یکشنبه 04 تیر ماه 1396
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
 فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

عنوان فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

نویسندهحسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1700

شابک6_609_119_600_978

خلاصه
این کتاب حاصل سال‌ها کتاب‌گردی و تهیۀ برگه‌های جداگانه توسط نویسندگان برای هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات است.
برچسب ها
احوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

مصححغلامعلی حداد عادل (انتخاب، مقدمه و توضیحات)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_647_372_964_978

خلاصه
در این کتاب تعداد 65 نامه از نامه‌های مولانا که اولین بار در سال 1973 م به چاپ رسیده و به دوست‌داران مولانا معرفی شده است، آمده است.
برچسب ها
آیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

آیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

به کوشش محمدحسین مجدّم

عنوانآیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدّم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4_79_2533_964_978

خلاصه
این کتاب از قابوس‌نامه انتخاب شده و به دلیل ایجاز از 44 باب، تنها 22 باب آن گزینش شده است.
برچسب ها
درخت ارغوان(نامه‌هایی از پراگ)

عنواندرخت ارغوان(نامه‌هایی از پراگ)

نویسندهپرویز دوایی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_07_6732_600_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌هایی از پرویز دوائی است که به صورت یک مجموعه منتشر شده است. این نامه‌ها خطاب به افراد مختلفی نوشته شده است.
برچسب ها
واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

عنوانواژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

نویسندهحسن رضائی باغ‌بیدی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_10_6143_600_978

تعداد صفحات182+142

خلاصه
واژه‌نامه موضوعی، چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند.
برچسب ها
چه مهمانان بی‌دردسری هستند مردگان (یادنامۀ زنده‌یاد حسین پناهی)

عنوانچه مهمانان بی‌دردسری هستند مردگان (یادنامۀ زنده‌یاد حسین پناهی)

نویسندهبه کوشش محمد ولی‌زاده

ناشرداستان‌سرا

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_48_7979_964

تعداد صفحات268

خلاصه
در این کتاب یادداشت‌ها و دل‌نوشته‌هایی برای حسین پناهی و همچنین گزیده‌ای از آثار وی آمده است. همچنین در این کتاب پنج شعر چاپ‌نشده از حسین پناهی آورده شده است.
برچسب ها
جستارهایی در سندشناسی فارسی

عنوانجستارهایی در سندشناسی فارسی

نویسنده امید رضایی

ناشرصائن

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_96508_964

تعداد صفحات168

خلاصه
در این کتاب شش مقاله دربارۀ اسناد دورۀ صفوی و قاجاریه ارائه شده است.
برچسب ها
شاعران قهستان

شاعران قهستان

حسین زنگویی

عنوانشاعران قهستان

نویسندهحسین زنگویی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_107_374_946

تعداد صفحات492

خلاصه
این کتاب شرح احوال و ذکر آثار شاعران قهستان، یعنی استان خراسان جنوبی است.
برچسب ها
فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

عنوانفرهنگ جامع زبان فارسی (جلد اول/ آ)

نویسندهگروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی زیر نظر علی‌اشرف صادقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_37_6143_600_978

تعداد صفحات1160

خلاصه
فرهنگ جامع زبان فارسی، فرهنگی تاریخی است؛ به این معنا که از آغاز ادبیات فارسی شواهد واژگان را استخراج کرده و در این فرهنگ به طور مشخص به آن پرداخته‌ شده است.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

نویسندهمریم زیبایی‌نژاد

ناشرراهگشا

تاریخ چاپ1388

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک7_88_8550_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
روش کار در این کتاب بدین صورت است که ذیل هر اصطلاح، ابتدا معانی عرفانی آن از اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌هی معتبر آورده شده و بعد از هر تعریف، شواهدی از نظم و نثر ارائه گردیده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

رضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

عنوانفرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان

نویسندهرضا نیلی‌پور، اکبر دارویی، مرتضی فرازی، حیات عامری، ابوالفضل صالحی و آذر مهری

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_065_105_600_978

تعداد صفحات202+48

خلاصه
در این فرهنگ اصطلاحات مربوط به هر یک از حوزه‌های تخصصی گفتاردرمانی به ترتیب الفبای انگلیسی و در قالب یک مدخل ارائه شده است.
برچسب ها
دربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

عنواندربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

نویسندهسیروس طاهباز

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_229_351_964

تعداد صفحات463

خلاصه
آنچه در این کتاب از مجموعۀ اثار نیما یوشیج آمده است، نوشته‌های مستقل اوست دربارۀ هنر و شعر و شاعری.
برچسب ها
نام‌ها و یادها در قلم و بیان محمد بهمن‌بیگی

عنواننام‌ها و یادها در قلم و بیان محمد بهمن‌بیگی

نویسندهعلی شجاعی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک7_179_192_600_978

تعداد صفحات456

خلاصه
کتاب نام‌ها و يادها قبل از آنكه به معرفی ياران و دوستان آگاه و همراه محمد بهمن‌بيگی منحصر شود، در حقيقت بيانگر يكی از چندين ويژگی‌های شخصيتی اين بزرگمرد عرصۀ آگاهی يعنی قدرشناسی به معنای واقعی كلمه و در زمان حيات افراد، چيزی كه متأسفانه امروز در جامعۀ ما در شيب فراموشی گذر زمان گرفتار شده است.
برچسب ها
زبان‌ها و گویش‌های خراسان

عنوانزبان‌ها و گویش‌های خراسان

نویسندهآرزو نجفیان

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_46_5397_600_978

تعداد صفحات118

خلاصه
کتاب با چشم‌اندازی تاریخی، تحولات زبانی ـ گویشی منطقۀ خراسان را بررسی نموده است.
برچسب ها
سفرنامه و تاریخ اصفهان

سفرنامه و تاریخ اصفهان

عبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

عنوانسفرنامه و تاریخ اصفهان

نویسندهعبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

مصحححسن جوادی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3_29_5942_600_978

تعداد صفحات267+41

خلاصه
ملک‌المورخین از روزنامه‌نگاران مهم اواخر دوره مظفری و مشروطه بوده که روزنامه‌های «آیینه عیب‌نما»، «وطن»، «شاهنشاهی»، «آزاد» و «صفحه روزگار» را تأسیس کرده بود. وی در 17 ربیع‌الاول 1332 (13 فوریه 1914) به همراه نجفقلی‌خان بختیاری صمصام‌السلطنه عازم اصفهان شد. از آنجا که سفرش بیش از پنج ماه طول نکشید، نمی‌تواند تمام آثار تاریخی اصفهان را به تفصیل شرح دهد.
برچسب ها
زبان روزنامه

زبان روزنامه

دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

عنوانزبان روزنامه

نویسنده دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

مترجموجیهه عزیزآبادی فراهانی، سیمین آریان‌فر، زهرا مصطفوی، صدیقه گوشه، فاطمه کوشکی و سوده غفاری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_025_224_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب که در ساختار کتاب درسی تدوین شده و دارای تمرین‌های عملی و کاملاً کاربردی است، به بررسی شیوه‌هایی می‌پردازد که روزنامه‌ها به کمک آنها معانی را پدید آورده و به خوانند القا می‌کنند.
برچسب ها
ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ1381

مکان چاپهمدان

تیراژ2000

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از هفت مقاله دربارۀ زندگی و آثار «عین القضات همدانی» عارف نامدار قرن ششم هجری است.
برچسب ها
فرهنگ لکی

فرهنگ لکی

حمید ایزدپناه

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
اساس گردآوری گویش لکی بر پایۀ گویش لک‌های دلفان قرار داده شده و واژه‌های سله‌سله یا الشتر و بیرانوند با آن سنجیده شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

عنوانفرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

نویسندهمحمدرضا شعار

ناشربلخ

تاریخ چاپ1378

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_20_6337_964

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از لغات است که از دیرباز در زبان مردم آذربایجان به کار می‌رفته و می‌رود.
برچسب ها
سی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

مصحح مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات346

خلاصه
در این کتاب سی رسالۀ ناشناخته از جوانمردان و قلندران و پیشه‌وران از نسخه‌های خطی گوناگون گردآوری و تصحیح شده است.
برچسب ها
فرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

مصححایرج افشار

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات412+27

خلاصه
این کتاب که از نثر فاخر و سرشار از تشخص قرن ششم هجری حکایت دارد و خواننده را با چنین نثر روان و زیبایی آشنا می‌کند، دایرةالمعارفی است در علوم و فنون و عقاید. «فرخ‌نامه» دربردارندۀ مجموعه‌ای از واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات نادر و باارزش فارسی است.
برچسب ها
یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

عنوانیادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

نویسندهناشناس

مصححژاله آموزگار

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4_090_165_964_978

تعداد صفحات63

خلاصه
این کتاب شرح جنگ ایرانیان با خیونان در دورۀ گشتاسب، شاه ایران و ارجاسب، خداوندگار خیونان است.
برچسب ها
نامه‌های پدری به دخترش

عنواننامه‌های پدری به دخترش

نویسندهجواهر لعل نهرو

مترجممحمود تفضلی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_923_445_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
این كتاب مجموعه‌ای از ۳۰ نامه جواهر لعل نهرو را در برمی‌گیرد. وی این نامه‌ها را در تابستان سال ۱۹۸۲ برای دختر ده‌ساله‌اش ایندرا نوشته كه بعدها نخست‌وزیر هند شد.
برچسب ها
نامه‌های عارف قزوینی

نامه‌های عارف قزوینی

عارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

عنواننامه‌های عارف قزوینی

نویسندهعارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_725_351_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 54 نامه از عارف قزوینی است که مربوط به دوازده سال پایانی زندگی اوست.
برچسب ها
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
داستایفسکی

داستایفسکی

آندره ژید

عنوانداستایفسکی

نویسندهآندره ژید

مترجمسیروس ذکاء

ناشرناهید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 7_09_5865_600_978

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب از روی نامه‌ها و شش سخنرانی آندره ژید دربارۀ داستایفسکی نوشته شده است.
برچسب ها
سهراب، مرغ مهاجر

سهراب، مرغ مهاجر

پریدخت سپهری

عنوانسهراب، مرغ مهاجر

نویسندهپریدخت سپهری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1389(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_1_90079_964_978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب نویسنده که خواهر سهراب است، خاطرات زندگی برادرش را بازمی‌گوید.
برچسب ها
هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر به آمریکا

عنوانهاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر به آمریکا

نویسندهسیدمجید حسینی

ناشرافق

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک7_831_369_964_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی کرده با زبانی ساده، مانند یک عکاس، 43 مرکز مهمی که در آمریکا از نزدیک مشاهده کرده را برای مخاطب روایت کند.
برچسب ها
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

عنواناحیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 3_093_222_600_978

تعداد صفحات640

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده است.
برچسب ها
از دریای مازندران تا دریای پارس (خلیج فارس): سفرنامۀ رؤیا لقمانیان

عنواناز دریای مازندران تا دریای پارس (خلیج فارس): سفرنامۀ رؤیا لقمانیان

نویسندهعلی اکبر پدرام

ناشربلخ

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_74_6337_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب شرح خاطرات سفر یک بانوی ایرانی است که دل از خانمان برکند و یکه و تنها، گام در راهی سخت و دشوار نهاد و پای پیاده، فاصلۀ 1800 کیلومتری شمال تا جنوب کشورمان را پیمود. او در این راه‌پیمایی حدود 60 روزه، از بسیاری از خطرها جان به در برد و ره‌آورد این سفر ماجراجویانه، به‌دست‌آوردن اطلاعات و تجربه‌هایی بود که بسیاری از آنها بی‌نظیر یا کم‌مانند است.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
مزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ 1816ـ 04ـ964ـ978

تعداد صفحات648+16

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 39 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل خاورشناسی، مطبوعات، تاریخ، اسناد، ادبیات، اجتماعیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ3386ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات803+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 51 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل دین، فلسفه، زبان‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات، رسائل و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ5450ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات896+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 55 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل واژه‌شناسی، نقد و بررسی، زبان‌شناسی، رجال، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ7165ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات1044+19

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه در دو بخش دربرگیرندۀ 66 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل معماری، هنر، زبان‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ8413ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات872+14

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 53 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، اسناد، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ9635ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات518

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 30 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات و ... است.
برچسب ها
آخوندزاده و تغییر خط
PDF

عنوانآخوندزاده و تغییر خط

نویسندهکاظم استادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ437ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
گویا نخستین کسی که معایب الفبای ملل شرقی را دریافته و رسالاتی در این باب نوشته و نمونه‌هایی از خط جدید را ارائه داده و در پیشرفت آن کوشش‌ها کرده، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نویسندۀ شهیر آذربایجان است. در این کتاب به این مسئله و زندگی آخوندزاده و نامه‌ها و رسالات او پرداخته شده است.
برچسب ها
تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات
PDF

تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

عنوانتذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

نویسندهمیرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

مصححافشین عاطفی

ناشرهمگام با هستی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپکاشان

تیراژ500

شابک4ـ08ـ5531ـ600ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
کتاب دربردارندۀ چهار رساله است که عبارتند از: 1. تذکرة الذاکرین. 2. رساله صوفیه صفویه. 3. رساله سؤال و جواب. 4. مناجات.
برچسب ها
تهران، خیابان آشیخ هادی: نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی
PDF

عنوانتهران، خیابان آشیخ هادی: نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی

نویسندهعسکری پاشایی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ184ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات201

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌های احمد شاملو است به عسکری پاشایی که گوشه‌هایی از زندگی او را را روشن می‌کند. کمابیش همۀ نامه‌ها به زندگی روزمرۀ شاملو و دغدغه‌های او می‌پردازد و وجه ادبی ندارد.
برچسب ها
خاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنوانخاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش علی امیری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ124ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات350

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌های مرحوم عمارلوئی است که در سه برهۀ زمانی نوشته شده است.
برچسب ها
حکمت‌ها: تأملات، عبارات و حکمت‌های اخلاقی
PDF

عنوانحکمت‌ها: تأملات، عبارات و حکمت‌های اخلاقی

نویسندهفرانسوا دوک دو لاروشفوکو

مترجممحمدجواد محمدی گلپایگانی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2100

شابک 9ـ836ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان و از نمونه‌های شاخص ادبیات حِکمی در فرانسه و اروپاست. این کتاب که به تعبیر رایج‌تر «ماکسیم‌های لاروشفوکو» خوانده می‌شود، مجموعه‌ای از کلمات قصار است که طی قرون متمادی شهرت جهانی کشب کرده و بعضی از آنها چون ضرب‌المثل بر سر زبان‌ها افتاده است.
برچسب ها
راه‌رفتن با کفش‌های تولستوی
PDF

راه‌رفتن با کفش‌های تولستوی

ابوذر ابراهیمی ترکمان، فرزانه شفیعی

عنوانراه‌رفتن با کفش‌های تولستوی

نویسندهابوذر ابراهیمی ترکمان، فرزانه شفیعی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2ـ389ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات209+10

خلاصه
در این کتاب کوشش شده به معنویت‌گرایی تولستوی بیش از زوایای دیگر شخصیت او توجه شود. همچنین تلاش شده از منابع روسی بیشتر بهره گرفته و تصویر برخی نامه‌ها و اسناد موجود گردآوری و ارائه شود.
برچسب ها
سبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانسبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهمریم درپر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ444ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
كتاب سبک‌شناسی انتقادی به مفاهیم پایه در سبک‌شناسی انتقادی و ابزارهای كارآمد در آن پرداخته و ویژگی‌‌های سبكی را بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی، مقوله‌های قدرت و اقتدار، ایدئولوژی، گفتمان طبقاتی، گفتمان غالب، ارجاعات بینامتنی و ارجاعات بیناگفتمانی توصیف شده‌ است.
برچسب ها
سفرنامه تبریز
PDF

سفرنامه تبریز

میرزا سلیمان خان مهندس

عنوانسفرنامه تبریز

نویسندهمیرزا سلیمان خان مهندس

مصححشهرزاد سپاهیان (محدث)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک2ـ072ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات91

خلاصه
نویسنده این رساله «سلیمان خان مهندس» فرزند «حکیم داود» است.
برچسب ها
سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی
PDF

سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

جمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

عنوانسایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ087ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات885

خلاصه
این کتاب جشن‌نامه‌ای است که از سوی تنی چند از دوستان و دوست‌داران استاد مهدوی دامغانی به مناسبت آغاز هشتاد و ششمین سال زندگی استاد به ایشان تقدیم شده است.
برچسب ها
سفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)
PDF

عنوانسفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ685ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات380+380

خلاصه
در این کتاب بخش‌های مبهم سفرنامۀ ناصرخسرو روشن شده و برای اولین بار نکات مهمی در مورد سفرنامۀ ناصرخسرو گزارش شده است. در این کتاب خواننده با تغییراتی که پس از هزار سال در این مسیر رخ داده است، آشنا می‌شود.
برچسب ها
شیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

عنوانشیوه‌های نقد غیرمستقیم: نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زواره‌ای اردستانی (مشهور به میرزاجلالا) با شرح احوال و آثار و بررسی محیط اجتماعی و فرهنگی عصر او

نویسندهقاسم صافی گلپایگانی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 1ـ3587ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات413

خلاصه
مجموعۀ آثار و منشآت میرزا جلالا از مهم‌ترین متون ادبیات فارسی و از نمونه‌های گرانبهای آثار عصر گورکانیان هند و دورۀ صفوی است و در تاریخ نقد ادبی در زبان فارسی و تحول معیارهای ناقدان عصر و نیز بررسی اصطلاحات خاص ناقدان و سخن‌سنجان این دوره از تاریخ ادبی می‌تواند فواید بی‌شماری داشته باشد که در این کتاب افزون بر آوردن نامه‌ها و دیباچه‌های میرزا جلالا به زندگی و زمانۀ میرزا جلالا نیز اشاره شده است.
برچسب ها
مشکوة المسافرین
PDF

مشکوة المسافرین

علی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

عنوانمشکوة المسافرین

نویسندهعلی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ090ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ تبریز ـ عتبات علی اکبر مشکوة السلطان است که دربردارندۀ اطلاعات باارزش و مفیدی است.
برچسب ها
یادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان
PDF

عنوانیادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان

نویسندهمیرزا حسن شکوهی

مصححیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک 3ـ046ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات210

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌ها و اسناد بازمانده از میرزا حسن شکوهی از روشنفکران عصر مشروطه در آذربایجان است.
برچسب ها
ساقی‌نامه
PDF

ساقی‌نامه

میرزا ابوطالب فندرسکی

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، احسان رئیسی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
ساقی‌نامۀ میرزا ابوطالب در 1124 بیت به بحر متقارب سروده شده که در ضمن آن شش غزل نیز آمده است.
برچسب ها
نامه‌های پرتب و تاب
PDF

نامه‌های پرتب و تاب

خورخه لوئیس بورخس

عنواننامه‌های پرتب و تاب

نویسندهخورخه لوئیس بورخس

مترجمنجمه شبیری

ناشرمشکی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ50ـ8765ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌های منتشرنشدۀ نویسندۀ نامدار آرژانتینی خورخه لوئیس بورخس است که حدود ده سال پس از مرگ وی، همسرش آنها را کشف و به میانجی‌گری ناشری آلمانی منتشر کرد.
برچسب ها
گیلان در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های ژاپنی
PDF

عنوانگیلان در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های ژاپنی

نویسندههاشم رجب‌زاده

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپرشت

تیراژ500

شابک3ـ309ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نوشته‌های سیاحان ژآپنی دربارۀ گیلان است. همچنین بخشی از این اثر ترجمۀ پژوهش‌هایی است که پژوهشگران ژاپنی در زمینۀ آثار باستانی و صنایع دستی و ... این سامان از خود بر جای گذاشته‌اند.
برچسب ها
مثل خون در رگ‌های من / نامه‌های احمد شاملو به آیدا

عنوانمثل خون در رگ‌های من / نامه‌های احمد شاملو به آیدا

نویسندهاحمد شاملو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ3300

شابک5ـ471ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست نامۀ احمد شاملو به همسرش آیداست که در سال‌های چهل و پنجاه خطاب به او نوشته است.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

نویسندهبه کوشش فرشته صرافان

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ36ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات494

خلاصه
این کتاب چهارمین جلد از مجموعۀ اسناد تاریخی خاندان غفاری و مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (1276 ـ 1337) است.
برچسب ها
سه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی
PDF

عنوانسه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی

نویسندهبه کوشش حسن جوادی، ویلم فلور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ39ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات482

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از سه سفرنامه از اسپانیا، پرتغال و ایتالیا و دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی مربوط به ایران از زمان اوزن حسن تا روزگار شاه طهماسب.
برچسب ها
سفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)
PDF

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه

مصححاحمد اقتداری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات862+74

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ مرحوم سدیدالسلطنه است که یک بار به سال 1314 ـ 1316 قمری و به روزگار مظفرالدین شاه قاجار از بوشهر به تهران و مشهد رفته و از مشهد از راه تهران به کربلا سفر نموده و از راه بصره و خلیج فارس به بوشهر و بندرعباس بازگشته است. بار دیگر به سال 1308 خورشیدی از بندرعباس به تهران آمده و تا اواسط سال 1309 خورشیدی در تهران توقف داشته است.
برچسب ها
سفرنامۀ سوزوکی شین جوء سفر در فلات ایران (1323 هـ.ق) پیاده‌گردی راهب بودایی ژاپنی در شمال و شرق ایران به پیوست مقالۀ انتقادی دربارۀ نهضت مشروطه‌خواهی
PDF

عنوانسفرنامۀ سوزوکی شین جوء سفر در فلات ایران (1323 هـ.ق) پیاده‌گردی راهب بودایی ژاپنی در شمال و شرق ایران به پیوست مقالۀ انتقادی دربارۀ نهضت مشروطه‌خواهی

نویسندهسوزوکی شین جوء

مترجمهاشم رجب‌زاده، کینجی ئه‌اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ27ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات135

خلاصه
گزارش‌های سفر قفقاز و ایران سوزوکی شین جوء زیر عنوان «سفر به فلات ایران» بخشی است از کتاب گسترده‌تر او با عنوان «داستان سفر سراسری قارۀ آسیا» که در شماره‌های سال‌های 1910 و 1911 مجلۀ جغرافیای طبیعی چاپ شد.
برچسب ها
نزدیک نور: شعر و زندگی سیروس آتابای
PDF

عنواننزدیک نور: شعر و زندگی سیروس آتابای

نویسندهانتخاب: هادی محیط

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ13ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از شعرهای سیروس آتابای و برشی از زندگی اوست.
برچسب ها
سفرنامه جنوب ایران
PDF

سفرنامه جنوب ایران

بابن وهوسۀ فرانسوی

عنوانسفرنامه جنوب ایران

نویسندهبابن وهوسۀ فرانسوی

مصححبه کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ‌باباپور

مترجممحمدحسن خان اعتمادالسلطنه

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ03ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات124

خلاصه
یکی از سفرنامه‌هایی که در گنجینه خطی صارم‌الدوله‌ موجود است، سفرنامه مسیو بابن فرانسوی است. وی حاصل مشاهدات و نظرات خود را به دستور دیولافوا انجام داده است
برچسب ها
تاریخ جراید و مطبوعات استان سمنان، از آغاز تا 1390 شمسی
PDF

عنوانتاریخ جراید و مطبوعات استان سمنان، از آغاز تا 1390 شمسی

نویسندهحمیدرضا نظری (حکمت)

ناشرزمزم هدایت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1100

شابک0ـ223ـ246ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب تحقیق جامعی درباره تاریخ مطبوعات در سمنان است كه به معرفی تمامی نشریات منتشر شده در این شهر از آغاز تا سال 1390 شمسی پرداخته است.
برچسب ها
نگارنامه‌های نزار قبانی (ترجمۀ صد نامۀ عاشقانۀ نزار قبانی)
PDF

عنواننگارنامه‌های نزار قبانی (ترجمۀ صد نامۀ عاشقانۀ نزار قبانی)

نویسندهنزار قبانی

مترجمابوالقاسم قوام، زهرا یزدان‌نژاد

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ073ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ صد نامۀ عاشقانه از نزار قبانی است.
برچسب ها
دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه
PDF

دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

مریم رضایی زیرنظر سعید عریان

عنواندینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

نویسندهمریم رضایی زیرنظر سعید عریان

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ276ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب دینکرد چهارم، کوتاه‌ترین کتاب دینکرد است. این کتاب مشتمل بر حدود چهار هزار کلمه، منتخبی است از آیین‌نامه آذرفرنبغ فرخزادان که مطالب آن با کتاب سوم دینکرد تشابه دارد؛ ولی جنبۀ جدلی و منطقی آن ضعیف‌تر است.
برچسب ها
شاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)
PDF

شاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)

میرزامحمدصادق مینای آزادانی اصفهانی

عنوانشاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)

نویسندهمیرزامحمدصادق مینای آزادانی اصفهانی

مصححگلاله هنری

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه ابن سینا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک9ـ562ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات514

خلاصه
این کتاب متن تصحیح شده باب سوم شاهد صادق است در عقل و علم و عیب و هنر و که مؤلف آن را در هشتاد فصل تنظیم کرده است.
برچسب ها
فولکلور و تاریخ کرد
PDF

عنوانفولکلور و تاریخ کرد

نویسندهاسماعیل شمس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک3ـ803ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
پرسش محوری این کتاب نسبت تاریخ کرد با فولکلور کردی و سنت‌های شفاهی کردستان است.
برچسب ها
پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق
PDF

پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

به کوشش سیدخلیل طاوسی

عنوانپنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

نویسندهبه کوشش سیدخلیل طاوسی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک0ـ734ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج سفرنامه از رجال نه چندان سرشناس در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول می‌باشد که مابین سال‌های 1298 تا 1365 قمری رهسپار عتبات عالیات شده‌اند و مشاهدات خود را به تفصیل بازگو نموده‌اند.
برچسب ها
ارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی
PDF

ارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی

جمعی از نویسندگان به کوشش سیدعلی آل‌داوود

عنوانارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدعلی آل‌داوود

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ006ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات12+622

خلاصه
ششمین دفتر از مجموعۀ «ارج‌نامه‌»های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نقد و بررسی آثار و جستار‌های متن‌شناسی دکتر ذبیح‌الله صفا اختصاص دارد.
برچسب ها
سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ

به کوشش محمدنادر نصیری مقدم

عنوانسفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهبه کوشش محمدنادر نصیری مقدم

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ061ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن سفرنامه سوم مظفرالدین‌شاه به کشورهای اتریش، بلژیک، فرانسه و روسیه است. این سفر در اول ربیع‌الثانی 1323هـ. رخ داده و به مدت صد روز طول کشیده است.
برچسب ها
اقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب
PDF

عنواناقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ95ـ8910ـ964ـ978

تعداد صفحات671

خلاصه
این یادنامه، مجموعۀ گفتگوها، نوشته‌ها و مقالاتی درباره «شاهرخ مسکوب» و گوشه‌های گوناگون زندگی، اندیشه‌ها و آثار اوست.
برچسب ها
به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس
PDF

به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

عنایت سمیعی و عباس مخبر

عنوانبه یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

نویسندهعنایت سمیعی و عباس مخبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ266ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مقالاتی از این پژوهشگر و 22 مقاله از برخی محققان دربارۀ او است.
برچسب ها
کافکا به روایت بنیامین: متن‌ها، نامه‌ها و یادداشت‌ها
PDF

عنوانکافکا به روایت بنیامین: متن‌ها، نامه‌ها و یادداشت‌ها

نویسندهبه کوشش هرمان شوپن هویزر

مترجمکوروش بیت‌سرکیس

ناشرماهی

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ028ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات239

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ بررسی‌های گوناگون والتر بنیامین از آثار فرانتس کافکا است که در طول یک‌دهه از عمر خود (دهۀ 1930) به آنها پرداخته است. هر کدام از متون این مجموعه پیش‌تر به‌صورت پراکنده چاپ شده بودند و هرمان شوپن هویزر، که یکی از ویراستاران مجموعه آثار بنیامین هم است، آنها را گردآوری کرده و سامان داده است.
برچسب ها
ره‌آورد مینورسکی
PDF

ره‌آورد مینورسکی

گودرز رشتیانی

عنوانره‌آورد مینورسکی

نویسندهگودرز رشتیانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ939ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات11+400

خلاصه
این کتاب در چهار بخش کلی به‌نوعی بررسی و تحلیل انتقادی فعالیت‌ها و آثار ایران‌شناسی ولادیمیر مینورسکی، ایران‌شناس روس و زندگینامه جامعی از وی است.
برچسب ها
نامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری
PDF

عنواننامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری

نویسندهبه کوشش عبدالحسین طالعی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ179ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات500

خلاصه
این جشن‌نامه به پاسداشت مردی حکیم که همواره دست محبت پدرانه بر سر اهل دانش می‌کشید و به «خدمت» می‌اندیشید، که حاصل یک عمر پربرکت او در همین یک کلمه نمود می‌یابد، تدوین شده است.
برچسب ها
رسائل عبدالقادر گیلانی
PDF

رسائل عبدالقادر گیلانی

شیخ عبدالقادر گیلانی

عنوانرسائل عبدالقادر گیلانی

نویسندهشیخ عبدالقادر گیلانی

مصححمقدمه مریم‌بانو بردبار

مترجمحیدر شجاعی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ005ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات26+94

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن و ترجمۀ چهار رساله به نام‌های رسالة فی الاسماء العظیمه للطریق الی الله، رسالۀ نوریه، رسالۀ غوثیه و حلاج‌نامه از رسائل شیخ عبدالقادر گیلانی است.
برچسب ها
شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی
PDF

شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

جمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

عنوانشاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ712ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
شاعر تاریخ عنوان مجموعه مقالاتی است که در بزرگداشت زنده‌یاد استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی تدوین شده است.
برچسب ها
ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)
PDF

ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

جمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

عنوانارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ406ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات502

خلاصه
این کتاب یادنامه‌ای است که به پاس بیش از پنجاه سال خدمت میهنی، علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر پرویز ورجاوند تهیه شده است.
برچسب ها
اوصاف قزوین در خاطرات، سفرنامه‌ها و منابع جغرافیای تاریخی (جلد اول)
PDF

عنواناوصاف قزوین در خاطرات، سفرنامه‌ها و منابع جغرافیای تاریخی (جلد اول)

نویسندهبه کوشش مهرزاد پرهیزکاری

ناشرمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ21ـ5392ـ600ـ978

تعداد صفحات327

خلاصه
هدف از کتاب حاضر گردآوری بخشی از متون مربوط به قزوین است که در راستای دستیابی به نگرشی جامع در باب قزوین، لازمه و زیربنای اولیه تحقیق به شمار می‌رود.
برچسب ها
زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
PDF

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب، نمایشنامه‌های دو نمایشنامه‌نویس زن معاصر ایران، نغمه ثمینی و چیستا یثربی بررسی می‌شود و با تأکید بر ماهیت زبان زنان در آثارشان، به جستجوی زبان فراموش‌شده‌ای پرداخته که بی‌شک بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های اجتماعی است.
برچسب ها
سفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون
PDF

عنوانسفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون

نویسندهجی.وی.جی میلز

مترجمسعید کریم پور

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ070ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
سفرنامۀ ما هُوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی برای مطالعۀ شرایط فرهنگی و اجتماعی آسیای جنوبی در قرون وسطی و از جمله اسناد کهن چینی در زمینۀ روابط تاریخی چین و ایران است.
برچسب ها
امید آفتابی من: نامه‌های احمد شاملو و پسرش سامان
PDF

عنوانامید آفتابی من: نامه‌های احمد شاملو و پسرش سامان

نویسندهاحمد شاملو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5ـ413ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات96

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 49 نامه و کارت ردوبدل شده بین احمد شاملو و پسرش سامان بین سال‌های 1352 تا 1377 است.
برچسب ها
سفرنامه ویلسون در جنوب غربی ایران
PDF

عنوانسفرنامه ویلسون در جنوب غربی ایران

نویسندهآرنولد تالبوت ویلسون

مترجمعلی‌محمد ساکی به کوشش فریبرز ساکی‌مهر

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ1394

مکان چاپخرم آباد

تیراژ1000

شابک7ـ166ـ260ـ600ـ978

تعداد صفحات535

خلاصه
این کتاب تاریخچۀ زندگی مؤلف و دربردارندۀ مطالبی است که در خلال سال‌های 1907 ـ 1914 برای او اتفاق افتاده است.
برچسب ها
سفرنامۀ ناکامورا نایوکیچی (1320 هـ.ق/ 1902 ـ 1906 م): مسافر فقیر ژاپنی در ایران
PDF

عنوانسفرنامۀ ناکامورا نایوکیچی (1320 هـ.ق/ 1902 ـ 1906 م): مسافر فقیر ژاپنی در ایران

نویسندهناکامورا نایوکیچی بازنوشتۀ اوشی‌کاوا شونرو

مترجمهاشم رجب‌زاده، کینچی ئه‌اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ8ـ90079ـ964ـ978

تعداد صفحات88

خلاصه
ناکامورا در شرح سفرهایش در ایران تنها یک بار به مقاصد خود اشاره می‌کند و آن نیز حاکی از داشتن مأموریتی پژوهشی است. او با اندوخته‌ای اندک سفر می‌کرد و در شرح گشت‌وگذارهایش بارها خود را «مسافر فقیر» نامیده است.
برچسب ها
جشن نامه دکتر کورش صفوی
PDF

جشن نامه دکتر کورش صفوی

جمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

عنوانجشن نامه دکتر کورش صفوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ22ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات393

خلاصه
این کتاب جشن‌نامۀ دکتر کورش صفوی و دربردارندۀ هجده مقاله در باب زبان‌شناسی و ادب فارسی است.
برچسب ها
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی
PDF

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
منظور از مشاغل سنتی در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ 14 هجری قمری (سال 1300 خورشیدی) در ایران وجود داشته یا در اواخر آن به وجود آمده است.
برچسب ها
جمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد
PDF

عنوانجمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد

نویسندهناصرالدین پروین

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ42ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دارای سه بخش است. بخش یکم به خاطرات نویسنده از جمال‌زاده اختصاص دارد و نویسنده هر چه از او دیده و شنیده و دریافته را نوشته است؛ بی‌هیچ ممیزی و ستایش و نکوهش بیجایی. بخش دوم دربردارندۀ برداشت‌های مؤلف از روزنامه‌نگاری جمال‌زاده است و بخش سوم نیز به شماری از سندهایی اختصاص یافته که جمال‌زاده خود به مؤلف سپرده است.
برچسب ها
رساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوید
PDF

عنوانرساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوید

نویسندهولادیمیر مینورسکی

مترجمسکندر امان‌اللهی بهاروند، لیلی بختیار

ناشرارون

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ257ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات122

خلاصه
این کتاب به بیان چگونگی لرستان و خصوصیات لرها می‌پردازد و همچنین دربردارندۀ سفرنامه «بارون دوبد» به لرستان است.
برچسب ها
تیغ و پرنیان: رزم‌نامۀ مولای عاشقان در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان
PDF

عنوانتیغ و پرنیان: رزم‌نامۀ مولای عاشقان در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان

نویسندهعباس ناسخ ترک

مصححصابر امامی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ229ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات678

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای است از حماسۀ سترگ شیعی با عنوان «دلیل الجنان».
برچسب ها
المعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة
PDF

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات994+38

خلاصه
این کتاب به شرح 706 اصطلاح نزد ابن عربی می‌پردازد.
برچسب ها
خاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)
PDF

عنوانخاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)

نویسندهمحمود حکیمی

ناشرآرون

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ307ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات678+670

خلاصه
در این کتاب از انواع سفرها و سفرنامه‌های مربوط به ایران سخن گفته شده است.
برچسب ها
کتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)
PDF

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات578

خلاصه
این فهرست دربرگیرندۀ معرفی بیش از 1200 نسخۀ خطی با موضوع سفرنامه و سیاحت‌نامه است.
برچسب ها
حدائق السیر
PDF

حدائق السیر

نظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

عنوانحدائق السیر

نویسندهنظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

مصححمحمد پارسانسب با همکاری معصومه اسدنیا، مریم سیدان

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ75ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
حدائق السیر از زمرۀ اندرزنامه‌هایی است که با نام آداب الملوک، نصیحة الملوک، تحفة الملوک و مانند آنها به زبان فارسی و عربی نوشته شده‌اند. مؤلف کتاب نظام‌الدین یحیی بن صاعد در نیمۀ اول قرن هفتم هجری و در روزگار علاءالدین کیقباد اول، معروف‌ترین پادشاه سلجوقی روم، می‌زیسته و این کتاب را به او تقدیم داشته است.
برچسب ها
ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی
PDF

ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی

نورالدین محمد ظهوری ترشیزی

عنوانساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی

نویسندهنورالدین محمد ظهوری ترشیزی

مصححعلی‌اصغر باباسالار، سیده پرنیان دریاباری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ7591ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات538

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی و مقدمه‌ای دربارۀ زندگی و آثار اوست.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات513

خلاصه
این کتاب یک فهرست عمومی اجزاء گوناگون یا جنبه‌هایی از مطالعات نسخه‌های خطی اسلامی است.
برچسب ها
کنز المعانی (منشآت نیمدهی)
PDF

عنوانکنز المعانی (منشآت نیمدهی)

نویسندهعبدالکریم نیمدهی

مصححمحمدرضا نصیری، محمدباقر وثوقی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ00ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات48+480

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقدمه‌ای کوتاه در معرفی نویسنده و علت گردآوری کتاب، 134 نامه و سه دیباچه است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها
PDF

عنوانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها

نویسندهمحمدرضا اصلانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ386ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این کتاب اولین فرهنگ تخصصی واژگان و اصطلاحات طنز در ایران، بالغ بر 120 مدخل است که مستقیم یا غیرمستقیم در حیطۀ طنز کاربرد دارد.
برچسب ها
پنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی
PDF

عنوانپنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی

نویسندهنوئی‌دا ئی‌شیرو و دیگران

مترجمهاشم رجب‌زاده، کینجی ئه‌اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ33ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات170

خلاصه
این کتاب که گزارش پارسی پنج سفرنامه و خاطرات ایران را دربر می‌گیرد، شرح زندگانی و کار چهار تن از این فرستادگان ژاپنی در ایران و نیز یادنامۀ یکی از آنها (ناروسه شونسکه) در دهۀ 1921 ـ 1930 میلادی (1300 ـ 1309 خورشیدی) است.
برچسب ها
مکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران (اخوانیات و سلطانیات)
PDF

عنوانمکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران (اخوانیات و سلطانیات)

نویسندهسیدوهاب قاسمی

ناشرصراط

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ33ـ5633ـ964ـ978

تعداد صفحات866

خلاصه
مکاتبات منظوم و منثور از دیرباز در عرصۀ ادبیات ما معمول بوده و است. مؤلفه‌های این مکاتبات، ترجمان مفاهیم و مخاصمه‌هایی است که در قالب‌های گوناگون نثر و نظم متجلی می‌گردد.
برچسب ها
فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق
PDF

عنوانفرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق

نویسندهعباسعلی محبی‌فر

ناشرخانه آبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ11ـ5763ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب لغت‌ها و اصطلاح‌های دوره‌ای مشخص از تاریخ اسلام، یعنی از عصر جاهلیت (150 ـ 200 سال قبل از اسلام) تا سال 334 قمری (آغاز دورۀ خلافت عباسی) مطالعه و گردآوری شده است.
برچسب ها
نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران
PDF

عنواننقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران

نویسندهمحمد یادگاری

مترجمندا آذر

ناشرژرف

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ84ـ8925ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب نقش مطبوعات مهاجر ایرانی در پیشرفت روزنامه‌نگاری ایران بررسی شده است.
برچسب ها
عمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی
PDF

عنوانعمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی

نویسندهبه کوشش مهناز صفایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ522ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات186

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 35 نامه از نامه‌های جمالزاده به علی اصغر حلبی است.
برچسب ها
دانشنامک خرم‌آباد
PDF

دانشنامک خرم‌آباد

سیدفرید قاسمی

عنواندانشنامک خرم‌آباد

نویسندهسیدفرید قاسمی

ناشرسیدفرید قاسمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ1324ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات860

خلاصه
این کتاب دربردارنده حدود 30 هزار مدخل دربارۀ واژگان خرم‌آباد است.
برچسب ها
فرزانه ایران‌مدار
PDF

فرزانه ایران‌مدار

جمعی از نویسندگان به کوشش احسان‌الله شکراللهی، غلامرضا امیرخانی

عنوانفرزانه ایران‌مدار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احسان‌الله شکراللهی، غلامرضا امیرخانی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 0ـ251ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات716

خلاصه
در این کتاب 38 نوشتار درباره استاد افشار و 29 نوشتار اهداشده به ایرج افشار آورده شده است.
برچسب ها
نامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش
PDF

نامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش

به کوشش گلی امامی با مقدمه‌ای از سیروس علی‌نژاد

عنواننامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش

نویسندهبه کوشش گلی امامی با مقدمه‌ای از سیروس علی‌نژاد

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ518ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات159

خلاصه
نامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش خواننده را از احوال شخصی او آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که او عاشق زندگی یا از آن بیشتر پر از شور زندگی.
برچسب ها
برسد به دست پوران عزیزم؛ بیست و نه نامه منتشرنشده دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس
PDF

عنوانبرسد به دست پوران عزیزم؛ بیست و نه نامه منتشرنشده دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس

نویسندهعلی شریعتی با مقدمه سوسن شریعتی

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5ـ42ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات147

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 29 نامۀ منتشرنشده از دکتر علی شریعتی به همسرش در فاصلۀ زمانی سال 1338 تا 1339 است.
برچسب ها
سفرنامۀ ریچارد گیبونز: سرکوب شاهزادگان و خوانین یاغی
PDF

عنوانسفرنامۀ ریچارد گیبونز: سرکوب شاهزادگان و خوانین یاغی

نویسندهریچارد گیبونز

مصححامید شریفی

ناشرایرانشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ87ـ2725ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
این سفرنامه يادداشته‌های ریچارد گیبونز درجه‌دار انگليسی سپاه عباس ميرزا است كه وقايع لشگركشی نايب‌السلطنه به يزد و كرمان، خراسان و ساير مناطق را طی سال‌های 1831تا 1833 ميلادی به رشتۀ تحرير درآورده است.
برچسب ها
جمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی
PDF

عنوانجمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ521ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات436

خلاصه
این کتاب شرحی است بر یکی از مهم‌ترین و زیباترین نامه‌های شاعر و نویسندۀ بی‌بدیل قرن ششم خاقانی شروانی.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی صرف
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی صرف

نویسندهویدا شقاقی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3ـ297ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
در این فرهنگ سعی نویسنده بر این بوده تا به کمک مثال از زبان‌های مختلف، توصیفی ساده برای واژه‌ها و اصطلاحات صرف را به دست دهد.
برچسب ها
‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان
PDF

عنوان‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

نویسندهاحمدرضا احمدی

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ174ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که بخش اول آن دربردارندۀ بیست نامه از نویسنده به برخی از معاصرین و بخش دوم نیز چهارده یادداشت از او دربارۀ برخی از چهره‌های مشهور معاصر است.
برچسب ها
همپای جهانگردان ایرانی: سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی
PDF

عنوانهمپای جهانگردان ایرانی: سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی

نویسندهمحمد شهری

ناشردستور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک5ـ67ـ5603ـ600ـ978

تعداد صفحات432

خلاصه
در این کتاب که در دوبخش و پانزده گفتار فراهم آمده از دریچه‌های گوناگون به سفرنامه‌ها نگریسته شده است.
برچسب ها
پرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد
PDF

عنوانپرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد

نویسندهبه اهتمام فریبا یوسفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ445ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات632

خلاصه
در این کتاب گزیده‌ای از بهترین نقدها و سخنان دربارۀ شعر و زندگی فروغ گردآوری شده است.
برچسب ها
ادبیات پهلوی
PDF

ادبیات پهلوی

کارلو. ج. چرتی

عنوانادبیات پهلوی

نویسندهکارلو. ج. چرتی

مترجمپانته‌آ ثریا

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2ـ399ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات274

خلاصه
این اثر راهنمایی ساده بر ادبیات پهلوی است.
برچسب ها
طنز و طنزینۀ هدایت
PDF

طنز و طنزینۀ هدایت

محمدعلی همایون کاتوزیان

عنوانطنز و طنزینۀ هدایت

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ128ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی طنزهای هدایت در کتاب‌های «علویه خانم»، «حاجی آقا»، «توپ مرواری» و «نامه‌های هدایت به شهید نورائی» پرداخته است.
برچسب ها
جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)
PDF

جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

جمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

عنوانجشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

ناشرسهل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک9ـ3ـ92646ـ964ـ978

تعداد صفحات1100+1040

خلاصه
بزرگداشت عالمان و انسان‌های وارسته، نشان پویایی و کمال‌طلبی جامعه است؛ چنان‌که از حق‌شناسی و درک سرمایه‌های انسانی خبر می‌دهد. استاد سیدعلی خراسانی از شمار انسان‌های پاک‌نهاد و نیک‌سرشت است که متانت، وقار، ادب، نیک‌اندیشی و اخلاق کریمانۀ او زبانزد است و بسیاری را وامدار مهر و وفای خویش کرده است.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ529ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات2444

خلاصه
این کتاب در سه جلد دربردارندۀ فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی است.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ مارکس
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ مارکس

نویسندهترل کارور

مترجماکبر معصوم‌بیگی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ05ـ7656ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب به نیت کمک به دانشجویان و دیگر خوانندگانی فراهم آمده است که در پرداختن به نظریۀ اجتماعی کارل مارکس نوآموزند.
برچسب ها
هنریک ایبسن و درام مدرن چین
PDF

عنوانهنریک ایبسن و درام مدرن چین

نویسندهچنگژوهه

مترجمفرزاد تقی‌لر

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ498ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی کرده مختصری از ارتباط ایبسن با درام شفاهی معاصر چین را بگنجاند.
برچسب ها
شاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن
PDF

عنوانشاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن

نویسندهخدائی شریف‌زاده

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ2372ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات424

خلاصه
فردوسی در آفرینش شاهنامه بر اساس دیدگاه خاص ادبی خود عمل کرده است. او خرد، سخن و دانش را با هم پیوسته می‌بیند و این جایگاه عالی روشنفکری برای شخصیت‌های هوشمند و اندیشمند است. هدف فردوسی از آفرینش شاهنامه گذاشتن یادگاری در جهان است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان موزه‌شناسی
PDF

فرهنگ واژگان موزه‌شناسی

فرانسوآ مرس، آندره دِواله

عنوانفرهنگ واژگان موزه‌شناسی

نویسندهفرانسوآ مرس، آندره دِواله

مترجممیثم عبدلی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک4ـ2290ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
ترجمۀ فرهنگ واژگان موزه‌شناسی به زبان‌های دیگر به ویژه زبان پارسی، امکان کمال و رشد آن دانش را فراهم می‌آورد.
برچسب ها
سیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)
PDF

عنوانسیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)

نویسندهبه کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ09ـ8273ـ600ـ978

خلاصه
در این کتاب افزون بر رساله‌هایی که در چاپ اول منتشر شده بود، به همراه ده عنوان رسالۀ سیاسی دیگر از عهد ناصری و مظفری در یک مجموعۀ واحد تجدید چاپ شده است.
برچسب ها
یازده سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در سال‌های 1931 ـ 41 میلادی، 1310 تا 20 خورشیدی
PDF

عنوانیازده سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در سال‌های 1931 ـ 41 میلادی، 1310 تا 20 خورشیدی

نویسندهکاساما آکی‌یو و دیگران

مترجمهاشم رجب‌زاده، کینجی ئه‌اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک8ـ39ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
این کتاب دفتر هفتم و دنبالۀ سفرنامه‌ها و خاطره‌نوشته‌های ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران است و دربردارندۀ یازده سفرنامه است.
برچسب ها
پیکار در برلین: دورۀ روزنامۀ پیکار نشریۀ حزب کمونیست ایران
PDF

عنوانپیکار در برلین: دورۀ روزنامۀ پیکار نشریۀ حزب کمونیست ایران

نویسندهرضا آذری شهرضایی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ880

شابک9ـ2ـ96354ـ600ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
روزنامة پیکار که در فاصلة بهمن ۱۳۰۹ تا دی ماه ۱۳۱۱ در برلین و وین در مقام یکی از نشریات وابسته به حزب کمونیست ایران متشر می‌شد، بیشتر به دلیل انتشار مطالبی اهمیت دارد که به دلیل سانسور و خفقان سیاسی حاکم بر ایرانِ دورة رضاشاهی امکان طرح آنها در داخل کشور فراهم نبود.
برچسب ها
خداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان
PDF

عنوانخداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان

نویسندهقائم‌مقام فراهانی

مصححمحمد طلوعی، محمدرضا بهزادی، محمد میرزاخانی

ناشرپرنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ3ـ95474ـ600ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
در این کتاب 52 مرقع تازه‌یاب مجموعۀ کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان رونویسی شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات614

خلاصه
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند. مسلما این دسته از پژوهش‌ها، زمانی می‌تواند در قالبی بومی معرفی شوند که این نوآموزان با سنت دیرینۀ مطالعۀ ادب فارسی آشنا باشند. هدف از گردآوری این کتاب نیز چیزی جز این نیست. این فرهنگ به توصیف و معرفی مهم‌ترین اصطلاحاتی اختصاص یافته است که مورد نیاز این گروه از شیفتگان مطالعۀ ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی‌اند.
برچسب ها
روزی تو خواهی آمد (نامه‌هایی از پراگ)
PDF

عنوانروزی تو خواهی آمد (نامه‌هایی از پراگ)

نویسندهپرویز دوائی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ72ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب سومین دفتر از مجموعۀ «نامه‌هایی از پراگ» است.
برچسب ها
رؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)
PDF

عنوانرؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)

نویسندهبهزاد رحیمیان

ناشرمؤسسه چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک6ـ208ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات530+490

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران می‌شود.
برچسب ها
ائوریپیدس: پنج نمایشنامه
PDF

عنوانائوریپیدس: پنج نمایشنامه

نویسندهائوریپیدس

مترجمعبدالله کوثری

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ466ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات555

خلاصه
در این کتاب چهار تراژدی که از بزرگ‌ترین دستاوردهای تخیل و اندیشه آدمی است با عناوین «مدئا، ایپولیتوس، زنان تروا و باکخانت‌ها (زنان باکخوسی)» همراه با تراژدی «الکترا» آورده شده است.
برچسب ها
یادداشت‌های سفر پروفسور محمدحسن گنجی: سفرهای آنکارا، لندن، پاریس، زنو، رم، بیروت، کراچی، .... در سال‌های 1329 ـ 1341 شمسی
PDF

عنوانیادداشت‌های سفر پروفسور محمدحسن گنجی: سفرهای آنکارا، لندن، پاریس، زنو، رم، بیروت، کراچی، .... در سال‌های 1329 ـ 1341 شمسی

نویسندهمحمدحسن گنجی به کوشش غلامرضا سحاب

ناشردنیای جغرافیای سحاب با همکاری مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ2ـ93263ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌های سفرهای دکتر محمدحسن گنجی است. او بنیان‌گذار جغرافیای نوین و بنیان‌گذار علم هواشناسی در ایران بود.
برچسب ها
سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)
PDF

عنوانسفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

نویسندهفیروزمیرزا فرمانفرما

مصححامید شریفی

ناشرانتشارات ایرانشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ02ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
سفرنامه فیروزمیرزا فرمانفرما دربردارنده گزارشی از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و نظام سیاسی دوران فرمانفرما در ایالت کرمان و بلوچستان با نگاهی ویژه به جیرفت است.
برچسب ها
سفرنامۀ سر فردریک جان گلداسمید؛ از بندرعباس تا مشهد از راه سیستان
PDF

عنوانسفرنامۀ سر فردریک جان گلداسمید؛ از بندرعباس تا مشهد از راه سیستان

نویسندهسر فردریک جان گلداسمید

مصححامید شریفی

ناشرانتشارات ایرانشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ04ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات140

خلاصه
سفرنامۀ گلداسمید گزارش‌گونه بوده و تنها برای سرگرمی نوشته نشده است. نویسندۀ سفرنامه شخصی است که نخستین مدیر خطوط تلگرافی در ایران و بازیگر اصلی طرح تقسیمات مرزی شرق ایران، از جمله بلوچستان و سیستان بین سال‌های 1870 تا 1872 میلادی است.
برچسب ها
باره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)
PDF

عنوانباره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ65ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات255

خلاصه
این کتاب گزارش سفر نویسنده به پاریس است که این سفر در فرجامین روزهای سال 94 و روزهای آغازین 95 انجام گرفته است.
برچسب ها
فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)
PDF

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

محمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ99ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات15+879

خلاصه
محتوای این فرهنگ برگرفتۀ ویراسته‌ای از فرهنگ ادبیات فارسی است که اولین بار در سال 1387 توسط نشر نو منتشر شد و اکنون نزدیک به بیست درصد مطالب جدید به آن افزوده شده است.
برچسب ها
سفرنامۀ عراق عجم: بلاد مرکزی ایران
PDF

عنوانسفرنامۀ عراق عجم: بلاد مرکزی ایران

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ067ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات146

خلاصه
این کتاب دربارۀ سفری ناصرالدین شاه به کشور عراق است که آخرین سفرنامه‌ای است که او تحریر و تنظیم نموده است.
برچسب ها
فصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394
PDF

عنوانفصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی محمدرضا مجیدی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات560

خلاصه
بیست‌وششمین شماره از فصلنامه متن‌پژوهی پیام بهارستان ویژۀ پاییز و زمستان سال 1394 منتشر شد.
برچسب ها
نامه‌های زنان ایرانی
PDF

نامه‌های زنان ایرانی

به کوشش علی باغدار دلگشا

عنواننامه‌های زنان ایرانی

نویسندهبه کوشش علی باغدار دلگشا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ120ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
این کتاب مجموع ۶۲ نامه‌ مندرج از زنان در روزنامه‌ «ایران نو» (۱۲88 ـ ۱۲90 ش) را شامل می‌شود؛ نامه‌هایی از عصر مشروطه که از مندرجات ۴۷۵ شماره از شمارگان روزنامه‌ «ایران نو» استخراج شده است.
برچسب ها
سفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
علی‌خان ظهیرالدوله پسر محمدناصر سردار ایشیک آغاسی‌باشی و همسر فروغ‌الدوله در این مسافرت هم‌زمان با پادشاه اقدام به نگارش سفرنامۀ خود کرد که از بسیاری جهات مکمل سفرنامۀ مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟؛ هجونامۀ منسوب به فردوسی؛ بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها
PDF

عنوانآیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟؛ هجونامۀ منسوب به فردوسی؛ بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها

نویسندهابوالفضل خطیبی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ056ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
هجونامه قطعه‌ای است منسوب به فردوسی که می‌گویند در هجو سلطان محمود غزنوی سروده است.
برچسب ها
فرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور
PDF

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

مترجممحمدرضا بقاپور

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این فرهنگ‌نامه فقط نتایج تبیین‌هایی را عرضه می‌دارد که اهالی دانش و پژوهش تاکنون عرضه کرده‌اند و افزون بر چند تفسیر تازه نیز به منزلۀ شاه‌کلید در این فرهنگ‌نامه یافت می‌شود تا برای خواننده راهگشا باشند.
برچسب ها
نامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی
PDF

عنواننامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی

نویسندهیدالله منصوری، پویا شریفانی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک7ـ3ـ95287ـ600ـ978

تعداد صفحات452

خلاصه
این کتاب متن انتقادی دست‌نویس پهلوی نامه‌های منوچهر، موبد بزرگ پارس و کرمان از سدۀ نهم میلادی است.
برچسب ها
کتابِ پس‌کوچه
PDF

کتابِ پس‌کوچه

ابراهیم رها

عنوانکتابِ پس‌کوچه

نویسندهابراهیم رها

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ111ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب در واقع فرهنگ لغات فارسی به طنز است و نویسنده در آن لغات فارسی را به طنز معنا کرده است.
برچسب ها