شنبه 06 خرداد ماه 1396
چیستی ترجمه در هرمنوتیک

عنوانچیستی ترجمه در هرمنوتیک

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_628_372_964_978

خلاصه
این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد.
برچسب ها
کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

عنوانکارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

نویسندهفروغ صهبا

ناشرآگه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_275_329_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
در فرایند ارتباط بین نویسنده و خواننده، متن عنصر برقراری ارتباط است که هر کدام از دو رکن نویسنده و خواننده در خلق و هویت‌یافتن آن نقش اساسی دارند؛ نویسنده با عمل نوشتن موجب خلق اثر و خواننده از طریق خوانش و تأویل، عامل هویت و تشخص و معرفی آن می‌شود.
برچسب ها
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

عنواننظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نویسندهعلی رامین

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_232_185_964_978

تعداد صفحات456

خلاصه
این مجموعه می‌کوشد ضمن بررسی سیر تکوین نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر، تازه‌ترین تحولات آنها را به بحث بگذارد و نشان دهد که این نظریه‌ها در صورت‌بندی تعاریف متنوع از هنر از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی و جامعه‌شناختی چه نقشی ایفا می‌کنند.
برچسب ها
تصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

عنوانتصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

نویسنده یان آلموند

مترجم فریدالدین رادمهر

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک5_36_5733_600_978

تعداد صفحات252

خلاصه
در این کتاب به مقایسۀ آرای ابن عربی و ژاک دریدا پرداخته می‌شود.
برچسب ها
چگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

عنوانچگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

نویسندهدیوید.ب.پیری

مترجممنیره احمد سلطانی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1388(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_042_374_964

تعداد صفحات208

خلاصه
اگر می‌خواهید مقالۀ مناسبی برای کاری پژوهشی ارائه دهید، این کتاب می‌تواند پیشنهادات سودمندی ارائه دهد.
برچسب ها
درآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی

عنواندرآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی

نویسندهژان گروندن

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_03_6220_600_978

تعداد صفحات318

خلاصه
این کتاب دربرگیرنده مقدمه‌ای تاریخی است بر هرمنوتیک فلسفی که در آن نویسنده با بررسی چهره‌های مهمی از فیلون اسکندرانی گرفته تا یورگن هابرماس، به تحلیل تعارضات مکاتب مختلف تفسیری می‌پردازد.
برچسب ها
رسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

عنوانرسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

نویسندهبابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک7_963_305_964_978

تعداد صفحات186

خلاصه
این کتاب با وجود مختصر‌بودن به بسیاری از مسائل و مفاهیم نظری تاریخ پرداخته است که در وجهی تا به امروز کمبود طرح این مسائل در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک عیان بوده است؛ به ویژه مطرح‌کردن این مسائل از رویکردی هرمنوتیکال، فتح بابی نوین در نگاه به رویدادهای تاریخی است.
برچسب ها
هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

عنوانهرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

نویسندهعزت‌الله سپه‌وند

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_184_224_964_978

تعداد صفحات327

خلاصه
این کتاب با هدف و با امید به گشودن دریچه‌ای نو به بخشی کهن از متون کهن فارسی و زنده‌کردن و به سخن واداشتن دوبارۀ این متون، به بررسی نگاه ادبای اسماعیلیه به مفهوم «هرمسانگی» و کاربست آن در آثار مکتوب ایشان می‌پردازد.
برچسب ها
نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی
PDF

عنواننقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی

نویسندهفرید شعبانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ093ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
در این کتاب ضمن تفسیر و تبیین نظریه‌های هرمنوتیک، با استناد به معتبرترین تفاسیر موجود از قرآن و آثار سنایی، به نقد هرمنوتیکی مهم‌ترین آثار سنایی (حدیقة الحدیقه، دیوان اشعار و مثنوی طریق التحقیق) پرداخته شده است.
برچسب ها
ابن عربی، وارث انبیاء
PDF

عنوانابن عربی، وارث انبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمهوشمند دهقان

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ61ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
ویلیام چیتیک در این کتاب می‌کوشد افزون بر گزارشی از زندگی‌نامه شیخ، اندیشه او را به‌سادگی به خواننده معرفی کند.
برچسب ها
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
PDF

درآمدی بر فلسفه و ادبیات

اوله مارتین اسکیلئوس

عنواندرآمدی بر فلسفه و ادبیات

نویسندهاوله مارتین اسکیلئوس

مترجممحمد نبوی

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ040ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات281

خلاصه
این کتاب همۀ موضوعات مربوط به «فلسفه و ادبیات» را دربر نمی‌گیرد و عمدتاً به تعریف ادبیات، مرجعیت نویسنده و ماهیت تفسیر ادبی می‌پردازد.
برچسب ها
سیاست‌اندیشی حافظ
PDF

سیاست‌اندیشی حافظ

فاطمه ذوالفقاریان

عنوانسیاست‌اندیشی حافظ

نویسندهفاطمه ذوالفقاریان

ناشرفلات

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ3ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب روایتی کوتاه از بررسی سیاست‌اندیشی حافظ است.
برچسب ها
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
PDF

عنوانهرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی

نویسندههانس گئورک گادامر

مترجمعبدالله امینی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک1ـ080ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.
برچسب ها
اعتبار در تفسیر
PDF

اعتبار در تفسیر

اریک دونالد هرش

عنواناعتبار در تفسیر

نویسندهاریک دونالد هرش

مترجممحمدحسین مختاری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ132ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات348

خلاصه
این کتاب يكي از مهم‌ترين آثار در قلمرو هرمنوتيك در فلسفه معاصر است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...