یکشنبه 04 تیر ماه 1396
آسیب‌شناسی شعر امروز دشتستان

عنوانآسیب‌شناسی شعر امروز دشتستان

نویسندهنصرالله قاسمپور

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک6_262_192_600_978

تعداد صفحات176

خلاصه
شعر هر دوره دارای ويژگی‌ها و مؤلّفه‌هايی است كه آن را از شعر پيش از خود متمايز می‌كند؛ از اين‌رو شعر هر دوره را بايد با معيارهای رايج در همان دوره، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
برچسب ها
پیش‌درآمدی بر شعر عربی

پیش‌درآمدی بر شعر عربی

ادونیس (علی احمد سعید)

عنوانپیش‌درآمدی بر شعر عربی

نویسندهادونیس (علی احمد سعید)

مترجمکاظم برگ‌نیسی

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_256_185_964_978

تعداد صفحات221

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ کتاب «مقدمة للشعر العربی» به همراه دو سخنرانی ادونیس است.
برچسب ها
دربارۀ هایکو/ گفتگوی سیروس نوذری

عنواندربارۀ هایکو/ گفتگوی سیروس نوذری

نویسندهسیروس نوذری

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک5_131_192_600_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب گفتگوی سیروس نوذری است با شاعران، مترجمان، پژوهشگران و منتقد ادبی و حتی داستان‌نویسان دربارۀ هایکو.
برچسب ها
رصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

عنوانرصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

نویسنده محمد کاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک9_533_506_964_978

تعداد صفحات326

خلاصه
این مجموعه به بازخوانی و نقد آثار بیست تن از شاعران جوان معاصر اختصاص دارد.
برچسب ها
در بوتۀ نقد: نگاه منتقدان به شعر گرمارودی

عنواندر بوتۀ نقد: نگاه منتقدان به شعر گرمارودی

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_128_222_600_978

تعداد صفحات372

خلاصه
در این کتاب برخی از نقدهایی که به تفاریق و در حدود بیست سال دربارۀ شعر استاد گرمارودی از قلم تراوش کرده، آمده است.
برچسب ها
سخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

عنوانسخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

نویسندهشمس آقاجانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_01_6792_600_978

تعداد صفحات292

خلاصه
در این کتاب سعی شده است اختلافات ژنریک شعر و ژانرهای زبانی غیرشعری مثل نثر و قصه به صورت ریشه‌ای بررسی و واکاوی شود.
برچسب ها
آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

عنوانآشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

نویسندهنجمه رجائی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ1378

مکان چاپمشهد

تیراژ2000

شابک8_43_6335_964

تعداد صفحات273

خلاصه
برای آشنایی با ویژگی‌های نقد ادبی، این کتاب عهده‌دار بررسی زوایا و جوانب متنوع نقد در ادبیات معاصر عربی است.
برچسب ها
شعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز
PDF

عنوانشعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز

نویسندهسیاوش جعفری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ333ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز گردآوری و نقد شده است.
برچسب ها
هم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر
PDF

عنوانهم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر

نویسندهسایه اقتصادی‌نیا

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ263ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر است. نویسنده در این کتاب با رویكردی محافظه‌كارانه و به شكلی حرفه‌ای ساختار دستوری یک شعر را مورد توجه قرار داده و معنا یا تفسیری تقلیل‌گرا از شعر به دست می‌دهد.
برچسب ها
سکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)
PDF

عنوانسکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

نویسندهزهرا طاهری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک6ـ996ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات198

خلاصه
این کتاب نگاهی است به شعر و زندگی عالمتاج قائم‌‌مقامی، شاعری که بنای ذهن و زبان زنانه را در ادب فارسی پی ریخت.
برچسب ها
زندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک
PDF

عنوانزندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک

نویسندهبه کوشش لف اوزروف

مترجمفرشته ساری

ناشردیبایه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ28ـ9961ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که ابتدا ترجمۀ گزیده‌ای از اشعار بوریس پاسترناک آورده شده و سپس ترجمۀ نوشتاری از لف اوزروف با عنوان «زمینه و تقدیر» که به زندگی و شعر پاسترناک پرداخته است.
برچسب ها
جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395
PDF

جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانجهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات80

خلاصه
شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» ویژه آذر 1395 منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30
PDF

فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

عنوانفصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات144

خلاصه
شمارۀ سی‌ام از فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی و هنری «نوشتا» ویژۀ زمستان 1395 منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...