چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
وحدت ادیان و مولانا

عنوانوحدت ادیان و مولانا

نویسندهمحمود شالویی

ناشرپژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_29_5818_600_978

خلاصه
اثر حاضر نتیجۀ پژوهشی است در موضوع «وحدت ادیان و مولانا».
برچسب ها
مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

سید‌علی‌محمد سجادی

عنوانمثنوی معنوی از نگاهی دیگر

نویسندهسید‌علی‌محمد سجادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_36_8036_964_978

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده تا گسستگی‌های ظاهری در این اثر کبیر را باز نماید و فهمی استوارتر از آن ارائه نماید.
برچسب ها
کارنامۀ مولوی‌پژوهی در ایران: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها

عنوانکارنامۀ مولوی‌پژوهی در ایران: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک9_51_2738_964_978

خلاصه
اثر حاضر مجموعه‌ای است که رسوم و نشانه‌هایی از آثار مولوی‌پژوهی را در سه قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه به خواننده ارائه می‌کند.
برچسب ها
راز پنهان شد آشکارا

راز پنهان شد آشکارا

آرش احسانی و رضا فروزان

عنوانراز پنهان شد آشکارا

نویسنده آرش احسانی و رضا فروزان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک9_777_351_964_978

تعداد صفحات136

خلاصه
تشابهات متعدد دیوان حافظ و آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی در گفتار، واژگان، عبارات و به خصوص نظام فکری حاکم بر آنها این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که علت این همه تشابه چیست؟ و آنگاه این فرضیه مطرح می‌گردد که شاید هر دو از یک سرچشمه الهام گرفته‌اند.
برچسب ها
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

عنوانمعرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

نویسندهرضا شجری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_1068_00_964

تعداد صفحات367

خلاصه
در این کتاب به معرفی شروح مثنوی از آغاز تا زرین‌کوب و نقد و تحلیل و بیان امتیازات و ویژگی‌های تعدادی از شروح منتخب و برجستۀ مثنوی پرداخته شده است.
برچسب ها
از اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

عنواناز اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

نویسندهحمیدرضا توکلی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_112_191_964_978

تعداد صفحات707

خلاصه
این کتاب شرحی بر مثنوی مولوی است.
برچسب ها
روایت سرّ دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

عنوانروایت سرّ دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_249_404_964_978

تعداد صفحات457

خلاصه
این پژوهش، سعی می‌کند بخشی از تجربه‌های فردی و خصوصی مولانا را در تعدادی از روایت‌های مثنوی، کشف و تحلیل نماید.
برچسب ها
کلید فهم مثنوی

کلید فهم مثنوی

پیمان آزاد

عنوانکلید فهم مثنوی

نویسندهپیمان آزاد

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_610_224_964_978

تعداد صفحات420

خلاصه
نگارنده در این کتاب می‌خواهد خواننده در کژراهه‌ها نیفتد و غرض مولوی را از سطور نخست کتاب فهم کند. خط عمدۀ مثنوی، خطازدایی از ذهن بشر است. کلیۀ حکایات و تمثیل‌های مثنوی در این جهت حرکت می‌کند.
برچسب ها
کتاب‌شناسی توصیفی مولانا: شامل جدیدترین تحقیقات و قدیمی‌ترین کتاب‌های مولوی‌پژوهی

عنوانکتاب‌شناسی توصیفی مولانا: شامل جدیدترین تحقیقات و قدیمی‌ترین کتاب‌های مولوی‌پژوهی

نویسندهمحمدعلم عالمی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_95_8261_964_978

تعداد صفحات496

خلاصه
این کتاب‌شناسی به توصیف آثاری می‌پردازد که از آغاز تا امروز دربارۀ مولانا نوشته و چاپ شده است.
برچسب ها
اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

عنواناخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_01_5357_600_978

تعداد صفحات108

خلاصه
اخلاق و انسان کامل دو رکن مهم و اساسی منظومه مولانا جلال‌الدین بلخی است.
برچسب ها
اشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقالات دکتر منوچهر مرتضوی)
PDF

عنواناشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقالات دکتر منوچهر مرتضوی)

نویسندهمنوچهر مرتضوی به اهتمام محمدتقی سبکدل

ناشراختر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک8ـ558ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالات زنده‌یاد استاد دکتر مرتضوی است.
برچسب ها
رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی
PDF

عنوانرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

مصححبه کوشش محمود جنیدی جعفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ6561ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
این کتاب پژوهشی است پیرامون زندگی، احوال و آثار شاعر و عارف قرن هفتم هـ.ق «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» معروف به «مولوی» که در دَه فصل تدوین شده است.
برچسب ها
خورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)
PDF

عنوانخورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ697ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی و آثار و افکار مولانا پرداخته شده است.
برچسب ها
از دریای معارف مولانا
PDF

عنواناز دریای معارف مولانا

نویسندهاحمد کتابی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک7ـ984ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مقاله دربارۀ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و مثنوی معنوی است.
برچسب ها
جستارهایی در قصه‌شناسی
PDF

عنوانجستارهایی در قصه‌شناسی

نویسندهمحمد پارسانسب

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ520ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات301

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقالۀ کوتاه و بلندی است که طی یکی‌دو دهۀ گذشته در حیطۀ ادبیات روایی فارسی در نشریات دانشگاهی به چاپ رسیده‌اند.
برچسب ها
از خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا
PDF

عنواناز خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا

نویسندهقدمعلی سرّامی، فرشاد عربی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ31ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات370

خلاصه
نویسنده در این کتاب «قوت جان» یا «مأکولات روحانی» را در ذهن و زبان مولانا بررسیده است.
برچسب ها
نیستان و سینما: تصویرگرایی سینمایی در مثنوی مولوی
PDF

عنواننیستان و سینما: تصویرگرایی سینمایی در مثنوی مولوی

نویسندهفریده صدائی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک3ـ381ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات414

خلاصه
این پژوهش به بررسی شیوه بیان تصویری مولوی با استفاده از تعابیر و شیوه تصویر‌سازی سینما پرداخته است، بطوری که شایسته است این اثر را پژوهشی که سینما را به روایت مولوی بازگو می‌کند، قلمداد کرد.
برچسب ها
مولوی و تفسیر عرفانی
PDF

عنوانمولوی و تفسیر عرفانی

نویسندهمریم مشرف

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ819ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات254

خلاصه
نویسنده در این کتاب با استفاده از تصحیح‌ها و نسخ خطی و چاپی موجود از تفسیر سلمی و تستری و نیز لطایف‌الاشارات قشیری و کشف‌الاسرار میبدی، گستره نفوذ این نوع تفسیر را در مثنوی مولوی، دست‌کم به صورت مقدماتی مطرح کرده است.
برچسب ها
رکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)
PDF

رکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)

حسن کرمی قراملکی با مقدمۀ توفیق هـ.سبحانی و سیدحبیب نبوی

عنوانرکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)

نویسندهحسن کرمی قراملکی با مقدمۀ توفیق هـ.سبحانی و سیدحبیب نبوی

ناشرستوده

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک3ـ083ـ325ـ600ـ978

تعداد صفحات660

خلاصه
نویسنده در این کتاب کل سعی خود را بر این معطوف کرده است که خواننده را گرفته و بر ترک دوچرخه خود نشانده و با خود به سفر ببرد. سفری در پی شمس به دیار مولانا.
برچسب ها
حیات در کلمات؛ نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچۀ برخی کلمات
PDF

عنوانحیات در کلمات؛ نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچۀ برخی کلمات

نویسندهمهدی سالاری‌نسب

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ47ـ 9940ـ 964ـ978

تعداد صفحات147

خلاصه
در این رساله نویسنده دو هدف اصلی را دنبال کرده است؛ یکی بررسیدن و جلوه‌دادن برخی بدایع هنری و معنوی مولانا در به‌کارگیری کلمات و مفاهیم و دیگر نگاهی به ساحت زندگانی روحانی او از دریچۀ این کلمات و مفاهیم.
برچسب ها
مسئلۀ شر از دیدگاه مولوی
PDF

عنوانمسئلۀ شر از دیدگاه مولوی

نویسندهکاظم بازافکن

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ692ـ304ـ964ـ978

تعداد صفحات432

خلاصه
نخستین هدف از تقریر این کتاب تبیین مسئلة شرّ و راه حل‌های توجیه وجود آن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان به‌ویژه مولانا جلال‌الدین رومی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...