پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

عنواناین است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

نویسندهگونتر شولته

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_440_380_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب گونه‌ای بررسی و تفسیر آثار نیچه است و در این راه نویسنده از کتاب «این است انسان» بهره می‌جوید.
برچسب ها
نیچه (قدم اول)

نیچه (قدم اول)

لارنس گین

عنواننیچه (قدم اول)

نویسندهلارنس گین

مترجمسیدعزیز رودبندی

ناشر176

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_94_7768_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب می‌کوشد تا تصویری جامع از اندیشه‌های نیچه این اندیشمند بزرگ به علاقمندان فلسفه ارائه کند.
برچسب ها
نیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی

نیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی

حمیدرضا محجوبی آرانی با دیباچه‌ای از پروفسور برنارد رجینستر

عنواننیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی

نویسندهحمیدرضا محجوبی آرانی با دیباچه‌ای از پروفسور برنارد رجینستر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2_195_213_964_978

تعداد صفحات384+8

خلاصه
این کتاب عهده‌دار تقریر مواجهۀ نیچه با نیهیلیسم و نشان‌دادن راه چیره‌شدن بر آن و آری‌گویی به زندگی است.
برچسب ها
نیچه

نیچه

اشتفان تسوایگ

عنواننیچه

نویسندهاشتفان تسوایگ

مترجملیلی گلستان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_058_213_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب نگاهی دیگرگونه به زندگی و افکار نیچه دارد.
برچسب ها
بلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد
PDF

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

مترجمسعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب اندیشه «نیچه»، «وبر» و «فوکو» را در مقام مسیری متفاوت از اندیشه‌های مدرن مورد بررسی قرار داده و ظهور و گسترش تبارشناسی را به منزله شکلی از نقد درون‌بود پی می‌گیرد. همچنین بر آن است که رابطه این سه متفکر با یکدیگر را روشن کرده و اتهام «هابرماس» مبنی بر اینکه نیچه، وبر و فوکو نیهیلیست هستند و رویکردشان به لحاظ فلسفی فاقد انسجام و به لحاظ علمی غیرمسئولانه است را از این طریق پاسخ دهد که تبارشناسی در مقام فعالیتی عملی به سوی تحقق خودمختاری بشری میل می‌کند.
برچسب ها
نیچۀ جوان؛ برآمدن نابغه
PDF

عنواننیچۀ جوان؛ برآمدن نابغه

نویسندهکارل پلیچ

مترجمرضا ولی‌یاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1800

شابک5ـ305ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+298

خلاصه
پلیچ در این کتاب تلاش می‌کند بنیادهای نبوغ نیچه را نشان دهد و در این راه کتاب را به نه بخش تقسیم می‌کند.
برچسب ها
ما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)
PDF

عنوانما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ06ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
این کتاب متن‌های پیاده‌شده و تصحیح‌شدۀ سخنرانی‌ها و مقالات نویسنده است که در محافل گوناگون دانشگاهی و فرهنگی کشور و نشریات مختلف ارائه و منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...