جمعه 02 تیر ماه 1396
درآمدی بر آیکونولوژی(نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی)

عنواندرآمدی بر آیکونولوژی(نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی)

نویسندهناهید عبدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9_567_372_964_978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب بیانگر نظریه و کاربرد آیکونولوژی با مطالعه موردی نقاشی ایرانی است.
برچسب ها
مروری بر نگارگری ایرانی

عنوانمروری بر نگارگری ایرانی

نویسنده اولگ گرابر

مترجممهرداد وحدتی دانشمند

ناشرمتن

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_097_232_964_978

تعداد صفحات224

خلاصه
نویسنده در این کتاب خواننده را با نقاشی ایرانی که عمدتاً نگاره‌های زینت‌بخش کتاب‌های ادبی، تاریخ، منافع الحیوان، هیئت و دیگر نسخه‌های خطی است، آشنا می‌کند.
برچسب ها
بررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)
PDF

عنوانبررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)

نویسندهآذر باقری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ48ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
مؤلف در این کتاب با مراجعه به منابع معتبر به بررسی سرزمین ایران، فرهنگ اساطیر، دین، اسطوره، و گیاهان اسطوره‌ای، فرهنگ باغ و باغ‌آرایی، شعر منظوم و نگارگری پرداخته و در این میان گاه به شرایط تاریخی نیز اشاره دارد.
برچسب ها
مساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر
PDF

عنوانمساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر

نویسندهمهدی رفیع

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ400ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب با تحلیل و واکاوی کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری به تدوین و شرح نظریه این شاعر در زمینه تاریخ هنر نقاشی پرداخته شده است. این نظریه سهراب سپهری در اصل نوعی تاریخ سیاسی نقاشی است.
برچسب ها
نقاشی در ایران (از ایران چه می‌دانم)
PDF

عنواننقاشی در ایران (از ایران چه می‌دانم)

نویسندهسیدمحمدامید روشناس

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ346ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات118

خلاصه
در این اثر به بررسی نمونه‌ها و نشانه‌هایی از آثار نقاشی برجای‌مانده از کهن‌ترین روزگاران تا به امروز پرداخته و تحولات آن بررسی شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...