جمعه 02 تیر ماه 1396
ادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد)

عنوانادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد)

نویسندهداریوش شایگان

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1389(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_0206_00_964_978

تعداد صفحات980

خلاصه
در این کتاب جریان‌های فکری و دینی هند با دقت و تفصیل بررسی شده است و مهم‌ترین اثر فارسی دربارۀ تاریخ ادیان و مکتب‌ها و نحله‌های آن سرزمین به شمار می‌رود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...