پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
احوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

مصححغلامعلی حداد عادل (انتخاب، مقدمه و توضیحات)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_647_372_964_978

خلاصه
در این کتاب تعداد 65 نامه از نامه‌های مولانا که اولین بار در سال 1973 م به چاپ رسیده و به دوست‌داران مولانا معرفی شده است، آمده است.
برچسب ها
درخت ارغوان(نامه‌هایی از پراگ)

عنواندرخت ارغوان(نامه‌هایی از پراگ)

نویسندهپرویز دوایی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_07_6732_600_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌هایی از پرویز دوائی است که به صورت یک مجموعه منتشر شده است. این نامه‌ها خطاب به افراد مختلفی نوشته شده است.
برچسب ها
دربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

عنواندربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

نویسندهسیروس طاهباز

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_229_351_964

تعداد صفحات463

خلاصه
آنچه در این کتاب از مجموعۀ اثار نیما یوشیج آمده است، نوشته‌های مستقل اوست دربارۀ هنر و شعر و شاعری.
برچسب ها
نامه‌های عارف قزوینی

نامه‌های عارف قزوینی

عارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

عنواننامه‌های عارف قزوینی

نویسندهعارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_725_351_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 54 نامه از عارف قزوینی است که مربوط به دوازده سال پایانی زندگی اوست.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
تهران، خیابان آشیخ هادی: نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی
PDF

عنوانتهران، خیابان آشیخ هادی: نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی

نویسندهعسکری پاشایی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ184ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات201

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌های احمد شاملو است به عسکری پاشایی که گوشه‌هایی از زندگی او را را روشن می‌کند. کمابیش همۀ نامه‌ها به زندگی روزمرۀ شاملو و دغدغه‌های او می‌پردازد و وجه ادبی ندارد.
برچسب ها
شیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

عنوانشیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

نویسندهقاسم صافی گلپایگانی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 1ـ3587ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات413

خلاصه
مجموعۀ آثار و منشآت میرزا جلالا از مهم‌ترین متون ادبیات فارسی و از نمونه‌های گرانبهای آثار عصر گورکانیان هند و دورۀ صفوی است و در تاریخ نقد ادبی در زبان فارسی و تحول معیارهای ناقدان عصر و نیز بررسی اصطلاحات خاص ناقدان و سخن‌سنجان این دوره از تاریخ ادبی می‌تواند فواید بی‌شماری داشته باشد که در این کتاب افزون بر آوردن نامه‌ها و دیباچه‌های میرزا جلالا به زندگی و زمانۀ میرزا جلالا نیز اشاره شده است.
برچسب ها
زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
PDF

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب، نمایشنامه‌های دو نمایشنامه‌نویس زن معاصر ایران، نغمه ثمینی و چیستا یثربی بررسی می‌شود و با تأکید بر ماهیت زبان زنان در آثارشان، به جستجوی زبان فراموش‌شده‌ای پرداخته که بی‌شک بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های اجتماعی است.
برچسب ها
کنز المعانی (منشآت نیمدهی)
PDF

عنوانکنز المعانی (منشآت نیمدهی)

نویسندهعبدالکریم نیمدهی

مصححمحمدرضا نصیری، محمدباقر وثوقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ00ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات48+480

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقدمه‌ای کوتاه در معرفی نویسنده و علت گردآوری کتاب، 134 نامه و سه دیباچه است.
برچسب ها
مکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران (اخوانیات و سلطانیات)
PDF

عنوانمکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران (اخوانیات و سلطانیات)

نویسندهسیدوهاب قاسمی

ناشرصراط

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ33ـ5633ـ964ـ978

تعداد صفحات866

خلاصه
مکاتبات منظوم و منثور از دیرباز در عرصۀ ادبیات ما معمول بوده و است. مؤلفه‌های این مکاتبات، ترجمان مفاهیم و مخاصمه‌هایی است که در قالب‌های گوناگون نثر و نظم متجلی می‌گردد.
برچسب ها
نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران
PDF

عنواننقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران

نویسندهمحمد یادگاری

مترجمندا آذر

ناشرژرف

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ84ـ8925ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب نقش مطبوعات مهاجر ایرانی در پیشرفت روزنامه‌نگاری ایران بررسی شده است.
برچسب ها
عمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی
PDF

عنوانعمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی

نویسندهبه کوشش مهناز صفایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ522ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات186

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 35 نامه از نامه‌های جمالزاده به علی اصغر حلبی است.
برچسب ها
برسد به دست پوران عزیزم؛ بیست و نه نامه منتشرنشده دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس
PDF

عنوانبرسد به دست پوران عزیزم؛ بیست و نه نامه منتشرنشده دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس

نویسندهعلی شریعتی با مقدمه سوسن شریعتی

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5ـ42ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات147

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 29 نامۀ منتشرنشده از دکتر علی شریعتی به همسرش در فاصلۀ زمانی سال 1338 تا 1339 است.
برچسب ها
جمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی
PDF

عنوانجمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ521ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات436

خلاصه
این کتاب شرحی است بر یکی از مهم‌ترین و زیباترین نامه‌های شاعر و نویسندۀ بی‌بدیل قرن ششم خاقانی شروانی.
برچسب ها
‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان
PDF

عنوان‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

نویسندهاحمدرضا احمدی

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ174ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که بخش اول آن دربردارندۀ بیست نامه از نویسنده به برخی از معاصرین و بخش دوم نیز چهارده یادداشت از او دربارۀ برخی از چهره‌های مشهور معاصر است.
برچسب ها
طنز و طنزینۀ هدایت
PDF

طنز و طنزینۀ هدایت

محمدعلی همایون کاتوزیان

عنوانطنز و طنزینۀ هدایت

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ128ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی طنزهای هدایت در کتاب‌های «علویه خانم»، «حاجی آقا»، «توپ مرواری» و «نامه‌های هدایت به شهید نورائی» پرداخته است.
برچسب ها
روزی تو خواهی آمد (نامه‌هایی از پراگ)
PDF

عنوانروزی تو خواهی آمد (نامه‌هایی از پراگ)

نویسندهپرویز دوائی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ72ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب سومین دفتر از مجموعۀ «نامه‌هایی از پراگ» است.
برچسب ها
سایه؛ مجموعه آثار (داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقدهای رمان و تئاتر، یادداشت‌ها و نامه‌ها)
PDF

عنوانسایه؛ مجموعه آثار (داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقدهای رمان و تئاتر، یادداشت‌ها و نامه‌ها)

نویسندهاحمد مسعودی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ500

شابک8ـ333ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
احمد مسعودی داستان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد در سال 1321 در گیلان متولد شد، در 26 سالگی نوشتن را کنار گذاشت و خانواده و شهرش رشت را نیز ترک کرد. او با توجه به سن اندک نویسندگی‌اش، استعدادی درخشان داشته و از نویسندگان خوب و جدی نسل خود در ایران بوده است.
برچسب ها
شاعرانه‌ها و باورانه‌ها در نامه‌ها و نثر نیما
PDF

عنوانشاعرانه‌ها و باورانه‌ها در نامه‌ها و نثر نیما

نویسندهبه کوشش کریم شاهسون

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ638ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
هدف از گردآوری این کتاب اولا این بود که گزیده‌ای باشد از نثر نیما برای علاقمندان به ادبیات نیمایی. برگزیده این کتاب از کتاب‌های یادداشت‌های روزانۀ نیما، حرف‌های همسایه، ارزش احساسات، نامه‌های نیما و مجموعه داستان‌های او انتخاب شده است.
برچسب ها
تاریخ تئاتر در ایران
PDF

عنوانتاریخ تئاتر در ایران

نویسندهویلم فلور

مترجمگروهی از مترجمان به سرپرستی امیر نجفی و به کوشش سروش زاغیان، علی دلاوری‌مقدم

ناشرافراز

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ248ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات327

خلاصه
این کتاب تاریخ متنوع راه‌های بیان نمایشی و چگونگی، مکان و اشخاص مجری آن در ایران را توضیح می‌دهد.
برچسب ها
درام تاریخی در ایران؛ یک مطالعۀ تاریخ‌گرایانۀ جدید
PDF

عنواندرام تاریخی در ایران؛ یک مطالعۀ تاریخ‌گرایانۀ جدید

نویسندهمحمد هاشمی زیرنظر فرزان سجودی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ680ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات274

خلاصه
در این کتاب قصد بر این است که با پشتوانۀ نظریه در مطالعات تاریخی و فرهنگی، ویژگی‌های درام تاریخی ایرانی در یک دورۀ تاریخی معین مطالعه شود. این دورۀ معین از ابتدای انقلاب مشروطه تا پایان دوران سلطنت پهلوی اول (1285 ت 1320 هـ. ش) در درام تاریخی ایرانی خواهد بود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...