چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
تحلیل کالبد نثر
PDF

تحلیل کالبد نثر

احمد ابومحبوب

عنوانتحلیل کالبد نثر

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ34ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب آموزش‌های علمی و عملی روش‌های سبک‌شناسی را به طور مختصر و مفید به دست می‌دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...