یکشنبه 04 تیر ماه 1396
جشن‌نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

عنوانجشن‌نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_572_224_964_978

خلاصه
این مجموعه با همیاری شماری از علاقمندان به استاد و به پاس بیش از شصت‌سال تلاش علمی ستایش‌شدنی احمد حسینی اشکوری فراهم و به ایشان تقدیم شده است.
برچسب ها
چهل مقالۀ حسین نخجوانی

چهل مقالۀ حسین نخجوانی

غلامرضا طباطبایی مجد

عنوانچهل مقالۀ حسین نخجوانی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک0_ 21_5871_ 600_978

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده، چهل مقاله از مقالاتی است که ایشان دربارۀ مسائل و مطالب مختلف و متنوع در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز تاکنون منتشر کرده‌اند.
برچسب ها
فهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی (اعظم‌گره)

عنوانفهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی (اعظم‌گره)

نویسندهبه کوشش کریم نجفی برزگر

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5_25_6143_600_978

خلاصه
دارالمصنفین توانسته با چاپ و انتشار آثار معتبر و مستند، ملاک‌ها و معیارهای تألیف و تصنیف را در کشور هندوستان متحول کند.
برچسب ها
چهارده رساله در باب فتوت و اصناف

عنوانچهارده رساله در باب فتوت و اصناف

نویسندهناشناس

مصححمهران افشاری، مهدی مداینی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1381

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_038_362_964

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده رساله دربارۀ فتوت و اصناف پیشه‌ور است.
برچسب ها
سی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

مصحح مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات346

خلاصه
در این کتاب سی رسالۀ ناشناخته از جوانمردان و قلندران و پیشه‌وران از نسخه‌های خطی گوناگون گردآوری و تصحیح شده است.
برچسب ها
آخوندزاده و تغییر خط
PDF

عنوانآخوندزاده و تغییر خط

نویسندهکاظم استادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ437ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
گویا نخستین کسی که معایب الفبای ملل شرقی را دریافته و رسالاتی در این باب نوشته و نمونه‌هایی از خط جدید را ارائه داده و در پیشرفت آن کوشش‌ها کرده، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نویسندۀ شهیر آذربایجان است. در این کتاب به این مسئله و زندگی آخوندزاده و نامه‌ها و رسالات او پرداخته شده است.
برچسب ها
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری) ـ دفتر چهارم

عنواناوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری) ـ دفتر چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمدحسین حکیم

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ226ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات1020

خلاصه
این دفتر از اوراق عتیق دربردارندۀ هفده مقاله در مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی، فهرست نسخه‌های خطی، سیاهه و جستارها است.
برچسب ها
نامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری
PDF

عنواننامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری

نویسندهبه کوشش عبدالحسین طالعی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ179ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات500

خلاصه
این جشن‌نامه به پاسداشت مردی حکیم که همواره دست محبت پدرانه بر سر اهل دانش می‌کشید و به «خدمت» می‌اندیشید، که حاصل یک عمر پربرکت او در همین یک کلمه نمود می‌یابد، تدوین شده است.
برچسب ها
فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل
PDF

عنوانفهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل

نویسندهابراهیم مولایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

شابک6ـ208ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
در این کتاب 200 جلد نسخه خطی موجود در کتابخانه‌های مدارس علمیه دارالارشاد اردبیل معرفی شده است.
برچسب ها
کتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)
PDF

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات578

خلاصه
این فهرست دربرگیرندۀ معرفی بیش از 1200 نسخۀ خطی با موضوع سفرنامه و سیاحت‌نامه است.
برچسب ها
کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)
PDF

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

عنوانکفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

نویسندهمترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

مترجممریم قانعی، سمیه مشایخ

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک7ـ36ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات49+302

خلاصه
مانی نقش بسزایی را در انتقال سنت فلسفی و دینی عصر خویش ایفا کرد. او به سبب نشو و نما در محیط بین‌النهرین و هم‌جواری با ادیان مختلف توانست در مقام وارثی برآید که با علمِ به بن‌مایه‌های دینی مسلک‌ها و مذاهب شناخته‌شده در این سرزمین، خود پایه‌گذار سنتی شود که دور از اصول فلسفی و دینی هم‌عصران خویش نبود.
برچسب ها
صحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی: نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت 791 هـ.)
PDF

عنوانصحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی: نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت 791 هـ.)

نویسندهگزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8ـ106ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات39+333

خلاصه
دستنویس ترجمه فارسی حاضر از «صحیفه سجادیه» از جمله قدیم‌ترین ترجمه‌های شناخته‌شده از این اثر است که ظاهراً به حدود قرن هفتم هجری بازمی‌گردد.
برچسب ها
فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی
PDF

فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

جمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

عنوانفرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ369ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات760

خلاصه
بعید است کسی از اهالی قلم، به ویژه علاقمندان به حوزۀ میراث و پژوهشگران این عرصه باشد که نام استاد نجیب مایل هروی را نشنیده و از آثارش بهره نگرفته باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...