جمعه 02 تیر ماه 1396
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

عنوانالتفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

نویسندهفرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_541_224_964_978

تعداد صفحات222

خلاصه
هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.
برچسب ها
آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانآشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهتئوون لیوون

مترجممحسن نوبخت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ305ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
این کتاب تلاشی است در راستای فراهم‌آوردن درآمدی آسان‌فهم‌تر و فراتر از همه، کاربردی بر نشانه‌شناسی اجتماعی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...