دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
چیستی ترجمه در هرمنوتیک

عنوانچیستی ترجمه در هرمنوتیک

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_628_372_964_978

خلاصه
این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد.
برچسب ها
رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

عنوانرستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_626_372_964_978

خلاصه
در این کتاب که درس‌گفتارهای مؤلف در دانشگاه تهران است، با جریان صورت‌گرایی روسی و تأثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم.
برچسب ها
قلمرو نقد و نظریۀ ادبی (1300 تا 1350 شمسی)

عنوانقلمرو نقد و نظریۀ ادبی (1300 تا 1350 شمسی)

نویسندهمصطفی صدیقی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک2_719_358_964_978

خلاصه
در این کتاب به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مقوله نقد ادبی پرداخته شده است.
برچسب ها
منطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات184

خلاصه
هدف از این نوشته آنگونه که از اسمش هم بر می‌آید، به چالش‌کشیدن ادبیات از یک سو و تبین منطق ادبی از سوی دیگر است. در این نوشته سعی شده تا با نگاهی به سه نظام معرفت‌شناسانۀ سنتی، مدرن و پسامدرن ضمن نشان‌دادن مبتلاعات و تناقضات هر یک از آنان، در پایان نیز چشم‌اندازی از منطق و نظریۀ ادبی را فراروی مخاطبان شعر فارسی گذاشت.
برچسب ها
زندگی در دنیای متن: شش گفت‌وگو، یک بحث

عنوانزندگی در دنیای متن: شش گفت‌وگو، یک بحث

نویسندهپل ریکور

مترجم بابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392 (چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3_031_305_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب برگزیده‌ای است از گفتگوهای پل ریکور که همراه شده با بحث مهمی که او در سال 1982 با هانس گئورک گادامر، فیلسوف آلمانی دربارۀ اختلاف تأویل‌ها داشت.
برچسب ها
چگونه ادبیات بخوانیم
PDF

عنوانچگونه ادبیات بخوانیم

نویسندهتری ایگلتون

مترجممشیت علایی

ناشرلاهیتا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ9ـ92719ـ600ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
هنر تحلیل آثار ادبی، مثل رقص قبقاب، سرپا اما رو به موت است. جریانی که نیچه آن را «آهسته خوانی» می نامید، کاملاً رو به انقراض می رود. این کتاب، با بضاعت اندک خود، و با توجه کامل به فرم و صناعات ادبی، در پی سامان بخشیدن به این وضع است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...