سه شنبه 06 تیر ماه 1396
خانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

عنوانخانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

نویسنده حمید صاحب‌جمعی

ناشرنشر ثالث

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_627_380_964_978

تعداد صفحات180

خلاصه
در این کتاب اهمیت زبان در ساحت اندیشه و در پیوند انسان با جهان هستی بحث و بررسی شده است.
برچسب ها
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

عنواننظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نویسندهعلی رامین

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_232_185_964_978

تعداد صفحات456

خلاصه
این مجموعه می‌کوشد ضمن بررسی سیر تکوین نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر، تازه‌ترین تحولات آنها را به بحث بگذارد و نشان دهد که این نظریه‌ها در صورت‌بندی تعاریف متنوع از هنر از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی و جامعه‌شناختی چه نقشی ایفا می‌کنند.
برچسب ها
جهان بیدل

جهان بیدل

سیدمحمد حسینی فطرت

عنوانجهان بیدل

نویسندهسیدمحمد حسینی فطرت

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_33_6580_600_978

تعداد صفحات510

خلاصه
این کتاب در راستای تبيين مبانی معرفتی «ابوالمعانی ميرزا عبدالقادر بيدل عارف، شاعر و حکيم قرن يازدهم هجری است.
برچسب ها
آفاق عرفان ابن عربی: نگاهی کلی به زندگانی و آثار
PDF

عنوانآفاق عرفان ابن عربی: نگاهی کلی به زندگانی و آثار

نویسندهمحمود ارول قلیچ

مترجمتوفیق هـ. سبحانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ776ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات10+324

خلاصه
یکی از مسائلی که بشر در طول سده‌ها بیش از همه دربارۀ آن اندیشیده، این است که منشأ چیزهایی که گرداگرد خود می‌بیند، خورشید، ماه، ستارگان، جانوران، گیاهان و طبعاً منشأ خود او چیست، این چیزها از کجا آمده‌اند و اگر از جایی آمده‌اند، در حال حاضر رابطۀ آنها با جایی که از آن آمده‌اند چیست و سرانجام کار آنها چه خواهد بود. این مهم‌ترین پرسش آدمیان را ابن عربی پاسخ داده است.
برچسب ها
روزنه‌ای به اندیشه مارتین هیدگر
PDF

عنوانروزنه‌ای به اندیشه مارتین هیدگر

نویسندهمایکل اینوود

مترجماحمدعلی حیدری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ322ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات302

خلاصه
در این کتاب بیش از هر چیز به وجود و زمان و کمی نیز بر تأملات هیدگر در باب هنر پرداخته شده است.
برچسب ها
با شهرزاد در شب‌های کردستان: آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز
PDF

عنوانبا شهرزاد در شب‌های کردستان: آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز

نویسندهبه کوشش رضا کریم مجاور

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ02ـ8211ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
در این کتاب که به نوعی آنتولوژی داستان کوتاه کردستان از آغاز تا امروز را دربر می‌گیرد، آثار تعدادی از داستان‌نویسان کُرد از جمله عطا نهایی، جلال ملک‌‌شاه، خالد خاکی، عطا برفی، ژیلا حسینی، کامران حامدی، محمدتوفیق مشیرپناهی و بریا کاکه‌سوری که از زبان کُردی به فارسی برگردانده شده، منتشر شده است.
برچسب ها
هستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا
PDF

عنوانهستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا

نویسندهفرهاد خالصی مقدم

ناشرفراروان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ20ـ8283ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
در این کتاب سه اندیشۀ مادهیاماکا، یوگوچارا و ادوایتاودانتا پیرامون مقولۀ وجود، حقیقت، خود، ادراک دوگانه و غیر دوگانۀ آدمی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این مهم با گذری بر اندیشۀ پیشین آنها یعنی اوپانیشادی و بودایی رقم می‌خورد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...