سه شنبه 06 تیر ماه 1396
رؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)
PDF

عنوانرؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)

نویسندهبهزاد رحیمیان

ناشرمؤسسه چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک6ـ208ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات530+490

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران می‌شود.
برچسب ها
فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396
PDF

عنوانفصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پژند سلیمانی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات224

خلاصه
اولین شماره از فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای «پیام چارسو» با ویژه‌نامه‌ای برای نمایشنامۀ «هملت» منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...