرفان هندی

سورندراناته داسگوپتا

عنوانسیر تحول عرفان هندی

نویسندهسورندراناته داسگوپتا

مترجمابوالفضل محمودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 7ـ0122ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات158+6

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از مهم‌ترین جنبه‌های برخی از مهم‌ترین عرفان‌های هندی است که سیر تحول و تکامل اندیشه معنوی هندی را که خود بنیان بسیاری از معنویت گراییهای جدید است، همراه با فراز و فرود آن نشان می‌دهد.
برچسب ها
گیلانیان در دیار هند
PDF

گیلانیان در دیار هند

سیدعباس آزموده

عنوانگیلانیان در دیار هند

نویسندهسیدعباس آزموده

ناشربلور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ332ـ306ـ600ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
نگارنده در این کتاب به بررسی و شرح احوال گیلانیان مهاجر به سرزمین هند پرداخته است.
برچسب ها
اخوان، صائب و سبک هندی؛ درنگی بر داوری‌های مهدی اخوان ثالث در باب سبک هندی و صائب تبریزی
PDF

عنواناخوان، صائب و سبک هندی؛ درنگی بر داوری‌های مهدی اخوان ثالث در باب سبک هندی و صائب تبریزی

نویسندهمحمدعلی شیوا

ناشرپرنیان خیال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7ـ3ـ95448ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
نویسنده در این کتاب داوری‌های اخوان ثالث در باب سبک هندی و به ویژه صائب تبریزی را طرح و بررسی کرده است.
برچسب ها
هندو ـ اروپائیان: نقش اسب و چرخ در گسترش زبان‌های هندو ـ اروپائی
PDF

عنوانهندو ـ اروپائیان: نقش اسب و چرخ در گسترش زبان‌های هندو ـ اروپائی

نویسندهدیوید. دابلیو. آنتونی

مترجمخشایار بهاری

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7ـ435ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات530

خلاصه
در این کتاب به بررسی خاستگاه زبان هندو - اروپایی آغازین و سپس انشعاب و گسترش آن در جهات مختلف جغرافیایی و سرانجام به چگونگی شکل‌گیری دوازده زبان اصلی هندو - اروپایی برگرفته شده از آن زبان اولیه پرداخته شده و بر شواهد باستان‌شناسی بیست سال اخیر و نیز اسلوب مدون زبان‌شناسی تاریخ تکیه شده است.
برچسب ها
حکمت هنر هند
PDF

حکمت هنر هند

حسن بلخاری قهی

عنوانحکمت هنر هند

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ859ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
. این کتاب که برآمده از مجموعه مطالعات مؤلف در سه حوزة حکمت و اندیشه، حکمت هنر و زیبایی‌شناسی است و در ‌نهایت به ارتباطات گستردة هنر و معماری ایران و هند رسیده، به تبیین عمیق‌ترین ارتباطات فرهنگی و تمدنی میان دو فرهنگ عظیم ایرانی و هندی پرداخته است.
برچسب ها
گاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر
PDF

عنوانگاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر

نویسندهکریشنا کری‌پالانی

مترجمغلامعلی کشانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ852ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات444

خلاصه
گاندی هم یک انسان است و نه بیشتر و انسانی است که به قول خود تجربه‌گر حقیقت و به همین دلیل مانند همه مستعد خطاست و ممکن است بیش از خطا هم از او سر بزند. نویسنده در این کتاب خود نگاهی این‌چنینی به گاندی دارد و در جای‌جای کتاب هم به تلاش خود گاندی برای تقدس‌زدایی از خود و از هر شخص و نظریۀ مطلقی اشاره می‌کند.
برچسب ها
هنگامۀ عشق
PDF

هنگامۀ عشق

آنندرام مخلص

عنوانهنگامۀ عشق

نویسندهآنندرام مخلص

مصحححسن یعقوبی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک5ـ394ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
هنگامۀ عشق، داستان منثور عاشقانه‌ای است که آنندرام مخلص در سال 1152 ق. از زبان هندی به زبان فارسی برگردانده و با نثری زیبا و شاعرانه به رشتۀ تحریر در آورده است. مخلص با بهره‌گیری از صنایع لفظی و معنوی، جلوه‌های زیبایی از نثر فارسی را به نمایش گذاشته است.
برچسب ها
هدایت در هندوستان؛ بوف‌کور و میعاد صادق هدایت با هند
PDF

عنوانهدایت در هندوستان؛ بوف‌کور و میعاد صادق هدایت با هند

نویسندهندیم اختر

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ775ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات94

خلاصه
نویسنده در این کتاب به تعقیب روزگار، ماجراها و تأثیرپذیری‌های صادق هدایت در مدت اقامت‌اش در کشورِ هند پرداخته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...