چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
درآمدی بر آیکونولوژی(نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی)

عنواندرآمدی بر آیکونولوژی(نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی)

نویسندهناهید عبدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9_567_372_964_978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب بیانگر نظریه و کاربرد آیکونولوژی با مطالعه موردی نقاشی ایرانی است.
برچسب ها
هر روز زاده می‌شوم: گفتگو با محمود درویش و گزیدۀ اشعارش

عنوانهر روز زاده می‌شوم: گفتگو با محمود درویش و گزیدۀ اشعارش

نویسندهعبده وازن

مترجم محمد حزبایی‌زاده

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_2_91585_600_978

تعداد صفحات144

خلاصه
محمود درویش، از بزرگ‎ترین شاعران نوگرای فلسطینی و جهان عرب است. از آنجایی که تاکنون چند مجموعه از اشعارش به فارسی ترجمه و منتشر شده است، برای خوانندۀ ایرانی ناشناخته نیست.
برچسب ها
چکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانچکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)

نویسندهشاپور بهیان

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ365ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات254

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله در دو بخش نقد ادبی و نظریه‌پردازی است.
برچسب ها
سبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن
PDF

سبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن

درآمد و انتخاب متون: کریستین نو آی، کلوزاد با گزارش احمد سمیعی گیلانی

عنوانسبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن

نویسندهدرآمد و انتخاب متون: کریستین نو آی، کلوزاد با گزارش احمد سمیعی گیلانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ961ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
سبک به‌حکم تفرد خود، تنها زمانی حکمت وجودی پیدا می‌کند که اثرآفرین فکر و احساس خود را بیان کند یا فکر و احساسی را که از آنِ خود کرده باشد و هم توانایی بهره‌جویی از امکانات بیانی درخورِ موضوع و نوع اثر را داشته باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...