پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
جریان‌شناسی شعر معاصر

جریان‌شناسی شعر معاصر

یوسف عالی عباس‌آباد

عنوانجریان‌شناسی شعر معاصر

نویسندهیوسف عالی عباس‌آباد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_578_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر تلاشی است برای بررسی جریان‌های شعر معاصر از نیما تا روزگار ما.
برچسب ها
رازِ راز: تفسیر دکتر دینانی از «گلشن راز»

عنوانرازِ راز: تفسیر دکتر دینانی از «گلشن راز»

نویسندهکریم فیضی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک8_916_423_964_978

خلاصه
این کتاب اثری است دربارۀ «گلشن راز» اثر جاودانۀ شیخ محمود شبستری، عارف پیشرو و پیشتاز فرهنگ اصیل ایران‌زمین در قرن‌های گذشته.
برچسب ها
ادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

نویسندهیورگن روله

مترجمعلی اصغر حداد

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_207_185_964_978

خلاصه
ادبیات و انقلاب به سرنوشت ادبیات روس در دوران تسلط لنین، ژدانف و خورشچف می‌پردازد.
برچسب ها
چیستی ترجمه در هرمنوتیک

عنوانچیستی ترجمه در هرمنوتیک

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_628_372_964_978

خلاصه
این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد.
برچسب ها
وحدت ادیان و مولانا

عنوانوحدت ادیان و مولانا

نویسندهمحمود شالویی

ناشرپژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_29_5818_600_978

خلاصه
اثر حاضر نتیجۀ پژوهشی است در موضوع «وحدت ادیان و مولانا».
برچسب ها
سیری در نقد ادبیات روس

عنوانسیری در نقد ادبیات روس

نویسندهاندرو فیلد

مترجمابراهیم یونسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک6_736_351_964_978

خلاصه
هدف این کتاب ارائۀ دریافتی نو و بنیادی از ادبیات روسیه است.
برچسب ها
بیان التنزیل

بیان التنزیل

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانبیان التنزیل

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_608_372_964_978

خلاصه
منظور از تصحیح این کتاب دستیابی به دو هدف گفته شده است: بررسی و تحلیل آثار نسفی و معرفی دیدگاه‌های عرفانی نسفی.
برچسب ها
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

عنواننشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

نویسندهفرهاد ساسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_566_372_964_978

خلاصه
این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.
برچسب ها
نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی

عنواننقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی

نویسندهمهدی محبتی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_648_372_964_978

خلاصه
این کتاب به نقد ادبی مفاهیم، مشاهیر و موضوعات شاخص ادبیات کلاسیک می‌پردازد.
برچسب ها
مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

سید‌علی‌محمد سجادی

عنوانمثنوی معنوی از نگاهی دیگر

نویسندهسید‌علی‌محمد سجادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_36_8036_964_978

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده تا گسستگی‌های ظاهری در این اثر کبیر را باز نماید و فهمی استوارتر از آن ارائه نماید.
برچسب ها
کندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

عنوانکندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

نویسندهفرهنگ ارشاد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_371_329_964_978

خلاصه
هدف ویژه از تدوین این اثر، تهیۀ مجموعه‌ای پایه‌ای، روش‌مند و علمی است تا بتوان به کمک آن به قلمرو بررسی و تحلیل ادبیات در بستر نظرهای جامعه‌شناختی وارد شد.
برچسب ها
قلمرو نقد و نظریۀ ادبی (1300 تا 1350 شمسی)

عنوانقلمرو نقد و نظریۀ ادبی (1300 تا 1350 شمسی)

نویسندهمصطفی صدیقی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک2_719_358_964_978

خلاصه
در این کتاب به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مقوله نقد ادبی پرداخته شده است.
برچسب ها
شناخت داستان

شناخت داستان

جمال میرصادقی

عنوانشناخت داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_786_351_964_978

خلاصه
این کتاب در دو بخش مجزا با عناوین داستان و ادبیات و شناخت داستان به رشتۀ تحریر درآمده است. هدف از انتشار این کتاب این است که جویندگان راه داستان، شناخت بیشتری از داستان پیدا کنند و لذت و بهرۀ بیشتری از آن ببرند.
برچسب ها
ادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

عنوانادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

نویسندههانس گئورک گادامر

مصححرابرت پاسیلیک

مترجمزهره زواریان

ناشرنقش و نگار

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_48_7002_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرح و تقریری از مجموعه مقالات گادامر دربارۀ ادبیات و فلسفه است.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

بلقیس روشن و لیلا اردبیلی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

نویسندهبلقیس روشن و لیلا اردبیلی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8_492_224_964_978

خلاصه
کتاب حاضر که در هفت فصل تدوین شده، به دنبال ارائۀ مفاهیم مطرح در معناشناسی شناختی است، مفاهیمی که تا حد زیادی در چند دهۀ اخیر به سایر علوم راه‌ یافته‌اند و این علوم با بکارگیری این مفاهیم به دنبال ارائۀ بازتعریفی از دیدگاه‌های خود هستند.
برچسب ها
توتم و تابو در شاهنامه: با نگاهی به یادگار زریران و کارنامۀ اردشیر بابکان

عنوانتوتم و تابو در شاهنامه: با نگاهی به یادگار زریران و کارنامۀ اردشیر بابکان

نویسندهفاطمه توسل پناهی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_612_380_964_978

خلاصه
این تحقیق نخستین گامی است که در راستای گردآوری و دسته‌بندی نمونه‌های اساطیری، از متون کهن فارسی باستان و شاهنامه در موضوع توتم و تابو و اندیشۀ توتمیسم برداشته شده است.
برچسب ها
فرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد

عنوانفرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد

نویسندههیوا مسیح

ناشردوستان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_56_6207_964_978

خلاصه
این کتاب که در دو جلد به رشتۀ تحریر در آمده است، نگاهش به شعر نو نگاهش از نسل جوان امروز تا آینده به کودکانیست که خواهند آمد و بر آن است آنان که در فرداها می‌آیند، با خرابه‌هایی باستانی روبرو نشوند، بلکه بناها و ستون‌های استوار فرهنگ خویش را به چشم ببینند و ببالند و بسازند.
برچسب ها
نقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

عنواننقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

نویسندهمحمد شریف

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_17_5942_600_978

خلاصه
اثر حاضر نگاشتۀ يکی از اساتيد زبان و ادبيات فارسی در پاکستان است. نويسنده از نخستين تاريخ‌های ادبی، يعنی شعرالعجم شبلی نعمانی تا کتاب تحوّ نثر فارسی در شبه قاره در دورۀ تيموريان متأخر را تحليل و نقد کرده است.
برچسب ها
گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

عنوانگشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

نویسندهحسین پاینده

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_266_191_964_978

خلاصه
این کتاب به منظور پاسخ به پرسشی مبرم در حوزۀ مطالعات ادبی در کشور ایران نوشته شده است.
برچسب ها
حافظ (زندگی و اندیشه)

حافظ (زندگی و اندیشه)

به اهتمام اصغر دادبه

عنوانحافظ (زندگی و اندیشه)

نویسندهبه اهتمام اصغر دادبه

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_09_6326_600_978

خلاصه
مجموعه‌ای که پیش روی علاقمندان پژوهش‌های حافظ‌شناسانه قرار دارد، حاصل تلاش 24 تن حافظ‌شناس و حافظ‌پژوه است که کوشیده‌اند تا با بکارگیری روش‌های علمی در حوزۀ تحقیق و پژوهش و با تکیه‌کردن بر منابع اصیل و دستاوردهای حافظ‌شناسی در جهان، به معرفی حافظ از منظرهای مختلف بپردازند و این شاعر بزرگ را چنانکه شناخته‌اند، به خوانندگان بشناسانند.
برچسب ها
کتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

عنوانکتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

نویسنده احمد اخوت

مترجم احمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_740_369_964_978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب را می‌توان اثری تألیفی و ترجمه‌ای دانست؛ زیرا بورخس نوشته‌هایش دربارۀ فرشتگان را به طور پراکنده و در آثار دیگرش منتشر کرده بود. اخوت این نوشته‌ها را در کنار هم جمع کرده و با ویرایش، مجموعه‌ای را به نام «کتاب فرشتگان» شکل داده است.
برچسب ها
آسیب‌شناسی شعر امروز دشتستان

عنوانآسیب‌شناسی شعر امروز دشتستان

نویسندهنصرالله قاسمپور

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک6_262_192_600_978

تعداد صفحات176

خلاصه
شعر هر دوره دارای ويژگی‌ها و مؤلّفه‌هايی است كه آن را از شعر پيش از خود متمايز می‌كند؛ از اين‌رو شعر هر دوره را بايد با معيارهای رايج در همان دوره، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
برچسب ها
آیینه‌ای بی‌طرح (آشنایی‌زدایی در شعر شاعران امروز)

عنوانآیینه‌ای بی‌طرح (آشنایی‌زدایی در شعر شاعران امروز)

نویسندهفروغ جلیلی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک4_64_5592_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
آشنایی‌زدایی اصطلاحی است که در روزگار اخیر مطرح شده است و تلاش شده حوزۀ کارکرد آن را از دایرۀ تعریف شناخته شده که برخی توسط برخی منتقدان آورده شده است، فراتر رود و آن را در عناصر مختلف شعر تعمیم بخشیده شود. آشنایی‌زدایی به نوعی رسالت هنر می‌تواند به حساب آید.
برچسب ها
ادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

نویسندهیورگن روله

مترجمعلی اصغر حداد

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_266_185_964_978

تعداد صفحات330

خلاصه
در این کتاب با وضعیت نویسندگان و مجلات وابسته به جریان‌های مختلف سیاسی و فکری آلمان به خوبی آشنا می‌شویم: ناسیونال سوسیالیست‌ها، چپ‌گراهای آلمان غربی و نیز جمهوری دموکراتیک آلمان میانی، پرولتری‌های روستایی و انقلابی؛ مدافعان جمهوری وایمار و... تشکل‌های متحد.
برچسب ها
اخلاق نگارش

اخلاق نگارش

محمد اسفندیاری

عنواناخلاق نگارش

نویسنده محمد اسفندیاری

ناشرنورمطاف

تاریخ چاپ1390

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک9_76_7891_964_978

تعداد صفحات250

خلاصه
اخلاق نگارش، متضمن مباحثی است که در کتاب‌های آیین نگارش بررسی نمی‌شود. در این باب، سخن از کلمه و جمله و نثر و ادبیات نیست، سخن از اخلاق و فرهنگ و اصولی است که نوشته را بهداشتی و پاکیزه و سنجیده می کند.
برچسب ها
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

عنواناز ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

نویسندهطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_1140_00_964_978

تعداد صفحات338

خلاصه
مجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.
برچسب ها
بزرگ علوی نویسندۀ «سانتی‌مانتال» یا روشن‌اندیش

عنوانبزرگ علوی نویسندۀ «سانتی‌مانتال» یا روشن‌اندیش

نویسنده محمد بهارلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_72_6332_964_978

تعداد صفحات92

خلاصه
علوی داستان‌سرایِ زندگی روشن‌فکران و مبارزان سیاسی است؛ روشن‌فکران و مبارزانی که به گذشته و به نسل خود او تعلق دارند و در ادبیات فارسی تصویری به گیرایی تصاویر او از چهرۀ آنها به دست داده نشده است.
برچسب ها
بررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

عنوانبررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

نویسندهابراهیم رنجبر

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک8_09_5871_600_97

تعداد صفحات431

خلاصه
پشت‌سر دوران تولد جلال آل‌احمد تحول جدی، بزرگ و همه‌جانبه در ایران آغاز شده بود که باید آن را آغاز و منشأ تجدد قلمداد کرد.
برچسب ها
پژوهشی در دیوان حیاتی کرمانی

پژوهشی در دیوان حیاتی کرمانی

فاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

عنوانپژوهشی در دیوان حیاتی کرمانی

نویسندهفاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

مصححبه اهتمام منوچهر شجاعی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپکرمان

تیراژ2000

شابک2_34_9908_964_978

تعداد صفحات370

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در دیوان «بی‌بی حیاتی کرمانی» شاعر نیمۀ دوم قرن دوازدهم هجری قمری.
برچسب ها
پروین اعتصامی پایه‌گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران

عنوانپروین اعتصامی پایه‌گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران

نویسندهمریم مشرف

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0_601_372_964_978

تعداد صفحات214

خلاصه
پروین اعتصامی همزمان با امضای فرمان مشروطیت پا به جهان گذاشت و اندکی پیش از سقوط رضا شاه از دنیا رفت. او از فرزندان درخشان نسل پاکی بود که مؤمنانه در راه رهایی ایران از بند جهل و تاریکی قدم نهاد.
برچسب ها
بیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

عنوانبیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

نویسنده محمدجعفر محمدزاده

ناشرامرود

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک762_75327_600_978

تعداد صفحات400

خلاصه
«بيداری در باغ موميايی» پژوهشی است مقايسه‌ای در شناخت شاهنامه فردوسی و «غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم» مشهور به تاريخ ثعالبی.
برچسب ها
پیش‌درآمدی بر شعر عربی

پیش‌درآمدی بر شعر عربی

ادونیس (علی احمد سعید)

عنوانپیش‌درآمدی بر شعر عربی

نویسندهادونیس (علی احمد سعید)

مترجمکاظم برگ‌نیسی

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_256_185_964_978

تعداد صفحات221

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ کتاب «مقدمة للشعر العربی» به همراه دو سخنرانی ادونیس است.
برچسب ها
چشم‌انداز تاریخی هجو

عنوانچشم‌انداز تاریخی هجو

نویسندهعزیزالله کاسب

ناشرعزیزالله کاسب

تاریخ چاپ1366

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات204

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تا همۀ جنبه‌های «هجو» از جریان شعر فارسی در طول زمان ادب دری تا آغاز مشروطه نقد و بررسی شود.
برچسب ها
چالش‌های گفتمان معاصر عربی

چالش‌های گفتمان معاصر عربی

کمال عبداللطیف و نصر محمد عارف

عنوانچالش‌های گفتمان معاصر عربی

نویسندهکمال عبداللطیف و نصر محمد عارف

مترجمجعفر حدادی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_25_5567_600_978

تعداد صفحات140

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ کتاب «اشکالیات الخطاب العربی المعاصر» است.
برچسب ها
چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

عنوانچشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

نویسنده محسن سلیمانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1369

مکان چاپتهران

تیراژ4400

تعداد صفحات138

خلاصه
مجموعه نقدهای کتاب حاضر به جز یکی، همه به جهان ادبیات داستانی تعلق دارد.
برچسب ها
خاقانی شروانی (نقد و پژوهش با نمونۀ اشعار)

عنوانخاقانی شروانی (نقد و پژوهش با نمونۀ اشعار)

نویسندهمنیره احمد سلطانی

ناشرآتیه

تاریخ چاپ1376

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_15_6373_964

تعداد صفحات136

خلاصه
در این کتاب اشعار خاقانی شروانی، شاعر قرن ششم هجری نقد و بررسی شده است.
برچسب ها
حکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

عنوانحکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

نویسنده شاهرخ تندرو صالح

ناشرمرمر

تاریخ چاپ1379

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_92955_964

تعداد صفحات290

خلاصه
داستان نسل بی‌سخنگو، مجموعه مباحثی دربارۀ آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی است.
برچسب ها
خشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

عنوانخشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسنده میرجلال‌الدین کزّازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0_75_5592_964_978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار.
برچسب ها
داستان‌سرایی فارسی در شبه قاره در دورۀ تیموریان

عنوانداستان‌سرایی فارسی در شبه قاره در دورۀ تیموریان

نویسندهطاهره صدیقی

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1377

مکان چاپاسلام آباد

تعداد صفحات330

خلاصه
زبان و ادبیات فارسی که در شبه قاره تاریخی هزارساله دارد، آثار گران‌بهایی از داستان‌های منظوم فارسی را دربرگرفته است.
برچسب ها
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
در کوچه‌سار شب (صور خیال در شعر امیرهوشنگ ابتهاج ـ سایه)

عنواندر کوچه‌سار شب (صور خیال در شعر امیرهوشنگ ابتهاج ـ سایه)

نویسندهرؤیا ربیع‌زاده

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_95_2978_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این کتاب تلقی مؤلف از زیبایی، زیبایی‌هایی است که غالباً در حوزه‌های صور خیال نمود و تجلی می‌یابد و معمولاً علم بلاغت به بررسی آن می‌پردازد.
برچسب ها
دربارۀ هایکو/ گفتگوی سیروس نوذری

عنواندربارۀ هایکو/ گفتگوی سیروس نوذری

نویسندهسیروس نوذری

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک5_131_192_600_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب گفتگوی سیروس نوذری است با شاعران، مترجمان، پژوهشگران و منتقد ادبی و حتی داستان‌نویسان دربارۀ هایکو.
برچسب ها
ده شاعر انقلاب

ده شاعر انقلاب

محمدکاظم کاظمی

عنوانده شاعر انقلاب

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک1_099_175_600_978

تعداد صفحات360

خلاصه
کتاب حاضر با هدف ترسیم سیمای شعر انقلاب اسلامی ایران و بدایع صوری و معنوی آن در پرتو نقد آثار چند تن از شاعران عصر انقلاب فراهم آمده است.
برچسب ها
دیروز و امروز شعر فارسی

عنواندیروز و امروز شعر فارسی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_667_363_964_978

تعداد صفحات287

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ بیست مقاله و دو گفتگو است در زمینۀ شعر و نقد ادبی.
برچسب ها
دنیای داستانی میلان کوندرا

عنواندنیای داستانی میلان کوندرا

نویسنده وتسلاو کواتیک

مترجمعیسی سلیمانی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1385 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابکxـ 05_7905_964

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب متضمن ده نوشته دربارۀ آثار "میلان کوندرا" است که در عین حال پاره‌ای از آرای او در خصوص رمان آورده شده است.
برچسب ها
رصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

عنوانرصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

نویسنده محمد کاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک9_533_506_964_978

تعداد صفحات326

خلاصه
این مجموعه به بازخوانی و نقد آثار بیست تن از شاعران جوان معاصر اختصاص دارد.
برچسب ها
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

عنوانروایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

نویسندهشهرام اقبال‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_576_119_600_978

تعداد صفحات415

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تا نقد عملی متون، بر پایۀ همان نظریه‌پردازی‌هایی باشد که در ابتدای کار به دست داده شده است.
برچسب ها
روایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

عنوانروایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

نویسندهشهرام پرستش

ناشرثالث

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_735_380_964_978

تعداد صفحات340

خلاصه
این کتاب در چارچوب نظریۀ میدان‌های اجتماعی پی‌یر بوردیو به نحوۀ تکوین میدان تولید ادبی در ایران و صورت‌بندی آن می‌پردازد.
برچسب ها
سیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات352

خلاصه
شعر امروز شعر خیال و تصویر است و استعاره با عنوان یکی از عناصر تصویرساز از محورهای اساسی نوگرایی در آن به شمار می‌رود.
برچسب ها
شعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هُلدرلین، نیچه، ریکله، برشت، باخمان و ....

عنوانشعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هُلدرلین، نیچه، ریکله، برشت، باخمان و ....

نویسندهمحمود حدادی

ناشرپژواک کیهان

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ4000

شابک4_10_8727_964

تعداد صفحات272

خلاصه
در این کتاب بیش از هفتاد شعر آلمانی گردآوری شده است.
برچسب ها
شعر فؤاد در آیینۀ تحلیل و نقد

عنوانشعر فؤاد در آیینۀ تحلیل و نقد

نویسندهپدرام ملکی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1385

مکان چاپکرمان

تیراژ2000

شابک7_80_6487_964

تعداد صفحات336

خلاصه
اين كتاب به شرح زندگی و بررسی اشعار فتح‌الله قدسی متخلص به فؤاد كرمانی ـ از شعرای مرثيه‌سرای معاصر در كرمان ـ اختصاص يافته است. گفتنی است اشعار وی در مدح و منقبت خاندان پيامبر (ص) نيز در حوزه‌های اجتماعی و تعليمی سروده شده‌اند كه در ديوان شمع جمع به چاپ رسيده است.
برچسب ها
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی

عنوانشناخت ادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهغلامرضا کافی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_58_5262_600_978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب به بررسی ادبیات در دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد.
برچسب ها
طرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

طرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

علی اکبر احمدی آرانی و اکرم هراتیان زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانطرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

نویسندهعلی اکبر احمدی آرانی و اکرم هراتیان زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_038_241_964_978

تعداد صفحات156

خلاصه
این کتاب مروری است کوتاه بر زندگی و شعر حافظ.
برچسب ها
شعر معاصر دری

شعر معاصر دری

پوهاند شجاع‌الدین خراسانی

عنوانشعر معاصر دری

نویسندهپوهاند شجاع‌الدین خراسانی

ناشرامیری

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات228

خلاصه
در این پژوهش تحلیل‌های نگارنده دربارۀ نحوۀ آفرینش شعر و چگونگی اشعار شاعران، تیوریک، عینی و مدلل است و اشعار شاعران بر اساس ارزش‌های موضوعی، ساختاری و زیبایی‌شناختی آنها گزیده شده‌اند.
برچسب ها
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

علیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانفخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

نویسندهعلیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_036_241_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری است.
برچسب ها
کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

عنوانکارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

نویسندهفروغ صهبا

ناشرآگه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_275_329_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
در فرایند ارتباط بین نویسنده و خواننده، متن عنصر برقراری ارتباط است که هر کدام از دو رکن نویسنده و خواننده در خلق و هویت‌یافتن آن نقش اساسی دارند؛ نویسنده با عمل نوشتن موجب خلق اثر و خواننده از طریق خوانش و تأویل، عامل هویت و تشخص و معرفی آن می‌شود.
برچسب ها
مغازله در خون (جستاری در نقد و بررسی سروده‌های پیشروان شعر پایداری ایران و شعر دفاع مقدس ایلام)

عنوانمغازله در خون (جستاری در نقد و بررسی سروده‌های پیشروان شعر پایداری ایران و شعر دفاع مقدس ایلام)

نویسندهعباس صیدی

ناشربرگ آذین

تاریخ چاپ1389

مکان چاپایلام

تیراژ1000

شابک4_66_7372_964_978

تعداد صفحات300

خلاصه
شعر پایداری ایران در دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجلی و نمودی جهانی یافته است و شاعران پایداری در دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شکوفایی و تدوین ساختار این ژانر ادبی که بعدها تحت عناوین دیگری چون ادبیات مقاومت، ادبیات جنگ، ادبیات انقلاب و ادبیات دفاع مقدس در حوزۀ ادب فارسی ایران مطرح شد، نقش بسزایی را ایفا نموده‌اند.
برچسب ها
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

عنوانمعرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

نویسندهرضا شجری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_1068_00_964

تعداد صفحات367

خلاصه
در این کتاب به معرفی شروح مثنوی از آغاز تا زرین‌کوب و نقد و تحلیل و بیان امتیازات و ویژگی‌های تعدادی از شروح منتخب و برجستۀ مثنوی پرداخته شده است.
برچسب ها
جادونگاری اندیشۀ صور خیال در اشعار حزین لاهیجی

عنوانجادونگاری اندیشۀ صور خیال در اشعار حزین لاهیجی

نویسندهمعصومه شاهسواری

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_85_2978_964_978

تعداد صفحات296

خلاصه
حزین لاهیجی از سرآمدان شعر سبک هندی است. دربارۀ صور خیال در اشعار این شاعر تحقیق جامعی انجام نشده است و این کتاب تحقیقی جامع در این‌باره است.
برچسب ها
یدالله رؤیایی: شعر یدالله رؤیایی از آغاز تا امروز

عنوانیدالله رؤیایی: شعر یدالله رؤیایی از آغاز تا امروز

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_800_351_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
در این کتاب رؤیایی در دو شاخه؛ یعنی شعر و زندگی و چشم‌انداز تاریخی ـ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین هر دفتر شعر او جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و به‌گزینی از شعرهای او نیز در این کتاب منتشر شده است.
برچسب ها
حسین منزوی: شعر حسین منزوی از آغاز تا امروز

عنوانحسین منزوی: شعر حسین منزوی از آغاز تا امروز

نویسنده فیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_801_351_964_978

تعداد صفحات291

خلاصه
حسین منزوی در 14 سالگی شاعری را مثل اغلب شاعران نیمایی با سرودن شعر در قالب‌های سنتی شروع کرد و در سال 1350 نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد.
برچسب ها
شمس لنگرودی: شعر شمس لنگرودی از آغاز تا امروز

عنوانشمس لنگرودی: شعر شمس لنگرودی از آغاز تا امروز

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_802_351_964_978

تعداد صفحات375

خلاصه
شمس لنگرودی شاعری است که سروده‌های او در مراحل سه‌گانه (شعر رمانتیکی، اجتماعی ـ سیاسی و سمبولیستی و سوررئالیستی قابل بررسی است.
برچسب ها
از کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

عنواناز کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

نویسنده علی یاری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک7_004_265_600_978

تعداد صفحات622+16

خلاصه
این کتاب دریچه و درآمدی است بر پیدا و ناپیدای شعر معاصر خوزستان.
برچسب ها
درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

عنواندرآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

نویسندهبهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4_661_372_964_978

تعداد صفحات676

خلاصه
کتاب حاضر می‌کوشد تا نظریه‌ها و روش‌های شکل گرفته در اسطوره‌شناسی ادبی ـ هنری را از آغاز تا به امروز معرفی کند. در این مورد بیشتر بر روی نظریه‌ها و روش‌هایی در روابط بینارشته‌ای اسطوره و ادبیات ـ هنر تمرکز شده است.
برچسب ها
بانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

عنوانبانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_256_404_964_978

تعداد صفحات390

خلاصه
در این کتاب همۀ جریان‌های شعری فعال این عصر، با نیم‌نگاهی به شعر شاعران شاخص آنها تنها با توجه به دو معیار «الگوهای ذهنی» و «الگوهای زیباشناختی» بررسی شده‌اند.
برچسب ها
بررسی دینکرد ششم

بررسی دینکرد ششم

مهشید میرفخرایی

عنوانبررسی دینکرد ششم

نویسندهمهشید میرفخرایی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_672_426_964_978

تعداد صفحات490

خلاصه
دینکرد مجموعۀ بزرگی از موضوع‌های گوناگون دربردارندۀ 169000 واژه است که به منظور دفاع از دین مزدیسنی، آموزه‌ها و اصول عقاید آن تدوین شده است.
برچسب ها
درآمدی بر ادبیات گیلکی

عنواندرآمدی بر ادبیات گیلکی

نویسندههوشنگ عباسی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1389

مکان چاپرشت

تیراژ2100

شابک3_099_190_964_978

تعداد صفحات120

خلاصه
ادبیات گیلکی گسترۀ متنوعی از شعر و نثر شفاهی و مکتوب را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
رویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

عنوانرویکردهای نوین در خوانش و نقد آثار ایبسن

نویسندهفریندخت زاهدی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_45_5614_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب برخی آثار ایبسن با نمایشنامه‌های ایرانی معتبر قرن بیستم، مقایسه شده و تأثیر اساطیر ایرانی بر او نیز مورد تحلیل قرار گرفته ‌است. در پایان نمایشنامه «گفتگو» به عنوان یک نمونه مطالعاتی از میان آثار ایبسن نقل شده‌ است.
برچسب ها
شاهنامه در دو بازخوانی: یادداشت‌های شاهرخ مسکوب بر شاهنامۀ فردوسی

عنوانشاهنامه در دو بازخوانی: یادداشت‌های شاهرخ مسکوب بر شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمهری بهفر

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_85_7443_964_978

تعداد صفحات1054+42

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ یادداشت‌هایی است که شاهرخ مسکوب در دو دورۀ زمانی بر شاهنامه نوشته است.
برچسب ها
رباعیات خیام در ضیافت شعر عربی

عنوانرباعیات خیام در ضیافت شعر عربی

نویسندهیوسف حسین بکار

مترجم هادی خدیور و علی طاهری

ناشرروزاندیش

تاریخ چاپ1383

مکان چاپهمدان

تیراژ1100

شابک6_0_95541_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب ترجمۀ "الترجمات العربیه لربعیات الخیام" تألیف یوسف حسین بکار است.
برچسب ها
اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

عنواناگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

نویسندهعیسی امن‌خانی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_238_404_964_978

تعداد صفحات244

خلاصه
این کتاب با هدف بررسی نحوه‌های گوناگون تأثیرگذاری مکتب فلسفۀ وجودی (اگزیستانسیالیسم) بر ادبیات معاصر کشورمان نگاشته شده است.
برچسب ها
مسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

عنوانمسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرنوید

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک1_675_358_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
میان زندگی و شعر فروغ رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد که هیچ‌کس منکر آن نیست. فروغ شعرهایش را می‌زیست و زندگی‌اش را می‌سرود.
برچسب ها
نظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ طنز فارسی

عنواننظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ طنز فارسی

نویسندهنیما تجبر

ناشرمهرویستا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_9_92371_600_978

تعداد صفحات164

خلاصه
هدف در این کتاب پرداختن به مسائل کلان طنز بوده است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
برچسب ها
دگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیت معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دورۀ نهضت در جهان عرب و شعر دورۀ مشروطه در کشورمان می‌پردازد.
برچسب ها
سنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

عنوانسنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

نویسندهبه اهتمام مریم حسینی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_38_5505_600_978

تعداد صفحات888

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 48 مقاله است در تبیین جایگاه سنایی در جریان بالندۀ ادبیات عرفانی ایران اسلامی و پرده‌برداشتن از مجموعه آموزه‌های وی در ساحت‌های گوناگون معرفتی و پاسخی درخور و شایسته به این پرسش که سنایی کیست؟
برچسب ها
سیبویه‌پژوهی

سیبویه‌پژوهی

به کوشش محمد باهر

عنوانسیبویه‌پژوهی

نویسندهبه کوشش محمد باهر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_090_222_600_978

تعداد صفحات848

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 39 مقاله است که کوشش شده مهم‌ترین دستاوردهای علمی سیبویه و دانش او در زمینه‌های مختلف بررسی و ارزیابی شود.
برچسب ها
ارزش‌های ادبی تاریخ بیهقی

عنوانارزش‌های ادبی تاریخ بیهقی

نویسندهمحمدحسن صنعتی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_1549_00_964_978

تعداد صفحات205

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده از ارزش‌های ادبی تبلور یافته در تاریخ بیهقی نوشتۀ ابوالفضل بیهقی در قرن پنجم بگوید؛ بی‌آنکه ارزش‌های تاریخ‌نگارانه این اثر را نفی کرده باشد.
برچسب ها
از اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

عنواناز اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

نویسندهحمیدرضا توکلی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_112_191_964_978

تعداد صفحات707

خلاصه
این کتاب شرحی بر مثنوی مولوی است.
برچسب ها
اسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

عنواناسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_176_224_964_978

تعداد صفحات532+18

خلاصه
این کتاب نگاهی تحلیلی به غزل‌های حافظ است.
برچسب ها
این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

عنواناین است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

نویسندهگونتر شولته

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_440_380_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب گونه‌ای بررسی و تفسیر آثار نیچه است و در این راه نویسنده از کتاب «این است انسان» بهره می‌جوید.
برچسب ها
برخورد دو اندیشه یا شرح روان داستان رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی

عنوانبرخورد دو اندیشه یا شرح روان داستان رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی

نویسنده فرج‌الله موسوی

ناشرطراوت

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_17_2850_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
داستان رستم و اسفندیار دربردارندۀ تعدادی از مهم‌ترین مسائلی است که در برابر انسان دنیای باستانی قرار داشته است و عجیب این است که هنوز هم این مسائل تازگی خود را از دست نداده‌اند.
برچسب ها
بررسی آثار پینتر

بررسی آثار پینتر

مارتین اسلین

عنوانبررسی آثار پینتر

نویسنده مارتین اسلین

مترجم فرشید ابراهیمیان و لیلی عمرانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک6_670_119_600_978

تعداد صفحات229

خلاصه
پینتر یکی از برجسته‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان دوران مدرن است که بسیاری او را تالی شکسپیر می‌دانند.
برچسب ها
سرقات ادبی: سخن‌ربایی و گونه‌های آن و نقد منابع و مآخذ

عنوانسرقات ادبی: سخن‌ربایی و گونه‌های آن و نقد منابع و مآخذ

نویسنده محمود فضیلت

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_481_401_964_978

تعداد صفحات357

خلاصه
این علم به این مسئله می‌پردازد که آیا یک مضمون هنری و ادبی می‌تواند در آثار دو شاعر تکرار شود یا شاعر مضمونی را که از دیگری گرفته، به نوعی دست‌کاری کند و با نام خود ارائه دهد.
برچسب ها
چگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

عنوانچگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

نویسندهدیوید.ب.پیری

مترجممنیره احمد سلطانی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1388(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_042_374_964

تعداد صفحات208

خلاصه
اگر می‌خواهید مقالۀ مناسبی برای کاری پژوهشی ارائه دهید، این کتاب می‌تواند پیشنهادات سودمندی ارائه دهد.
برچسب ها
جمهوری جهانی ادبیات

جمهوری جهانی ادبیات

پاسکال کازانووا

عنوانجمهوری جهانی ادبیات

نویسندهپاسکال کازانووا

مترجمشاپور اعتماد

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_207_213_964_978

تعداد صفحات532+20

خلاصه
هدف این کتاب ایجاد تغییر در دیدمان است: توصیف‌کردن جهان ادبی، به قول فرنان برودل از نقطه نظری معین.
برچسب ها
حاتمی در امتداد فردوسی

عنوانحاتمی در امتداد فردوسی

نویسندهمهدی صادقی

ناشررسم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_62_8763_964_978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب به تحلیل هزاردستان علی حاتمی می‌پردازد و برخی شخصیت‌های آن را با شخصیت‌های چندی از داستان‌های شاهنامه مقایسه می‌کند.
برچسب ها
حکیم خیام نیشابوری: آثار و اندیشه‌ها

عنوانحکیم خیام نیشابوری: آثار و اندیشه‌ها

نویسندهعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_073_165_964_978

تعداد صفحات296

خلاصه
نگارنده در این کتاب به بررسی آثار و اندیشه‌های حکیم خیام نیشابوری پرداخته است.
برچسب ها
در بوتۀ نقد: نگاه منتقدان به شعر گرمارودی

عنواندر بوتۀ نقد: نگاه منتقدان به شعر گرمارودی

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_128_222_600_978

تعداد صفحات372

خلاصه
در این کتاب برخی از نقدهایی که به تفاریق و در حدود بیست سال دربارۀ شعر استاد گرمارودی از قلم تراوش کرده، آمده است.
برچسب ها
درآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی

عنواندرآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی

نویسندهژان گروندن

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_03_6220_600_978

تعداد صفحات318

خلاصه
این کتاب دربرگیرنده مقدمه‌ای تاریخی است بر هرمنوتیک فلسفی که در آن نویسنده با بررسی چهره‌های مهمی از فیلون اسکندرانی گرفته تا یورگن هابرماس، به تحلیل تعارضات مکاتب مختلف تفسیری می‌پردازد.
برچسب ها
در دامنه‌های کوه قاف: هفده گفتار، نوشتار و نقد در فردوسی‌شناسی و شاه‌نامه‌پژوهی

عنواندر دامنه‌های کوه قاف: هفده گفتار، نوشتار و نقد در فردوسی‌شناسی و شاه‌نامه‌پژوهی

نویسندهبهمن حمیدی

ناشرلاهیتا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2_7_90170_600_978

تعداد صفحات407

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله در باب فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی است.
برچسب ها
درد جاودانگی: قیصر امین‌پور، خاطره‌ها و نقد آثار

درد جاودانگی: قیصر امین‌پور، خاطره‌ها و نقد آثار

به کوشش جمال‌الدین اکرمی، شهرام اقبال‌زاده

عنواندرد جاودانگی: قیصر امین‌پور، خاطره‌ها و نقد آثار

نویسندهبه کوشش جمال‌الدین اکرمی، شهرام اقبال‌زاده

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_051_222_600_978

تعداد صفحات256

خلاصه
موضوع این كتاب، نقد آثار و خاطراتی از دوستان و شاگردان قيصر امين‌پور است.
برچسب ها
سخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

عنوانسخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

نویسندهشمس آقاجانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_01_6792_600_978

تعداد صفحات292

خلاصه
در این کتاب سعی شده است اختلافات ژنریک شعر و ژانرهای زبانی غیرشعری مثل نثر و قصه به صورت ریشه‌ای بررسی و واکاوی شود.
برچسب ها
شعر آلمانی از آغاز تا امروز

عنوانشعر آلمانی از آغاز تا امروز

نویسندهعلی غضنفری

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_147_253_600_978

تعداد صفحات784

خلاصه
این کتاب تاریخچه‌ای درباره آلمان، زبان آلمانی، دوره‌ها و جریان‌های ادبی آلمان را شامل می‌شود. همچنین علاوه بر معرفی هر شاعر، ترجمه نمونه اشعار و همچنین عکس یا امضای آن شاعر نیز آمده است.
برچسب ها
شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

عنوانشرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپتهران

مکان چاپ1387

تیراژ3000

شابک9_276_304_964_978

تعداد صفحات1386

خلاصه
شرح و نقد «غزلیات شمس» در این مجموعه، تنها بر اساس غزلیاتی است که تخلص «شمس تبریزی» دارند و به هر بهانه و عنوانی از «شمس» در غزلیات «دیوان کبیر» نام برده‌اند. اصلی‌ترین غرض نویسنده کتاب حاضر، تحقیق و تشخیص این مطلب است که همۀ غزل‌های مختوم به نام «شمس تبریزی» از «مولانا» نیست.
برچسب ها
عقاب: کارنامه، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری

عنوانعقاب: کارنامه، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_377_372_964_978

تعداد صفحات467

خلاصه
این کتاب حاضر پس از درج سال‌شمار زندگی دكتر «پرویز ناتل خانلری» مروری است به جوانب مختلف فعالیت‌های فرهنگی وی و مدخلی برای آشنایی جوانان با اندیشه‌های این ادیب برجسته.
برچسب ها
فردوسی، اسطوره و رئالیسم

عنوانفردوسی، اسطوره و رئالیسم

نویسندهمنصور یاقوتی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک7_94_7905_964_978

تعداد صفحات132

خلاصه
در این كتاب نویسنده سعی كرده نیم‌نگاهی به راز جاودانگی شاهنامه‌ بیفكند؛ زیرا فردوسی غیر از اینكه بخش مهمی از اسطوره‌ها و داستان‌های ایرانی، همچنین قسمتی از تاریخ ایران را ثبت كرده و از گزند و فراموشی نجات داده است، در این اثر به خرد جهان باستان و بنیادهای فلسفی روزگار خویش اشاره نموده و همین نكته راز ماندگاری اثر اوست.
برچسب ها
کارنامۀ فرانچسکو رُزی

عنوانکارنامۀ فرانچسکو رُزی

نویسندهمیشل سیمان

مترجمقاسم روبین

ناشرناهید

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_13_5865_600_978

تعداد صفحات328

خلاصه
این کتاب بررسی موشکافانه‌ای است پیرامون آثار این فیلمساز با مطالبی در باب نقد (مضامین، زیبایی‌شناسی، اسلوب کار، تأثیر فیلم‌ها در عرصۀ واقعیت) و همچنین مصاحبۀ مبسوطی دربارۀ زندگی حرفه‌ای فیلمساز و شکل‌گیری و کارگردانی هریک از فیلم‌هایش.
برچسب ها
کلید فهم مثنوی

کلید فهم مثنوی

پیمان آزاد

عنوانکلید فهم مثنوی

نویسندهپیمان آزاد

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_610_224_964_978

تعداد صفحات420

خلاصه
نگارنده در این کتاب می‌خواهد خواننده در کژراهه‌ها نیفتد و غرض مولوی را از سطور نخست کتاب فهم کند. خط عمدۀ مثنوی، خطازدایی از ذهن بشر است. کلیۀ حکایات و تمثیل‌های مثنوی در این جهت حرکت می‌کند.
برچسب ها
کلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

عنوانکلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

نویسندهناهید محمدی

ناشردستان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_94_2987_964_978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب مشتمل بر نوشته‌هایی در ادبیات عامه كردی، مباحث تاریخی، نقد و بررسی برخی آثار و اشعار و نظایر آن است كه به زبان كردی نگاشته شده است.
برچسب ها
گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز

داگمار بلوتئس

عنوانگابریل گارسیا مارکز

نویسندهداگمار بلوتئس

مترجمزهرا سالمی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_43_5733_600_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب که پنجمين دفتر از مجموعه بزرگان انديشه و هنر است، به شرح زندگی و اوج و فرودهای هنری و شخصی «گابريل گارسيا مارکز» (1928 م) اختصاص یافته است.
برچسب ها
لحظه‌ها در شعر، شعر در لحظه‌ها (مقاله‌ها و نقدهایی دربارۀ شعر کودک)

عنوانلحظه‌ها در شعر، شعر در لحظه‌ها (مقاله‌ها و نقدهایی دربارۀ شعر کودک)

نویسندهجعفر ابراهیمی (شاهد)

ناشرمؤسسه انجمن قلم ایران

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک6_68_5535_600_978

تعداد صفحات280

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از مقالات دربارۀ شعر کودک و نوجوان است.
برچسب ها
ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ1381

مکان چاپهمدان

تیراژ2000

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از هفت مقاله دربارۀ زندگی و آثار «عین القضات همدانی» عارف نامدار قرن ششم هجری است.
برچسب ها
مولانا و معنای زندگی

مولانا و معنای زندگی

مهدی کمپانی زارع

عنوانمولانا و معنای زندگی

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_68_5747_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
نویسنده با ترسیم دو دوره از حیات مولانا می‌کوشد تا معنای زندگی را در هر یک از ادوار زندگانی وی به تصویر بکشد. وی بر این باور است که مولانا در دوره اول، معنابخشی به زندگانی را در قالب پاداش‌های نیک‌عملی و خوب‌کرداری می‌دانسته است؛ اما پس از آشنایی با شمس که دورۀ دوم از حیات معنوی او را شکل می‌دهد، تلقی شگفت‌آوری از آدمی و گستره و عمق وجودی داشته است.
برچسب ها
نقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
در این کتاب نگارنده تلاش دارد با استفاده از تجاربی که در زمان نگارش نقدهای کتاب به دست آورده است، مفاهیم، ساختار و عناصر تأثیرگذار در نگارش نقد را توضیح دهد.
برچسب ها
نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ نقد کتاب)

عنواننقد برتر (مجموعه مقالات برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ نقد کتاب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_100_222_600_978

تعداد صفحات464

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن مقالات برگزیدۀ هشتمین دورۀ جشنوارۀ نقد است که به انگیزۀ ترسیم ویژگی‌ها و شاخص‌های نقد علمی و نیز تبیین آداب به زیور طبع آراسته شده است.
برچسب ها
هفتاد گل زرد: علی باباچاهی در وضعیت دیگر

عنوانهفتاد گل زرد: علی باباچاهی در وضعیت دیگر

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک4_19_6792_600_978

تعداد صفحات240

خلاصه
در این کتاب فارغ از جهان شاعری باباچاهی در سه دهۀ نخست، به بازخوانی شاخصه‌ها و اختصاصات شعر او از «نم‌نم باران» به این سو پرداخته شده است.
برچسب ها
نکته‌های ناگفته: مجموعۀ یادداشت و نقد ادبی

عنواننکته‌های ناگفته: مجموعۀ یادداشت و نقد ادبی

نویسندهمهران افشاری

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_82_6846_600_978

تعداد صفحات183

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از نکته‌های نغز و سخنان تازه دربارۀ زبان و ادب فارسی و تاریخ اجتماعی و فرهنگ ایران ارائه شده که بیشتر آنها تاکنون منتشر نشده است و خوانندۀ هوشیار از مقایسۀ آنها با مقاله‌هایی که تاکنون منتشر شده، تفاوت یادداشت و مقاله را از نظر نگارنده درخواهد یافت.
برچسب ها
هنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی

عنوانهنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی

نویسندهبابک حاجت پور

ناشرنیلا

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ3300

شابک3_62_6900_964÷

تعداد صفحات168

خلاصه
شش گفتگویی که در این مجموعه گرد آمده، حاصل بده‌بستانی است با شاعرانی فرهیخته و صاحب نظر و جدی و شاید مهم‌تر از هم صاحب سبک و زبانی خاص خود که شعر معاصر ما به هریک از اینان به گونه‌ای مدیون است.
برچسب ها
چهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ1389

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات476

خلاصه
این كتاب مجموعه مقالاتی است كه نگارنده در جراید معتبر كرمانشاه به طبع رسانیده است. در این مقالات موضوعاتی همچون جشن‌ها و آیین‌های نوروز، مهرگان، یلدا، سده و... بررسی می‌شود.
برچسب ها
نگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 21 مقاله است که طی سال‌های مختلف توسط نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
مجموعۀ کامل اشعار هوشنگ چالنگی

عنوانمجموعۀ کامل اشعار هوشنگ چالنگی

نویسندههوشنگ چالنگی

ناشرافراز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_070_326_600_978

تعداد صفحات280

خلاصه
این کتاب مجموعه کامل اشعار هوشنگ چالنگی است که در چهار بخش به رشته تحریر درآمده است و در پایان مؤخره‌ای با عنوان «بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70» آورده شده است.
برچسب ها
هنر فقیر

هنر فقیر

رابرت لاملی

عنوانهنر فقیر

نویسندهرابرت لاملی

مترجم حسن افشار

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_191_213_964_978

تعداد صفحات96

خلاصه
در این جستار مصور رابرت لاملی تفسیر خواندنی و فشرده‌ای از هنر فقیر که از گفت و شنود با خود هنرمندان فراهم آمده است را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
پرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

عنوانپرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

نویسندهنصرالله امامی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دهم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_63_5620_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
در این کتاب بیشتر توجه بر نقد و تحلیل شعر فرخی بوده است.
برچسب ها
دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

عنواندگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرانجمن قلم ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_16_5535_600_978

تعداد صفحات516

خلاصه
در این كتاب پس از تعریف طنز، هزل و هجو به بازتاب آن در قرآن و روایات اختصاص یافته و آنگاه نگارنده ضمن بیان تعریفی از نقیضه نمونه آن را در شعر و نثر آورده است. سپس به نمونه‌های طنز و هزل و هجو در برخی متون و اشعار كلاسیک و معاصر و نیز مجله‌های فكاهی اشاره كرده است.
برچسب ها
ادبیات و جهان

ادبیات و جهان

پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

مترجمشاپور اعتماد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج مقاله در باب ادبیات جهانی، ادبیات و جامعه و ... است.
برچسب ها
همراه آن لحظه‌های گریزان / مقالات دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م.امید)

عنوانهمراه آن لحظه‌های گریزان / مقالات دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م.امید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرزمستان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_64_6200_964_978

تعداد صفحات464

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از مقالات، نقدها و تفسیرها دربارۀ زندگی و همچنین شعرهایی برای مهدی اخوان ثالث است.
برچسب ها
غزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

غزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

گروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

عنوانغزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_003_244_964_978

تعداد صفحات423

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده مقاله از دانشمندان بزرگ دربارۀ آن نابغۀ بشریت یعنی امام محمد غزالی است.
برچسب ها
به انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

عنوانبه انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

نویسندهگروه نویسندگان

مترجماحمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_974_369_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
مترجم در این کتاب مجموعه‌ای داستان کوتاه از آثار نویسندگان محبوبش را با ترجمۀ خود منتشر کرده و در کنار هر داستان نقد و نگاه و برداشت شخصی خود در ارتباط با هر داستان را همراه کرده است.
برچسب ها
قوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز

عنوانقوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز

نویسندهرقیه بهزادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ650

شابک4_216_404_964_978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب به بررسی شناخت اقوام با توجه به ریشه‌های نژادی، خاستگاه و زیستگاه قومیت و جامعه، صنعت و هنر، اقتصاد و تجارت، اساطیر، دین و خدایان پرداخته شده است.
برچسب ها
رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

عنوانرساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

نویسندهفارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

مترجم سیدمهدی زرقانی، محمدحسن حسن‌زادۀ نیری

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_684_372_964_978

تعداد صفحات312

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ ترجمه، شرح و تعلیقات بر رساله‌های شعر فارابی، ابن‌سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن‌رشد و خواجه ‌نصیر است. این رساله‌ها در واقع ترجمه، شرح و تعلیقه‌ای است که فیلسوفان مسلمان به زبان عربی بر رسالۀ «poetic» ارسطو نوشته‌اند.
برچسب ها
از جبین تا بهین: تقدیر و تدبیر در متون شعری قرن هشتم هجری

عنواناز جبین تا بهین: تقدیر و تدبیر در متون شعری قرن هشتم هجری

نویسندهربابه مینایی، پرویز طلوعی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ120

شابک7_080_313_600_978

تعداد صفحات146

خلاصه
در این کتاب به بررسی مسئلۀ جبر و اختیار میان شاعران قرن هشتم هجری پرداخته شده است.
برچسب ها
صور خیال در شعر سبک اصفهانی

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
در این کتاب شیوۀ شعری چند تن از شاعران بزرگ عصر صفوی مانند هاتف اصفهانی، صائب تبریزی، محتشم کاشانی، عرفی شیرازی، امیرخسرو و بیدل دهلوی بررسی شده است.
برچسب ها
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
دیالکتیک نقد

دیالکتیک نقد

گروه نویسندگان به کوشش مسعود فراستی

عنواندیالکتیک نقد

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش مسعود فراستی

ناشرساقی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک 2_09_6128_600_978

تعداد صفحات392

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه مقالاتی دربارۀ نقد و تحلیل فیلم است و دربارۀ منتقد.
برچسب ها
زرین‌کوب و نقد ادبی

زرین‌کوب و نقد ادبی

ایرج پارسی‌نژاد

عنوانزرین‌کوب و نقد ادبی

نویسندهایرج پارسی‌نژاد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک 2_636_372_964_978

تعداد صفحات440

خلاصه
در این کتاب آن دسته از آثار زرین‌کوب که صرفاً به نقد ادبی پرداخته بررسی شده و قوت‌ها و ضعف‌های آن بازنمایی شده است.
برچسب ها
داستایفسکی

داستایفسکی

آندره ژید

عنوانداستایفسکی

نویسندهآندره ژید

مترجمسیروس ذکاء

ناشرناهید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 7_09_5865_600_978

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب از روی نامه‌ها و شش سخنرانی آندره ژید دربارۀ داستایفسکی نوشته شده است.
برچسب ها
آگاهی نقد

آگاهی نقد

ژرژ پوله

عنوانآگاهی نقد

نویسندهژرژ پوله

مترجممرتضی بابک معین

ناشرعلم

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_333_224_964_978

تعداد صفحات202

خلاصه
نویسنده در این کتاب به آرای بسیاری از منتقدان قرن بیستم دربارۀ نقد مضمونی پرداخته است.
برچسب ها
شاعری شیفتۀ رنگ: چهار مقاله در شناخت فدریکو گارسیا لورکا همراه با گزیدۀ اشعار

عنوانشاعری شیفتۀ رنگ: چهار مقاله در شناخت فدریکو گارسیا لورکا همراه با گزیدۀ اشعار

نویسندهگروهی از نویسندگان با ویراستاری امانوئل دوران

مترجممیمنت میرصادقی (ذوالقدر)، نازنین میرصادقی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_532_448_964_978

تعداد صفحات222

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهار مقاله است دربارۀ فدریکو گارسیا لورکا همراه با مقدمه‌ای از امانوئل دوران و گزیده‌ای از اشعارش.
برچسب ها
نقادی نقد عقل محض

نقادی نقد عقل محض

گروه نویسندگان با گزینش و ویرایش مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی

عنواننقادی نقد عقل محض

نویسندهگروه نویسندگان با گزینش و ویرایش مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_65_5193_600_978

تعداد صفحات212

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مطلب از هشت نویسنده است که به تحلیل، واکاوی یا نقد مفاهیم محوری کتاب «نقد عقل محض» کانت می‌پردازد.
برچسب ها
آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

عنوانآشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

نویسندهنجمه رجائی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ1378

مکان چاپمشهد

تیراژ2000

شابک8_43_6335_964

تعداد صفحات273

خلاصه
برای آشنایی با ویژگی‌های نقد ادبی، این کتاب عهده‌دار بررسی زوایا و جوانب متنوع نقد در ادبیات معاصر عربی است.
برچسب ها
زخم و رؤیا (آنتولوژی شعر دهۀ هفتاد)

عنوانزخم و رؤیا (آنتولوژی شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا قنبری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3_411_374_964_978

تعداد صفحات136

خلاصه
مؤلف سعی داشته در این کتاب تحلیل و توضیح دقیقی بر شعر دهۀ هفتاد داشته باشد و این توضیح و تحلیل را همراه با آوردن نمونه‌هایی از شعر دهۀ هفتاد ارائه کرده است.
برچسب ها
آندره مالرو (حماسه‌سرای تمدن‌ها)

عنوانآندره مالرو (حماسه‌سرای تمدن‌ها)

نویسندهگائتان پیکون

مترجمسیروس ذکاء

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1384(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابکxـ636ـ445ـ964

تعداد صفحات240+12

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین و جامع‌ترین کتاب‌هایی است که دربارۀ آثار مالرو نوشته شده است. مالرو خود این کتاب را قبل از انتشار دیده و یادداشت‌هایی بر آن افزوده است که در متن اصلی کتاب به چاپ رسیده است. افزون بر این بخش‌هایی از آثار مالرو در پایان کتاب افزوده شده است.
برچسب ها
آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشۀ سعدی (دو جلد)

عنوانآتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشۀ سعدی (دو جلد)

نویسندهحمید یزدان‌پرست

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک5_933_423_964_978

تعداد صفحات1540

خلاصه
زندگانی سعدی در یکی از پرحادثه‌ترین و تلخ‌ترین دوره‌های تاریخ ایران و اسلام سپری شده است: تازش صلیبی‌ها از غرب، هجوم پیاپی اقوام زردپوست از شرق، درگیری مناطق میانی با هم، پیشروی فدائیان اسماعیلی و اختلاف‌افکنی دستگاه خلافت عباسی، آرامش و امنیت پایداری برای مردم نمی‌گذاشت. محور نخست این کتاب نقل و بررسی حیات سعدی بر پایه متون متعدد تاریخی است و محور دوم استخراج مطالب فراوان از لابلای آثار سعدی است که بازتابی از حوادث روزگارند.
برچسب ها
آرتور شوپنهاور

عنوانآرتور شوپنهاور

نویسندهمایکل تنر

مترجم خشایار دیهیمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک6_58_7948_964_978

تعداد صفحات72

خلاصه
این كتاب بررسی مختصری است از اندیشه‌ها، جهان‌بینی و زندگی آرتور شوپنهاور، فیلسوف مشهور قرن هجدهم.
برچسب ها
احوال و آثار محمدبن جریر طبری

عنواناحوال و آثار محمدبن جریر طبری

نویسندهعلی اکبر شهابی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1383(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_4860_03_964

تعداد صفحات82

خلاصه
این رساله شامل دو بخش است که در یکی از زندگانی علمی و احوال و رفتار طبری بحث شده و در دیگری آثار و مؤلفات وی مورد تحقیق واقع شده است.
برچسب ها
ابوالعلاء معری در بوتۀ نقد ادب تطبیقی: تطبیق اندیشه ابوالعلا و اپیکور، شوپنهاور، نیچه، ‌دانته و هدایت

عنوانابوالعلاء معری در بوتۀ نقد ادب تطبیقی: تطبیق اندیشه ابوالعلا و اپیکور، شوپنهاور، نیچه، ‌دانته و هدایت

نویسندهنرجس توحیدی فر

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_25_7843_964_978

تعداد صفحات256

خلاصه
نویسنده در این کتاب افزون بر نگاهی به زندگی و زمانۀ ابوالعلاء معری، به مقایسۀ اندیشۀ وی با اندیشۀ بزرگانی چون شوپنهاور، نیچه، اپیکور و .... پرداخته است.
برچسب ها
آرمانشهر دینی در پهنۀ شعر فارسی

عنوانآرمانشهر دینی در پهنۀ شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_4558_03_964

تعداد صفحات295

خلاصه
این جستار درآمدی است بر تصویر شاعران نامبردار سه قرن نخستین ادب فارسی از آرمانشهر دینی که نمود و نماد آن در فرهنگ اسلامی، اشاره به موعود همۀ ادیان، حضرت بقیة الله الاعظم (عج) است.
برچسب ها
استاد بشر: پژوهش‌هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی

استاد بشر: پژوهش‌هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی

گروهی از نویسندگان با ویرایش و گزینش حسین معصومی همدانی، محمدجواد انوری

عنواناستاد بشر: پژوهش‌هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی

نویسندهگروهی از نویسندگان با ویرایش و گزینش حسین معصومی همدانی، محمدجواد انوری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 3ـ031ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات513+7

خلاصه
مقالاتی که در این کتاب جمع‌آوری شده، گوشه‌ای است از پژوهش‌هایی که در بیش از یک قرن اخیر دربارۀ خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است.
برچسب ها
اشاراتی عرفانی

اشاراتی عرفانی

عبدالرضا مظاهری

عنواناشاراتی عرفانی

نویسندهعبدالرضا مظاهری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ485ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
هر فصل از این کتاب اشاره‌ای به یک نکته مهم یا شبهه‌ای علمی است که ممکن است سال ها ذهن هر انسانی را به خود مشغول بدارد و او را به دنبال پاسخ به حرکت وادارد. چنان‌که در داستان شیخ سمعان مهم‌ترین اشاره چگونگی گذر از زهد به عشق و نقش خواب و رؤیا در مکاشفات عرفانی است یا پاسخ به شبهۀ شر و اختیار، اشاره‌ای دیگر است که ذهن هر انسانی را در طول تاریخ به خود مشغول داشته است.
برچسب ها
از هفت پیکر تا هشت بهشت: تأملاتی در شعر فارسی

عنواناز هفت پیکر تا هشت بهشت: تأملاتی در شعر فارسی

نویسندهمحمدجعفر محجوب

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 9ـ186ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از آثار تحقیقی دکتر محمدجعفر محجوب در دنیای بی‌کران ادبیات فارسی است. بعضی از این آثار به بررسی فرم و قالب شعر فارسی و بعضی دیگر به مضامین آن می‌پردازد. فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، عبید زاکانی و... از جمله شاعرانی هستند که مؤلف در این کتاب، آثارشان را نقد و بررسی کرده است.
برچسب ها
اقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

اقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

مجتبی مینوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

عنواناقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

نویسندهمجتبی مینوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8ـ466ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب منبع ارزشمندی دربارۀ اندیشه‌های دینی، فلسفی و حتی سیاسی اقبال لاهوری است که می‌تواند تصویری دقیق از عقاید وی به پژوهشگران ارایه دهد.
برچسب ها