شنبه 06 خرداد ماه 1396
متون عرفانی به زبان فارسی (برگ بی‌برگی)

عنوانمتون عرفانی به زبان فارسی (برگ بی‌برگی)

نویسنده عبدالوهاب شاهرودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_340_530_964_978

خلاصه
كتاب حاضر دربرگیرندۀ كلیاتی دربارۀ عرفان و تصوف است كه با آراء و اندیشه‌های صاحب‌نظران و تأیید شاعران و ادبیان شكل گرفته است. ساختار كتاب بر پایۀ اصول و مبانی عرفان و تصوفی است كه در ادب فارسی رخ نموده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...