یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

عنواننشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

نویسندهفرهاد ساسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_566_372_964_978

خلاصه
این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.
برچسب ها
زبان و فرهنگ

زبان و فرهنگ

کلر کرامش

عنوانزبان و فرهنگ

نویسندهکلر کرامش

مترجمفریبا غضنفری، راحله قاسمی و پدرام لعل‌بخش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5_1388_00_964_978

خلاصه
این کتاب پاسخی به سؤالات کلی موجود در حوزۀ شناخت زبان و فرهنگ است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

عنواننشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نویسنده جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_501_372_964_978

تعداد صفحات254+4

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالات ششمین همایش هم‌اندیشی گروه تخصصی «نشانه‌شناسی هنر» است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

عنوانفرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

نویسندهفاطمه عظیمی‌فرد

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_248_404_964_978

تعداد صفحات243

خلاصه
در این فرهنگ تخصصی تلاش شده است اصطلاحات تخصصی رایج در حوزه نشانه‌شناسی، به علاقمندان این علم میان‌رشته‌ای معرفی گردد.
برچسب ها
نظریۀ نشان‌شناسی حروف در متون فارسی

عنواننظریۀ نشان‌شناسی حروف در متون فارسی

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_476_401_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
در این پژوهش هدف از پرداختن به نشانه‌شناسی حروفی آن است تا از رهگذر ترسیم الگوی جامع ابداعی برای نشانه‌شناسی حروف به الگوهای خوانشی جدید در متون فارسی دست یافته شود و به نوعی نقد بومی و تحلیل نشانه‌شناختی بر اساس معیارهای زبانی ادب فارسی پرداخته شود.
برچسب ها
عرفان عملی

عرفان عملی

سیدسلمان صفوی

عنوانعرفان عملی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک5_03_5357_600_978

تعداد صفحات87

خلاصه
در این کتاب اصول و تکنیک‌های عرفان عملی بر اساس تعالیم اسلامی و تجربیات شخصی مؤلف ارائه شده است.
برچسب ها
معنای معنا

معنای معنا

سی.کی. اُگدن، آی.اِی ریچاردز

عنوانمعنای معنا

نویسندهسی.کی. اُگدن، آی.اِی ریچاردز

مترجممحمود فضیلت، مریم نویدی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_478_401_964_978

تعداد صفحات389

خلاصه
فلسفه معمولاً معناشناسی را اینگونه تعریف می‌کند: تبیین نسبت موجود میان زبان و جهان. در معناشناسی، زبان راه خود را به سوی جهان می‌یابد و عبارات به اشیاء و رخدادهای درون جهان ارجاع می‌شوند.
یکی از وظایف معناشناسی پرداختن به مدلول کلمات است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

عنواننشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

نویسندهوارن باکلند

مترجممحمد شهبا

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3_41_6220_600_978

تعداد صفحات228

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن است تا نشان دهد برخی نظریه‌پردازان حیطۀ فیلم، با استفاده از زبان‌شناسی گشتاری زایشی چامسکی به بررسی فیلم پرداخته‌اند. وی به این منظور ابتدا طرحی کلی از نظریه‌های فیلم ارائه می‌دهد و سپس آثار افرادی همچون میشل کولن، روژه اودن، فرانچسکو کاسه‌تی و دومینیک شاتو را تشریح می‌کند.
برچسب ها
الهی‌نامۀ عطار در نظریه نشانه ـ معناشناسی آلژیر گرمس و شکل‌شناسی ژرار ژنت
PDF

عنوانالهی‌نامۀ عطار در نظریه نشانه ـ معناشناسی آلژیر گرمس و شکل‌شناسی ژرار ژنت

نویسندهامیراسماعیل آذر به اهتمام ویدا آزاد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک5ـ718ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات282

خلاصه
این کتاب سعی دارد حکایت‌های منتخب الهی‌نامه را در قالب مربع معناشناسی گرمس طرح نموده و به شیوه‌های علمی دریچه‌ای نو به سوی نظریه این زبان‌شناس باز کند.
برچسب ها
نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران
PDF

نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

رامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

عنواننشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نویسندهرامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0ـ654ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد از منظری میان‌رشته‌ای به مطالعه بخشی از تاریخ ادبیات و تئاتر در ابتدای قرن ۱۴ هجری شمسی بپردازد.
برچسب ها
تحلیل نشانه معنا‌شناختی تصویر
PDF

عنوانتحلیل نشانه معنا‌شناختی تصویر

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمگروه مترجمان زیرنظر حمیدرضا شعیری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک1ـ660ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از مقالات گردآوری‌شده درباره نشانه‌شناسی و معماری و تصویر است. این کتاب در واقع تحلیلی نشانه ـ معناشناختی همراه با دیدگاه‌های نظری از تصویر است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان
PDF

نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان

جمعی از نویسندگان به ویراستاری پاول کابلی

عنواننشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری پاول کابلی

مترجمراحله گندمکار

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ24ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب پرسش‌هایی در ارتباط با نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی را مطرح می‌کند که برای هر فرد متفکری در اوایل قرن بیست و یک امکان طرح آن وجود دارد.
برچسب ها
زبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانزبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهمایکل هلیدی، رقیه حسن

مترجممحسن نوبخت

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ94452ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
بخش عمدۀ این کتاب را این دیدگاه نویسندگان نشان می‌دهد که یادگیری زبان با مطالعۀ متون محقق می‌شود.
برچسب ها
نشانه در آستانه: جستارهایی در نشانه‌شناسی
PDF

عنواننشانه در آستانه: جستارهایی در نشانه‌شناسی

نویسندهامیرعلی نجومیان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ35ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب بر آن است تا بر روش نشانه‌شناسی درون رویکرد نظری پساساخت‌گرا که در دهه‌های پایانی قرن بیستم مطرح شد، تمرکز کند.
برچسب ها
درآمدی بر روش‌شناسی‌های هنر
PDF

عنواندرآمدی بر روش‌شناسی‌های هنر

نویسندهلاری اشنایدر ادمز

مترجمشهریار وقفی پور

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ6ـ90760ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن بوده است تا برخی از روش‌شناسی‌های مألوف در قرائت تصاویر، مجسمه‌ها و معماری را با نیم‌نگاهی به غنی‌ترکردن پاسخ بیننده به آثار هنری، بررسی کند.
برچسب ها
نشانه‌شناسی در پوشاک زنان ترک و کرد در ایران
PDF

عنواننشانه‌شناسی در پوشاک زنان ترک و کرد در ایران

نویسندهمعصومه محمدی سیف

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ297ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات317

خلاصه
در این پژوهش به مطالعات جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی حاکی از واقعیت‌های اجتماعی در زمینۀ پوشاک زنان قوم ترک و کرد پرداخته شده است.
برچسب ها
سوسور: راهنمایی برای سرگشتگان
PDF

عنوانسوسور: راهنمایی برای سرگشتگان

نویسندهپل بویساک

مترجممحمدامین شاکری

ناشریک فکر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ0ـ96434ـ600ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
نویسنده در این کتاب به شیوه‌ای جذاب آنچه را که امروز برای شناختن اندیشه‌های سوسور لازم است، به طور خلاصه آورده است.
برچسب ها
مبانی تاریخ هنر
PDF

مبانی تاریخ هنر

گرنت پوک، دیانا نیوال

عنوانمبانی تاریخ هنر

نویسندهگرنت پوک، دیانا نیوال

مترجمهادی آذری

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ02ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
انگیزۀ اصلی نگارندگان از این کتاب، فراهم‌آوردن منبعی علمی و آکادمیک برای دانشجویان و علاقمندان به مقولۀ هنر و تاریخ هنر بوده است.
برچسب ها
تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
PDF

عنوانتحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

نویسندهسیامک زنده‌دل

ناشرمؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ218ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات462

خلاصه
این کتاب متوجه بزنگاه‌های تحول در هنر تصویری ایران است و ویژگی‌های هنری هر دوره در آن مشخص شده است.
برچسب ها
آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانآشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهتئوون لیوون

مترجممحسن نوبخت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ305ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
این کتاب تلاشی است در راستای فراهم‌آوردن درآمدی آسان‌فهم‌تر و فراتر از همه، کاربردی بر نشانه‌شناسی اجتماعی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...