یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
چگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

عنوانچگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

نویسندهدیوید.ب.پیری

مترجممنیره احمد سلطانی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1388(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_042_374_964

تعداد صفحات208

خلاصه
اگر می‌خواهید مقالۀ مناسبی برای کاری پژوهشی ارائه دهید، این کتاب می‌تواند پیشنهادات سودمندی ارائه دهد.
برچسب ها
نقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
در این کتاب نگارنده تلاش دارد با استفاده از تجاربی که در زمان نگارش نقدهای کتاب به دست آورده است، مفاهیم، ساختار و عناصر تأثیرگذار در نگارش نقد را توضیح دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...