جمعه 02 تیر ماه 1396
زائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

عنوانزائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

نویسنده شهرام پازوکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_17_8036_964

تعداد صفحات212

خلاصه
زائر شرق عنوانی است که بر مجموعۀ منتخب مقالات همایش صدمین سال تولد هانری کربن نهاده شده است.
برچسب ها
روابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

عنوانروابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

نویسندههانری کربن

مترجماحمد فردید و عبدالحسین گلشن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1385 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3_06_8036_964

تعداد صفحات84+99

خلاصه
حکمت اشراق در ایران به وجود آمده و از آیین باستان این دیار سرچشمه گرفته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...