جمعه 02 تیر ماه 1396
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1500

تعداد صفحات378

خلاصه
این کتاب در چارچوب طرح تطوّر مضامین ادبیات داستانی نوشته شده و به تاریخچۀ پیدایش و رشد ادبیات داستانی و نمایشی از دورۀ بیداری عصر مشروطه تا 1320 اختصاص دارد.
برچسب ها
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_22_6143_600_978

تعداد صفحات220

خلاصه
این کتاب در چارچوب طرح تطور مضامین ادبیات داستانی نوشته شده و گزارشی است تاریخی ـ تحلیلی از تحول مضمون و فرم رمان، نمایشنامه و داستان کوتاه از 1320 تا 1332 شمسی.
برچسب ها
رویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

عنوانرویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

نویسندهفریندخت زاهدی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_45_5614_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب برخی آثار ایبسن با نمایشنامه‌های ایرانی معتبر قرن بیستم، مقایسه شده و تأثیر اساطیر ایرانی بر او نیز مورد تحلیل قرار گرفته ‌است. در پایان نمایشنامه «گفتگو» به عنوان یک نمونه مطالعاتی از میان آثار ایبسن نقل شده‌ است.
برچسب ها
یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

عنوانیادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

نویسندهناشناس

مصححژاله آموزگار

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4_090_165_964_978

تعداد صفحات63

خلاصه
این کتاب شرح جنگ ایرانیان با خیونان در دورۀ گشتاسب، شاه ایران و ارجاسب، خداوندگار خیونان است.
برچسب ها
زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
PDF

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب، نمایشنامه‌های دو نمایشنامه‌نویس زن معاصر ایران، نغمه ثمینی و چیستا یثربی بررسی می‌شود و با تأکید بر ماهیت زبان زنان در آثارشان، به جستجوی زبان فراموش‌شده‌ای پرداخته که بی‌شک بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های اجتماعی است.
برچسب ها
هنریک ایبسن و درام مدرن چین
PDF

عنوانهنریک ایبسن و درام مدرن چین

نویسندهچنگژوهه

مترجمفرزاد تقی‌لر

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ498ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی کرده مختصری از ارتباط ایبسن با درام شفاهی معاصر چین را بگنجاند.
برچسب ها
درام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن
PDF

عنواندرام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن

نویسندهآر. اف. کلارک

مترجممحمود دهقان، محمدکاظم شجاعی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک2ـ177ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب با طرح این پرسش آغاز می‌شود که درام چیست و در پی یافتن پاسخ این پرسش، روند شکل‌گیری و توسعۀ درام را در جوامع گوناگون بشری دنبال می‌کند.
برچسب ها
رؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)
PDF

عنوانرؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)

نویسندهبهزاد رحیمیان

ناشرمؤسسه چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک6ـ208ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات530+490

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران می‌شود.
برچسب ها
ائوریپیدس: پنج نمایشنامه
PDF

عنوانائوریپیدس: پنج نمایشنامه

نویسندهائوریپیدس

مترجمعبدالله کوثری

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ466ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات555

خلاصه
در این کتاب چهار تراژدی که از بزرگ‌ترین دستاوردهای تخیل و اندیشه آدمی است با عناوین «مدئا، ایپولیتوس، زنان تروا و باکخانت‌ها (زنان باکخوسی)» همراه با تراژدی «الکترا» آورده شده است.
برچسب ها
فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)
PDF

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

محمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ99ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات15+879

خلاصه
محتوای این فرهنگ برگرفتۀ ویراسته‌ای از فرهنگ ادبیات فارسی است که اولین بار در سال 1387 توسط نشر نو منتشر شد و اکنون نزدیک به بیست درصد مطالب جدید به آن افزوده شده است.
برچسب ها
ویلیام شکسپیر
PDF

ویلیام شکسپیر

تری ایگلتون

عنوانویلیام شکسپیر

نویسندهتری ایگلتون

مترجممحسن ملکی، مهدی امیرخانلو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ236ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+154

خلاصه
در اين کتاب به کمک ايده‌هاي مارکسيستي، فمينيستي و نشانه‌شناختيِ معاصر تفسير بديع و نافذي از قريب به اتفاق نمايشنامه‌هاي اصلي شکسپير ارائه شده است.
برچسب ها
سایه؛ مجموعه آثار (داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقدهای رمان و تئاتر، یادداشت‌ها و نامه‌ها)
PDF

عنوانسایه؛ مجموعه آثار (داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقدهای رمان و تئاتر، یادداشت‌ها و نامه‌ها)

نویسندهاحمد مسعودی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ500

شابک8ـ333ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
احمد مسعودی داستان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد در سال 1321 در گیلان متولد شد، در 26 سالگی نوشتن را کنار گذاشت و خانواده و شهرش رشت را نیز ترک کرد. او با توجه به سن اندک نویسندگی‌اش، استعدادی درخشان داشته و از نویسندگان خوب و جدی نسل خود در ایران بوده است.
برچسب ها
تاریخ تئاتر در ایران
PDF

عنوانتاریخ تئاتر در ایران

نویسندهویلم فلور

مترجمگروهی از مترجمان به سرپرستی امیر نجفی و به کوشش سروش زاغیان، علی دلاوری‌مقدم

ناشرافراز

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ248ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات327

خلاصه
این کتاب تاریخ متنوع راه‌های بیان نمایشی و چگونگی، مکان و اشخاص مجری آن در ایران را توضیح می‌دهد.
برچسب ها
درام تاریخی در ایران؛ یک مطالعۀ تاریخ‌گرایانۀ جدید
PDF

عنواندرام تاریخی در ایران؛ یک مطالعۀ تاریخ‌گرایانۀ جدید

نویسندهمحمد هاشمی زیرنظر فرزان سجودی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ680ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات274

خلاصه
در این کتاب قصد بر این است که با پشتوانۀ نظریه در مطالعات تاریخی و فرهنگی، ویژگی‌های درام تاریخی ایرانی در یک دورۀ تاریخی معین مطالعه شود. این دورۀ معین از ابتدای انقلاب مشروطه تا پایان دوران سلطنت پهلوی اول (1285 ت 1320 هـ. ش) در درام تاریخی ایرانی خواهد بود.
برچسب ها
فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396
PDF

عنوانفصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پژند سلیمانی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات224

خلاصه
اولین شماره از فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای «پیام چارسو» با ویژه‌نامه‌ای برای نمایشنامۀ «هملت» منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...