دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
نظریۀ نشان‌شناسی حروف در متون فارسی

عنواننظریۀ نشان‌شناسی حروف در متون فارسی

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_476_401_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
در این پژوهش هدف از پرداختن به نشانه‌شناسی حروفی آن است تا از رهگذر ترسیم الگوی جامع ابداعی برای نشانه‌شناسی حروف به الگوهای خوانشی جدید در متون فارسی دست یافته شود و به نوعی نقد بومی و تحلیل نشانه‌شناختی بر اساس معیارهای زبانی ادب فارسی پرداخته شود.
برچسب ها
بر خوان آرزو (گفتارهایی در زمینۀ نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سرج‌الدین علی‌خان آرزو)
PDF

عنوانبر خوان آرزو (گفتارهایی در زمینۀ نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سرج‌الدین علی‌خان آرزو)

نویسندهمهدی رحیم‌پور

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک 6ـ310ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات290

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ چهارده مقاله در باب نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سراج‌الدّین علی‌خان آرزو (1099 ـ 1169ق)، ملقب به استعدادخان است.
برچسب ها
چگونه دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟
PDF

عنوانچگونه دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

نویسندهپی‌یر بایار

مترجممحمد معماریان، مینا مزرعه فراهانی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ07ـ8091ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
هدف مؤلف ـ پی‌یر بایار استاد دانشگاه پاریس ـ در این کتاب ارائۀ روایتی پست‌مدرن از کتاب‌خوانی است.
برچسب ها
جامعه‌شناسی غزل فارسی
PDF

عنوانجامعه‌شناسی غزل فارسی

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ831ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات24+553

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده است تا حد امکان راهی برای پیوند میان جامعه‌شناسی و غزل فارسی بیابد. او در پی آن بوده است که به مدد رویکردهای نظری لوکاچ، گلدمن و کوهلر به ترکیبی نظری دست یابد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...