دوشنبه 05 تیر ماه 1396
هفتاد گفتار از ایرج افشار
PDF

هفتاد گفتار از ایرج افشار

به اهتمام میلاد عظیمی

عنوانهفتاد گفتار از ایرج افشار

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک4ـ19ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات990+18

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از تعدادی از مهم‌ترین مقالاتی که ایرج افشار در حوزه‌های مختلف و در دوره‌های گوناگون زندگی پربارش نوشته است.
برچسب ها
فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395
PDF

فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات110

خلاصه
فصلنامۀ تخصصی «کاغذ رنگی» در حوزۀ علوم انسانی زمینۀ ادبیات فارسی شکل گرفته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...