چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
کشف الحقایق

کشف الحقایق

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانکشف الحقایق

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_613_372_964_978

خلاصه
کشف الحقایق جامع‌ترین و مهم‌ترین اثر نسفی است که فهم و دریافت آن می‌تواند خواننده را با منظومۀ فکری نویسنده به خوبی آشنا کند.
برچسب ها
منتخب محبوب القلوب

منتخب محبوب القلوب

برخوردار فراهی

عنوانمنتخب محبوب القلوب

نویسندهبرخوردار فراهی

مصححعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ650

شابک0_069_165_964_978

خلاصه
کتاب حاضر به «شمسه و قهقهه» هم معروف است. در این کتاب نسل معاصر با نمونه‌هایی از گزیده و ویراستۀ داستان‌های میرزا برخوردار آشنا می‌شود.
برچسب ها
خاورنامه

خاورنامه

ابن حسام خوسفی

عنوانخاورنامه

نویسندهابن حسام خوسفی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_895_380_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب تلخیصی است به نثر از کتاب عظیم خاوران‌نامه سرودۀ ابن حسام خوسفی شاعر شیعی‌مذهب اهل خراسان در قرن نهم هجری که نگارش این کتاب را به سال 830 هجری به پایان برده است.
برچسب ها
گزیدۀ تاریخ جهانگشای قزوینی

عنوانگزیدۀ تاریخ جهانگشای قزوینی

نویسندهعطاملک جوینی

مصححاحمد خاتمی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_604_224_964_978

تعداد صفحات326

خلاصه
این کتاب با شرح دشواری‌ها، فهرست آیات و روایات، اشعار عربی، فارسی و راهنمای تعلیقات برای استفاده علاقمندان به تاریخ ایران و مغول طراحی شده است.
برچسب ها
شرح و ترجمۀ مقامات بدیع الزمان همدانی

عنوانشرح و ترجمۀ مقامات بدیع الزمان همدانی

نویسندهکرمعلی قدمیاری

ناشردانشگاه ارومیه

تاریخ چاپ1389

مکان چاپارومیه

تیراژ1000

شابک1_90_6544_964_978

تعداد صفحات673

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ ترجمه، شرح و تحلیل صرفی و بلاغی مقامات بدیع الزمان همدانی است.
برچسب ها
از چنین حکایت‌ها: گزیدۀ تاریخ بیهقی از ابوالفضل بیهقی

عنواناز چنین حکایت‌ها: گزیدۀ تاریخ بیهقی از ابوالفضل بیهقی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_063_165_964_978

تعداد صفحات127

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست و چهار حکایت از تاریخ بیهقی است.
برچسب ها
دُرج الدُرَر و دَرج الغُرَر فی بیان میلاد خیرالبشر
PDF

دُرج الدُرَر و دَرج الغُرَر فی بیان میلاد خیرالبشر

اصیل الدین واعظ دشتکی با مقدمه و اهتمام احمد فتوحی‌نسب

عنواندُرج الدُرَر و دَرج الغُرَر فی بیان میلاد خیرالبشر

نویسندهاصیل الدین واعظ دشتکی با مقدمه و اهتمام احمد فتوحی‌نسب

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک 9ـ086ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات810

خلاصه
این کتاب از جمله سیره‌های نبوی قرن نهم است که مؤلف آن، اصیل‌الدّین واعظ با استفاده از اخبار، روایات، کتب تاریخی، علم تفسیر، حدیث، تصوف، اسماء رجال و سایر علوم معتبر چنین اثری را تألیف کرده است.
برچسب ها
تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات
PDF

تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

عنوانتذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

نویسندهمیرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

مصححافشین عاطفی

ناشرهمگام با هستی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپکاشان

تیراژ500

شابک4ـ08ـ5531ـ600ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
کتاب دربردارندۀ چهار رساله است که عبارتند از: 1. تذکرة الذاکرین. 2. رساله صوفیه صفویه. 3. رساله سؤال و جواب. 4. مناجات.
برچسب ها
طراز الاخبار
PDF

طراز الاخبار

عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات1180

خلاصه
طراز الأخبار یکی از تألیفات عبدالنبی فخرالزمانی (998 ـ بعد از 1041 هـ.) است که آن را برای قصه‌پردازان و قصه‌خوانان تألیف کرده است‌ تا بتوانند به هنگام سخنوری از عهدۀ هر نوع توصیفی برآیند.
برچسب ها
تا سر زلف عروسان سخن
PDF

تا سر زلف عروسان سخن

محمود دولت‌آبادی

عنوانتا سر زلف عروسان سخن

نویسندهمحمود دولت‌آبادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک9ـ499ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ قطعه‌هایی از متون نثر کلاسیک فارسی عمدتاً بین قرن چهارم هجری شمسی تا دوازدهم است.
برچسب ها
شاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)
PDF

شاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)

میرزامحمدصادق مینای آزادانی اصفهانی

عنوانشاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)

نویسندهمیرزامحمدصادق مینای آزادانی اصفهانی

مصححگلاله هنری

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه ابن سینا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک9ـ562ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات514

خلاصه
این کتاب متن تصحیح شده باب سوم شاهد صادق است در عقل و علم و عیب و هنر و که مؤلف آن را در هشتاد فصل تنظیم کرده است.
برچسب ها
فیه ما فیه
PDF

فیه ما فیه

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

عنوانفیه ما فیه

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد بلخی

مصححبهمن نزهت

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7ـ714ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات465+64

خلاصه
کتاب فیه ما فیه اثری مهم و برجسته در ادب فارسی است، این اثر هم زبان طبیعی و شفاهی مولوی را در خود حفظ کرده و هم حاوی لبِّ لبابِ تجارب و اندیشه‌های عرفانی او است.
برچسب ها
بهار دانش
PDF

بهار دانش

عنایت‌الله کنبوه لاهوری

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات498

خلاصه
کتاب بهار دانش مجموعه‌¬ای از قصه¬‌ها و افسانه¬‌های عامیانه و کهن هندی به زبان فارسی با درون¬مایۀ عشقی است که در سال 1061 به نام شاه جهان گورکانی (1037-1968) توسط عنایت الله کنبوه لاهوری تألیف شده است.
برچسب ها
مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال
PDF

مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال

احمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی

عنوانمجمل الاقوال فی الحکم و الامثال

نویسندهاحمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی

مصححفاطمه توکلی رستمی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ171ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات864

خلاصه
این کتاب، کتابی است در فن امثال و محاضرات و دربردارندۀ دو قسم (مؤتلفات و مختلفات و متفرقات) و هر یک از این دو قسم چند باب است. دمانیسی بخشی از آیات، اقوال، امثال و ابیات تازی را به پارسی برگردانده تا فایدۀ آن عام‌تر و نفع آن تمام‌تر باشد.
برچسب ها
تاریخ کشیک‌خانۀ همایون
PDF

تاریخ کشیک‌خانۀ همایون

نورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به نجیب

عنوانتاریخ کشیک‌خانۀ همایون

نویسندهنورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به نجیب

مصححاصغر دادبه، مهدی صدری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ093ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات59+522

خلاصه
این کتاب اثری است تاریخی ـ ادبی یا ادبی ـ تاریخی به نظم و نثر از نورالدین محمد شریف کاشانی متخلّص به نجیب، شاعر و نویسندۀ بزرگ پهنۀ ادب فارسی و ملک الشعرای شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، که از آثار و متون برجستۀ دورۀ صفوی به شمار می‌رود.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7ـ419ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات48

خلاصه
در این کتاب متن کامل مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری همراه با شرح و توضیحات آمده است.
برچسب ها
کنز المعانی (منشآت نیمدهی)
PDF

عنوانکنز المعانی (منشآت نیمدهی)

نویسندهعبدالکریم نیمدهی

مصححمحمدرضا نصیری، محمدباقر وثوقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ00ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات48+480

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقدمه‌ای کوتاه در معرفی نویسنده و علت گردآوری کتاب، 134 نامه و سه دیباچه است.
برچسب ها
جمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی
PDF

عنوانجمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ521ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات436

خلاصه
این کتاب شرحی است بر یکی از مهم‌ترین و زیباترین نامه‌های شاعر و نویسندۀ بی‌بدیل قرن ششم خاقانی شروانی.
برچسب ها
سمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)
PDF

عنوانسمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)

نویسندهناصرالدین منشی کرمانی

مصححمریم میرشمسی

ناشردکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ46ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات68+620

خلاصه
این متن کهن کتابی تاریخی است در شرح احوال سلسلۀ قراختائیان که از سال 619 تا 703 هجری زیر سایۀ ایلخانان مغول بر کرمان فرمان راندند.
برچسب ها
بیان المحمود؛ تذکره‌ای در فن مشاعره (به سال 1240 هـ ق)
PDF

عنوانبیان المحمود؛ تذکره‌ای در فن مشاعره (به سال 1240 هـ ق)

نویسندهمحمود میرزا قاجار

مصححمیرهاشم محدث

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک3ـ995ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات448

خلاصه
بیان‌المحمود تذکره شعرای دوره قاجاریه است، اما نه مانند تذکره‌های رایج دیگر.
برچسب ها
ملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر
PDF

عنوانملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر

نویسندهبهرام بن حیدر مهماندار

مصححمحمد کریمی زنجانی اصل، آزاده کرباسیان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک8ـ613ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
نکتۀ جالب در این متن گزیده آن است که بر خلاف دو منتخب دیگر و گزیدۀ درخور و درخوردی از هر سه لامع این کتاب ارائه می‌دهند، او صرفاً به لامع سوم آن نظر داشته و عبارت‌هایی از لمعه‌های ششم و هفتم کتاب و فرازهای بلندی از لمعۀ چهارم و لواحق کتاب را برگزیده است و طرفه آنکه نه در آغاز که در پایان رساله‌اش از اخلاق جلالی به عنوان منبع نوشتار خود یاد می‌کند.
برچسب ها
حماسۀ قران حبشی؛ بر اساس نسخۀ فارسی کتابخانۀ برلین و ترجمۀ بخش‌های افتاده از نسخۀ ترکی کتابخانۀ ملی پاریس (دو جلد)
PDF

عنوانحماسۀ قران حبشی؛ بر اساس نسخۀ فارسی کتابخانۀ برلین و ترجمۀ بخش‌های افتاده از نسخۀ ترکی کتابخانۀ ملی پاریس (دو جلد)

نویسندهبه روایت ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی طرسوسی

مصححمیلاد جعفرپور

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ984ـ121ـ600ـ978

خلاصه
قِران حبشی، پهلوان عیّارِ یکی از حماسه‌های منثور فارسی است که توصیف شکوهمند کردارها و جهانگشایی‌های وی، پرداختۀ روایت‌پرداز مبدع سدۀ ششم ابوطاهر طرسوسی است.
برچسب ها
تأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز
PDF

تأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز

به کوشش شقایق فتحلی‌زاده، رقیه آقابالازاده شللو

عنوانتأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز

نویسندهبه کوشش شقایق فتحلی‌زاده، رقیه آقابالازاده شللو

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ8ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات84

خلاصه
در فرآیند گذر زنان از اندرون به بیرون و خارج‌شدن از محیط بسته‌ای که خانواده و جامعه در مقابل زنان قرار داده بودند، کتب تعلیمی تألیف شد که خواستار عقب نگه‌داشتن و در پستو ماندن زنان بودند. این کتب که به تأدیب النسوان‌ها مشهورند، بی‌پاسخ نماندند و جوابیه‌هایی از سوی زنان متفکر منتشر شد. یکی از آنها تأدیب الرجالی است که در این کتاب به بررسی آن پرداخته شده است.
برچسب ها
هنگامۀ عشق
PDF

هنگامۀ عشق

آنندرام مخلص

عنوانهنگامۀ عشق

نویسندهآنندرام مخلص

مصحححسن یعقوبی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک5ـ394ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
هنگامۀ عشق، داستان منثور عاشقانه‌ای است که آنندرام مخلص در سال 1152 ق. از زبان هندی به زبان فارسی برگردانده و با نثری زیبا و شاعرانه به رشتۀ تحریر در آورده است. مخلص با بهره‌گیری از صنایع لفظی و معنوی، جلوه‌های زیبایی از نثر فارسی را به نمایش گذاشته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...