جمعه 02 تیر ماه 1396
روشن‌تر از سکوت
PDF

روشن‌تر از سکوت

محمد معتقدی

عنوانروشن‌تر از سکوت

نویسندهمحمد معتقدی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2ـ051ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات143

خلاصه
این کتاب مجموعه نگرشی است در قلمرو شناخت گروهی از نویسندگان و هنرمندان و همچنین نقد تعدادی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه.
برچسب ها
دربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد
PDF

عنواندربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد

نویسندهنوئل کارول

مترجمصالح طباطبایی

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6ـ346ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این کتاب تمرینی است در فلسفۀ نقد یا فرانقد که شاخه‌ای از فلسفۀ هنر یا زیبایی‌شناسی است که موضوع بحثش نقد هنرهاست.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
PDF

عنوانتحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

نویسندهسیامک زنده‌دل

ناشرمؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ218ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات462

خلاصه
این کتاب متوجه بزنگاه‌های تحول در هنر تصویری ایران است و ویژگی‌های هنری هر دوره در آن مشخص شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...