یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
درخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

درخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

به کوشش محمدحسین مجدم

عنواندرخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک3_76_2533_964_978

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای از کلیله و دمنه است که با استفاده از نسخۀ تصحیح استاد مجتبی مینوی فراهم آمده است و در این کتاب همۀ کلمات دشوار و جملات و ترکیبات عربی اعراب‌گذاری شده و در پانوشت‌ها معنی شده است.
برچسب ها
چهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

مصححسعیدالله قره‌بگلو و رضا انزابی‌نژاد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک4_51_5592_964_978

خلاصه
نام اصلی این کتاب، مجمع النوادر است و از آنجا که در آن از چهار فن و دانش سخن گفته شده، بیشتر به چهار مقاله آوازه یافته است.
برچسب ها
نظریۀ نثر در ادب فارسی

عنواننظریۀ نثر در ادب فارسی

نویسندهخدایی شریف

مترجممرتضی رزم‌آرا

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ2000

شابک9_34_5766_600_978

تعداد صفحات488

خلاصه
شناخت ادبیات معاصر بدون شناخت دقیق جریان‌های ادبی در گذشته میسر نیست که تحقق این امر پژوهش‌های خاصی را می‌طلبد و این کتاب در این راستا است.
برچسب ها
در جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب روایت فشرده‌ای از پاره‌ای از سخنان اصلی غزالی در کیمیای سعادت و حکایت‌های آن را به دست می‌دهد.
برچسب ها
حلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

حلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

حسین ابن منصور حلاج

عنوانحلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

نویسندهحسین ابن منصور حلاج

مترجمبیژن الهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_25_6728_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
حلاجُ الاسرار نامی‌ست که از دو حیث بر این کتاب می‌افتد. اول اینکه خود لقب جناب شیخ حسین بن منصور بیضائی، عارف سده سوم هجری‌ست قدس سره. دوم اینکه خود موافق سنتی‌ست از سنن نامگذاری‌ ما.
برچسب ها
گلستان

گلستان

سعدی شیرازی

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

مصححعزیزالله علیزاده

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این تصحیح از گلستان سعدی، نه تنها در متن گلستان شیرازی کاهشی صورت نگرفهت، بلکه ترجمۀ آیات قرآن، احادیث، عبارات و اشعار عربی؛ کشف الابیات؛ نام‌گذاری حکایات؛ لغت‌نامه‌ای شامل 2060 واژه و عبارت مشکل و سؤالات هفده سال کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مرتبط همراه با پاسخ، آدرس منبع و توضیح آمده است.
برچسب ها
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1389(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات672

خلاصه
این کتاب دربارۀ تاریخ دورۀ اول هجوم روسیه به ایران, از آغاز تا معاهدۀ گلستان به همراه فشرده‌ای از رخدادهای سلطنت فتحعلی شاه قاجار, از پایان جنگ‌های مرحله اول تا آستانۀ هجوم مجدد قوای روسیه به خاک ایران است.
برچسب ها
صد میدان

صد میدان

خواجه عبدالله انصاری

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

مصححسرژ دوبورکوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب از نفیس‌ترین و وجیزترین آثار تصوف اسلامی در فارسی است که شاگردی از شاگردان حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری آن را از گفتارها و امالی و تقاریر استاد انشا فرموده و به تاریخ اول شهر محرم سال 448 هجری نوشتن آن را آغاز کرده است.
برچسب ها
اخلاق علایی

اخلاق علایی

هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

عنواناخلاق علایی

نویسنده هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

مصححمحمدجعفر یاحقی، سلمان ساکت

ناشرمتن

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_085_232_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب، کتابی است در حکمت و اخلاق عملی در یک مقدمه و چهار باب که عمدتاً بر مبنای بخش‌هایی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی تنظیم شده است.
برچسب ها
آیین رهروی: بازنویسی کتاب فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم شمس سجاسی

عنوانآیین رهروی: بازنویسی کتاب فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم شمس سجاسی

نویسندهبه کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_46_5568_964

تعداد صفحات174

خلاصه
فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم ابورشید شمس سجاسی از آثار نثری قرن هفتم هجری و از زمرۀ کتاب‌های اخلاقی است. هر باب از باب‌های ده‌گانۀ آن شامل حکایت یا حکایاتی در تأیید دیدگاه‌نویسنده که همان اخلاقیات سنتی و بیشتر به روش اعتدالی و عمل‌گرایانه است.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
بوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات165

خلاصه
ابوسعید در تاریخ تصوف، بیش از هر عارف دیگری در داشتن کرامات ـ رفتارهای خارق‌العاده‌ای که از اولیاء سر می‌زند ـ مشهور است و اسرار التوحید در حقیقت مجموعه‌ای است از کرامت‌های او.
برچسب ها
گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات149

خلاصه
طبقات الصوفیه حاصل تقریرها و بیانات خواجه در حلقه‌های درس و تذکیر او برای مریدان در آن حلقه‌ها بوده و غرض از املا و تقریر آن، ارشاد و تعلیم مریدان بوده است که در این کتاب گزیده‌ای از آن آورده شده است.
برچسب ها
مجموعه آثار حلاج
PDF

مجموعه آثار حلاج

حسین بن منصور حلاج

عنوانمجموعه آثار حلاج

نویسندهحسین بن منصور حلاج

مصححتحقیق، ترجمه و شرح از قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ13ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده بخش اعظم آثار حلاج است که درستی آن از سوی حلاج‌شناس معروف لویی ماسینیون تأیید شده است.
برچسب ها
ترجمۀ السواد الاعظم
PDF

ترجمۀ السواد الاعظم

ابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

مصححترجمه به دستور امیر نوح سامانی به اهتمام عبدالحی حبیبی با مقالۀ احمد طاهری عراقی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات250

خلاصه
این کتاب كتابی است در باب اعتقادات و مسائل دینی اسلامی و شرعی.
برچسب ها
آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)
PDF

آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

فتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

عنوانآثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

نویسندهفتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ086ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات1331

خلاصه
در این کتاب دوجلدی، آثار موجود شیبانی (دیوان اشعار، مقالات سه‌گانه، منظومۀ فتح و ظفر، زبدة الآثار، فواکه السحر، بیانات شیبانی) تصحیح شده و در مقدمه با مراجعه به آثار شیبانی و تذکره‌های معاصر شاعر، شرح دقیقی از احوال و افکار شاعر بیان گردیده است.
برچسب ها
گزیدۀ تذکرة الاولیاء
PDF

گزیدۀ تذکرة الاولیاء

مقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
تذکرة الولیاء مجموعه‌ای از احوال و گفتار عارفان شهیر قرون نخستین اسلام است که با معانی لطیف عرفانی و نثری آهنگین و گرم، مقبول طبع اهل نظر قرار گرفته است. این کتاب گزیده‌ای از تذکرة الاولیاء است که تلاش می‌کند با ارائۀ توضیحاتی کوتاه برای اصطلاحات و عبارات دشوار، مطالعۀ این اثر عطار را آسان‌تر نماید.
برچسب ها
زندگی جانوران در گفتار سعدی
PDF

عنوانزندگی جانوران در گفتار سعدی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ83ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
هر یک از جانوران نشانۀ چیزی در زندگی مردمان هستند؛ پس می‌توان با نگریستن به زندگی آنان اندرزی و پندی برای زندگی مردمان برگرفت. سعدی که یکی از سخن‌سرایان بزرگ جهان ایران و جهان است، در گفتارهای خویش به اینگونه پندها و اندرزها پرداخته است که در این کتاب برخی از آنها آورده شده است.
برچسب ها
داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه
PDF

داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

حشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

عنوانداستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات410+16

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار عطار نیشایوری شاعر قرن ششم و معرفی کتاب‌های «اسرارنامه و مصیبت‌نامۀ» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
سفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)
PDF

عنوانسفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ685ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات380+380

خلاصه
در این کتاب بخش‌های مبهم سفرنامۀ ناصرخسرو روشن شده و برای اولین بار نکات مهمی در مورد سفرنامۀ ناصرخسرو گزارش شده است. در این کتاب خواننده با تغییراتی که پس از هزار سال در این مسیر رخ داده است، آشنا می‌شود.
برچسب ها
هفت عروس و یک داماد
PDF

هفت عروس و یک داماد

محمدابراهیم باستانی پاریزی

عنوانهفت عروس و یک داماد

نویسندهمحمدابراهیم باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ407ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات538

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سیزده گفتار از استاد باستانی پاریزی در حوزه‌های مختلف ادبیات فارسی و همچنین سیزده شعر است.
برچسب ها
شیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

عنوانشیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

نویسندهقاسم صافی گلپایگانی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 1ـ3587ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات413

خلاصه
مجموعۀ آثار و منشآت میرزا جلالا از مهم‌ترین متون ادبیات فارسی و از نمونه‌های گرانبهای آثار عصر گورکانیان هند و دورۀ صفوی است و در تاریخ نقد ادبی در زبان فارسی و تحول معیارهای ناقدان عصر و نیز بررسی اصطلاحات خاص ناقدان و سخن‌سنجان این دوره از تاریخ ادبی می‌تواند فواید بی‌شماری داشته باشد که در این کتاب افزون بر آوردن نامه‌ها و دیباچه‌های میرزا جلالا به زندگی و زمانۀ میرزا جلالا نیز اشاره شده است.
برچسب ها
مشکوة المسافرین
PDF

مشکوة المسافرین

علی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

عنوانمشکوة المسافرین

نویسندهعلی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ090ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ تبریز ـ عتبات علی اکبر مشکوة السلطان است که دربردارندۀ اطلاعات باارزش و مفیدی است.
برچسب ها
جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ
PDF

عنوانجلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

نویسندهاحمد کتابی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ708ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این کتاب کوشش شده تجلیات مفهوم مدارا در آثار چهار تن از سخنوران سترگ فارسی ـ فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ ـ به گونه‌ای نظام‌مند ردیابی و بررسی شود.
برچسب ها
سیاست‌نامه
PDF

سیاست‌نامه

نظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

مصححسمائه دلیرکوهی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
سیاست‌نامه که آن را سیرالملوک یا پنجاه فصل خواجه خوانده‌اند، یکی از ماندگارترین و شیواترین کتاب‌هایی است که در اواخر سدۀ پنجم توسط خواجه نظام الملک در پنجاه فصل نوشته شده است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر شانزدهم: زبان و ادبیات، نثر)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر شانزدهم: زبان و ادبیات، نثر)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات151

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ پنج مقاله در حوزۀ زبان و ادبیات و نثر است.
برچسب ها
خلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه
PDF

عنوانخلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه

نویسندهمحمدیوسف واله اصفهانی

مصححمیرهاشم محدث

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ500ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات720

خلاصه
کتاب خلد برین یکی از تواریخ مهم نگاشته شده در عصر صفوی نوشتۀ محمدیوسف والۀ اصفهانی قزوینی است.
برچسب ها
منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه
PDF

منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

مصححبه کوشش حسین شهبازی

مترجمابوعلی حسن بن احمد عثمانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب گزیدۀ شرح رسالۀ قشیریه در 20 باب ارائه شده است.
برچسب ها
کلیله و دمنه
PDF

عنوانکلیله و دمنه

مترجممحمدرضا مرعشی پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2ـ614ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب آخرین برگردان صورت گرفته از کتابِ کهنِ «کلیله و دمنه» به زبان فارسی است. در انجام این ترجمه‌ ویرایش «منفلوطی و طباره»، ویرایش رایج از کلیله و دمنه در کشورهای عربی‌زبان مرجع بوده است. این ترجمه مقدمۀ «علی بن شاه فارسی» (بهنود پسر سحوان) را نیز دارد که در ترجمه‌های ابوالمعالی و بخاری نشانی از آن به چشم نمی‌خورد.
برچسب ها
نثر فارسی در سپهر سیاست
PDF

عنواننثر فارسی در سپهر سیاست

نویسندهمریم صادقی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ35ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
مسئله این پژوهش آن است که مبانی و محورهای سیاسی و دینی (اجتماعی) نثر فارسی را با تأکید بر آثار تاریخی در ایران پس از اسلام تا قرن دوازدهم بررسی و تحلیل نماید.
برچسب ها
گونه‌های نثر فارسی در عصر قاجار
PDF

عنوانگونه‌های نثر فارسی در عصر قاجار

نویسندهمحمدرضا حاج‌بابایی

ناشرحکایت قلم نوین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ00ـ8081ـ600ـ978

تعداد صفحات324

خلاصه
در این کتاب به بررسی گونه‌ها و حوزه‌های مختلف نثر فارسی در عصر قاجار پرداخته شده است.
برچسب ها
تحلیل کالبد نثر
PDF

تحلیل کالبد نثر

احمد ابومحبوب

عنوانتحلیل کالبد نثر

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ34ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب آموزش‌های علمی و عملی روش‌های سبک‌شناسی را به طور مختصر و مفید به دست می‌دهد.
برچسب ها
بازخرید دیاران گمشده
PDF

بازخرید دیاران گمشده

قاسم هاشمی‌نژاد

عنوانبازخرید دیاران گمشده

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ098ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
این دفتر از اشعار زنده‌یاد قاسم هاشمی‌نژاد دربردارندۀ سه کتاب پریخوانی، تکچهره در دو قاب و گواهی عاشق اگر بپذیرند است.
برچسب ها
آستانۀ تجدد در شرح «تنبیه الامة و تنزیه الملة»
PDF

عنوانآستانۀ تجدد در شرح «تنبیه الامة و تنزیه الملة»

نویسندهداود فیرحی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ449ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات16+611

خلاصه
تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة رساله‌‌ای سیاسی از محمدحسین نائینی در دفاع از حکومت انتخابی و مخالفت با سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی است که آن را در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ ق. (پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان) نوشت و در همان سال در بغداد به چاپ رساند.
برچسب ها
سعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)
PDF

سعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)

محمدعلی همایون کاتوزیان

عنوانسعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

مترجمکاظم فیروزمند

ناشرنامک

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ38ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات171

خلاصه
محتوای کتاب کاتوزیان، دیدگاهی نوین درباره این شاعر عشق و شفقت و زیبایی عرضه می‌کند.
برچسب ها
هانری سوم؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانهانری سوم؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهالکساندر دوما

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ5ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب ترجمۀ رمان «مادام مونوسورو» اثر الکساندر دوما نویسندۀ بزرگ فرانسوی است.
برچسب ها
به شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی
PDF

به شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی

نفیسه محمدزاده، سیدخلیل حسینی عطار

عنوانبه شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی

نویسندهنفیسه محمدزاده، سیدخلیل حسینی عطار

ناشرترانه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک6ـ33ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
در این کتاب کوشش شده بهترین شعرها و مهم‌ترین نقدها و نظرها دربارۀ احوال و آثار پروین گردآوری شده است.
برچسب ها
باره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)
PDF

عنوانباره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ65ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات255

خلاصه
این کتاب گزارش سفر نویسنده به پاریس است که این سفر در فرجامین روزهای سال 94 و روزهای آغازین 95 انجام گرفته است.
برچسب ها
از کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه
PDF

عنواناز کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه

نویسندهمحمد محمدعلی

ناشرکتابسرای تندیس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ159ـ182ـ600ـ978

تعداد صفحات526

خلاصه
در این کتاب نویسنده چارچوبی روان‌تر از آنچه دربارۀ شاهنامه رواج داشته را برگزیده تا خواننده بی‌مقدمه و یک‌باره با حجم عظیمی از لغات مشکل و تعبیرات حماسی، قصوی، عرفانی و اخلاقی و ... در شاهنامه روبرو نشود.
برچسب ها
خلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)
PDF

عنوانخلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)

نویسندهامام محمد غزالی

مصححمحمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک6ـ93ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از تمام مباحث مطرح‌شده در کیمیای سعادت است؛ ضمن اینکه به منظور آسان‌شدن مطالعۀ آن برای جوانان، قسمت‌های دشوار کتاب با نثری نزدیک‌تر به زبان امروز بازنویسی شده و تا جایی که به متن اصلی لطمه نخورد، کلمات و اصطلاحات دشوار آن نیز با کلماتی ساده‌تر جایگزین شده است.
برچسب ها
آوردگاه دستان؛ شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات داستان‌های شاهنامه به زبان شیوای امروزی
PDF

عنوانآوردگاه دستان؛ شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات داستان‌های شاهنامه به زبان شیوای امروزی

نویسندهرضا آریانی

ناشرفرهنگ مانا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپسی سخت

تیراژ1200

شابک0ـ46ـ7571ـ600ـ978

تعداد صفحات382

خلاصه
در این کتاب که به عنوان شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات شاهنامۀ فردوسی به زبان شیوای امروزی تحریر شده، سعی بر آن بوده تا با تشریح ابیات و بیان معانی ترکیبات و اصطلاحات شعری با بیانی ساده، کلیۀ زوایا و ابعاد دو منظومه برای مخاطب و خواننده روشن و آشکار شود.
برچسب ها
کتاب‌ها و آدم‌ها؛ کتاب‌ها و آدم‌هایی که فراموش نمی‌کنم: پانزده گفتار ساده دربارۀ ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگی ایران همراه با گزیده‌ای از شعر و نثر فارسی
PDF

عنوانکتاب‌ها و آدم‌ها؛ کتاب‌ها و آدم‌هایی که فراموش نمی‌کنم: پانزده گفتار ساده دربارۀ ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگی ایران همراه با گزیده‌ای از شعر و نثر فارسی

نویسندهمهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ750ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات159

خلاصه
این کتاب به گونه‌ای زندگی ادبی مؤلف را بازگو می‌کند. آغاز آشنایی او را با ادبیات فارسی و نخستین کتاب‌هایی که در این زمینه خوانده است و در ذهنش یاد آنها نقش بسته است را شرح می‌دهد و دانشمندان و نویسندگانی که در زندگی مؤلف مؤثر بوده‌اند و او با آنان سالیان دراز حشر و نشر داشته است را معرفی می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...