یکشنبه 04 تیر ماه 1396
احوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

مصححغلامعلی حداد عادل (انتخاب، مقدمه و توضیحات)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_647_372_964_978

خلاصه
در این کتاب تعداد 65 نامه از نامه‌های مولانا که اولین بار در سال 1973 م به چاپ رسیده و به دوست‌داران مولانا معرفی شده است، آمده است.
برچسب ها
جهان‌بینی و حکمت مولانا

عنوانجهان‌بینی و حکمت مولانا

نویسندهمنوچهر مرتضوی

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_711_315_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
در اين كتاب به نقد آثار مولانا و شناخت نوع جهان‌بينی وی پرداخته شده است. كتاب حاضر با هدف شكافتن انديشه و جهان‌بينی «مولوی» تدوين شده و دربردارندۀ 45 مقاله و يادداشت است.
برچسب ها
عقل از دیدگاه مولانا

عقل از دیدگاه مولانا

پری ریاحی با پیش‌گفتار حسین نصر

عنوانعقل از دیدگاه مولانا

نویسندهپری ریاحی با پیش‌گفتار حسین نصر

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_14_8036_962

تعداد صفحات263

خلاصه
یکی از مباحث مهم و اساسی در عرفان مولانا، تمییز میان دو مرتبه از مراتب عقل، یعنی عقل کلی و جزئی است که وی از آن به عقل معاش و معاد تعبیر می‌کند.
برچسب ها
فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشۀ مولانا

عنوانفرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشۀ مولانا

نویسندهعلی تاجدینی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5_640_376_964_978

تعداد صفحات660

خلاصه
این فرهنگ حاصل پژوهشی نمادشناسی در آثار مولوی است.
برچسب ها
مولانا؛ دیروز، امروز، فردا

عنوانمولانا؛ دیروز، امروز، فردا

نویسندهآنه‌ماری شیمل

مترجممحمد طرف

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1389 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_6_91412_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
مجموعۀ حاضر مقالاتی است در باب مولانا جلال‌الدین بلخی به قلم بانوی‌ اسلام‌شناس و عرفان‌پژوه آلمانی که تاکنون به زبان فارسی منتشر نشده‌اند.
برچسب ها
شرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

عنوانشرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

نویسندهفائزه پایریز زنجانی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک6_985_506_964_978

تعداد صفحات340

خلاصه
غزلیات شمس برخی ویژگی‌های غزل‌بودن را دارد؛ اما از نظر تعداد ابیات به قصاید نزدیک‌تر است و همچنین حالت روایی و داستانی و آوردن حکایات و تمثیل‌های مختلف آنها را به مثنوی نزدیک‌تر کرده است؛ اما از آنجا که مضمون عاشقانه دارد، در قالب غزل گنجانده شده است.
برچسب ها
حضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه

عنوانحضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه

نویسندهزهرا طاهری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_462_380_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
این کتاب پژوهشی جامع برای معرفی فعالیت زنان در حوزۀ عرفان اسلامی ـ ایرانی در چارچوب فرهنگی ـ تاریخی سرزمین ایران است و ایدۀ اصلی نگارش آن یافتن و پرده‌برداری از هویت، تفکر و زندگی زنانی است که به نوعی با تعالیم صوفیه در ارتباط بوده‌اند. زنانی که در سراسر قلمرو فرهنگی ایران از مشربی به نام عرفان خراسان همپای بزرگانی مانند مولانا سیراب گشته‌اند.
برچسب ها
حکایت آفتاب گردش: تصویر ذره و آفتاب در آثار مولانا

عنوانحکایت آفتاب گردش: تصویر ذره و آفتاب در آثار مولانا

نویسندهسمیرا قیومی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_264_372_964_978

تعداد صفحات314

خلاصه
نگارنده در این مجموعه بر آن است تا جلوه‌های گوناگون ذره و خورشید در آثار مولانا را به تماشا بگذارد و به جستجوی قابلیت‌هایی بپردازد که در این بن‌مایه نهفته است و سبب شده تا با چنین گستردگی در ادب عرفانی ما راه یابد.
برچسب ها
مولانا و مدرسۀ عشق (تحقیقی مستقل و جامع از مسئلۀ عشق نزد مولانا)

عنوانمولانا و مدرسۀ عشق (تحقیقی مستقل و جامع از مسئلۀ عشق نزد مولانا)

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_50_5747_600_978

تعداد صفحات700

خلاصه
در این کتاب به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولانا در باب عشق پرداخته شده است.
برچسب ها
سر دلبران در حدیث دیگران (فرافکنی در مثنوی معنوی)

عنوانسر دلبران در حدیث دیگران (فرافکنی در مثنوی معنوی)

نویسندهیدالله رحیمی

ناشرشاپور خواست

تاریخ چاپ1388

مکان چاپخرم آباد

تیراژ1000

شابک7_19_5673_600_978

تعداد صفحات134

خلاصه
این كتاب شرح و تفسیری است از قصۀ "شاه و كنیزک" از مثنوی مولوی كه طی آن افزون بر درج اشعار، معانی واژگان (واژه‌شناسی) گزارش و تفسیر بیت، نیز نكته‌هایی در باب زیبایی‌شناسی فراهم می‌آید.
برچسب ها
شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

عنوانشرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپتهران

مکان چاپ1387

تیراژ3000

شابک9_276_304_964_978

تعداد صفحات1386

خلاصه
شرح و نقد «غزلیات شمس» در این مجموعه، تنها بر اساس غزلیاتی است که تخلص «شمس تبریزی» دارند و به هر بهانه و عنوانی از «شمس» در غزلیات «دیوان کبیر» نام برده‌اند. اصلی‌ترین غرض نویسنده کتاب حاضر، تحقیق و تشخیص این مطلب است که همۀ غزل‌های مختوم به نام «شمس تبریزی» از «مولانا» نیست.
برچسب ها
کلید فهم مثنوی

کلید فهم مثنوی

پیمان آزاد

عنوانکلید فهم مثنوی

نویسندهپیمان آزاد

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_610_224_964_978

تعداد صفحات420

خلاصه
نگارنده در این کتاب می‌خواهد خواننده در کژراهه‌ها نیفتد و غرض مولوی را از سطور نخست کتاب فهم کند. خط عمدۀ مثنوی، خطازدایی از ذهن بشر است. کلیۀ حکایات و تمثیل‌های مثنوی در این جهت حرکت می‌کند.
برچسب ها
کتاب‌شناسی توصیفی مولانا: شامل جدیدترین تحقیقات و قدیمی‌ترین کتاب‌های مولوی‌پژوهی

عنوانکتاب‌شناسی توصیفی مولانا: شامل جدیدترین تحقیقات و قدیمی‌ترین کتاب‌های مولوی‌پژوهی

نویسندهمحمدعلم عالمی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_95_8261_964_978

تعداد صفحات496

خلاصه
این کتاب‌شناسی به توصیف آثاری می‌پردازد که از آغاز تا امروز دربارۀ مولانا نوشته و چاپ شده است.
برچسب ها
مولانا و معنای زندگی

مولانا و معنای زندگی

مهدی کمپانی زارع

عنوانمولانا و معنای زندگی

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_68_5747_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
نویسنده با ترسیم دو دوره از حیات مولانا می‌کوشد تا معنای زندگی را در هر یک از ادوار زندگانی وی به تصویر بکشد. وی بر این باور است که مولانا در دوره اول، معنابخشی به زندگانی را در قالب پاداش‌های نیک‌عملی و خوب‌کرداری می‌دانسته است؛ اما پس از آشنایی با شمس که دورۀ دوم از حیات معنوی او را شکل می‌دهد، تلقی شگفت‌آوری از آدمی و گستره و عمق وجودی داشته است.
برچسب ها
اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

عنواناخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_01_5357_600_978

تعداد صفحات108

خلاصه
اخلاق و انسان کامل دو رکن مهم و اساسی منظومه مولانا جلال‌الدین بلخی است.
برچسب ها
اخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی

عنواناخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی

نویسنده مهناز قانعی خوزانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 3_78_7763_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
این پژوهش به بررسی امکان استخراج یک نظام اخلاقی در مثنوی مولوی پرداخته و بر اساس این فرضیه که وجود آن با توجه به دید خاص نظام عرفانی به انسان، هم امکان‌پذیر و هم ضروری است، ابتدا مبانی انسان‌شناسی را بررسی کرده است.
برچسب ها
زبان و اندیشۀ مولوی با نگاهی تطبیقی به عطار: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر دوم)

عنوانزبان و اندیشۀ مولوی با نگاهی تطبیقی به عطار: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر دوم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_40_8036_964_978

تعداد صفحات256+8

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ دوازده مقاله در باب مولانا پژوهی است.
برچسب ها
مولوی و دین: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر سوم)

مولوی و دین: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر سوم)

گروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

عنوانمولوی و دین: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر سوم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_38_8036_964_978

تعداد صفحات312+8

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ چهارده مقاله در باب مولانا پژوهی است.
برچسب ها
مولانا و نظریه‌های ادبی: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر چهارم)

عنوانمولانا و نظریه‌های ادبی: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر چهارم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_42_8036_964_978

تعداد صفحات216+8

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ سیزده مقاله در باب مولاناپژوهی است.
برچسب ها
مولانا و جهان معاصر: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر پنجم)

عنوانمولانا و جهان معاصر: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر پنجم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_39_8036_964_978

تعداد صفحات236+8

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ دوازده مقاله در باب مولاناپژوهی است.
برچسب ها
فلسفۀ اخلاق نزد مولانا: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر ششم)

عنوانفلسفۀ اخلاق نزد مولانا: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر ششم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_38_8036_964_978

تعداد صفحات144+8

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ هشت مقاله در باب مولانا پژوهی است.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
بانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا
PDF

عنوانبانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

نویسندهسودابه کریمی

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ38ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
نويسنده در اين كتاب كوشيده تا با تأمل در سه اثر سترگ مولانا، يعنى «مثنوى معنوى»، «فيه مافيه» و «كليات شمس»، تعليم مولانا و اركان جهان‌نگرى او را در يک پژوهش، با انگيزه به‌كارگيرى يک روش تحليلى كه متضمن مباحث و موضوعات دشوار و گسترده‌اى چون معرفت‌شناسى، هستى‌شناسى، خداشناسى، انسان‌شناسى، ارزش‌شناسى و وظيفه‌شناسى (اخلاق‌شناسى) است، بيان كند.
برچسب ها
مثنوی و مردم: روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی
PDF

مثنوی و مردم: روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی

محمد جعفری (قنواتی)، سیداحمد وکیلیان

عنوانمثنوی و مردم: روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی

نویسندهمحمد جعفری (قنواتی)، سیداحمد وکیلیان

ناشرسروش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ05656ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات433

خلاصه
این کتاب روایت‌های شفاهی بیش از پنجاه قصه از مثنوی مولانا که میان مردم رایج‌اند را گردآورده و در دو بخش تنظیم کرده است.
برچسب ها
مثنوی معنوی
PDF

مثنوی معنوی

جلال الدین بلخی

عنوانمثنوی معنوی

نویسندهجلال الدین بلخی

مصححمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ18ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات1512

خلاصه
این کتاب تصحیح جدیدی است از مثنوی و معنوی بر اساس نسخه‌های 687 ق، 677 ق و 706 قمری از نیکلسون.
برچسب ها
عشق و انسان در مثنوی مولوی
PDF

عنوانعشق و انسان در مثنوی مولوی

نویسندهقادر فاضلی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2100

شابک3ـ841ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات284

خلاصه
این کتاب به بررسی مسئلۀ عشق در مثنوی مولانا می‌پردازد.
برچسب ها
سیری در گلزار مثنوی
PDF

سیری در گلزار مثنوی

مهدیه الهی قمشه‌ای

عنوانسیری در گلزار مثنوی

نویسندهمهدیه الهی قمشه‌ای

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ2190ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
این کتاب به شرح 32 حکایت از دفتر نخست مثنوی اختصاص دارد. روش شرح مثنوی در این کتاب، بیان برخی بیت‌ها و شرح و توضیح نکات دینی، عرفانی و ادبی مربوط به حکایت است.
برچسب ها
رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی
PDF

عنوانرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

مصححبه کوشش محمود جنیدی جعفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ6561ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
این کتاب پژوهشی است پیرامون زندگی، احوال و آثار شاعر و عارف قرن هفتم هـ.ق «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» معروف به «مولوی» که در دَه فصل تدوین شده است.
برچسب ها
عاشقی در ویرانه‌های نفس (با مولانا و یونگ)
PDF

عنوانعاشقی در ویرانه‌های نفس (با مولانا و یونگ)

نویسندهمهری رحمانی

ناشرفرهنگ بوستان

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ34ـ2817ـ964ـ978

تعداد صفحات539

خلاصه
این كتاب در واقع نوعی نظریه‌پردازی روی كارهای مولانا از دیدگاه یونگ است. در این كتاب به مسائلی از جمله اینكه چرا مولانا عشق را به جای زهد می‌گذارد، پرداخته‌ شده است. زمینه‌های روان‌شناسی‌اش از دیدگاه یونگ تفكیک شده و همه سوژه‌هایی كه روی نفس كار می‌كند، از دیدگاه یونگ تحلیل روان‌شناسی شده است. همچنین گزیده‌ای از غزلیات مولانا در پایان کتاب آورده شده است.
برچسب ها
خورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)
PDF

عنوانخورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ697ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی و آثار و افکار مولانا پرداخته شده است.
برچسب ها
ترجمه، تحلیل و نقد جواهر القرآن غزالی به ضمیمه نگرش عین‌القضات همدانی و مولانا جلال‌الدین به قرآن کریم
PDF

عنوانترجمه، تحلیل و نقد جواهر القرآن غزالی به ضمیمه نگرش عین‌القضات همدانی و مولانا جلال‌الدین به قرآن کریم

نویسندهمهدی زارع کمپانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ24ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
جواهر القرآن افزون بر اینکه سلوک الی الله از طریق قرآن را می‌آموزد، به یکی دیگر از دغدغه و طرح‌های صوفیه و غزالی پاسخ می‌دهد و آن بیان نسبت عرفان با قرآن و دین است و او از این طریق آیه‌هایی که استفاده‌هایی عارفانه می‌توان از آن کرد را برجسته نموده است.
برچسب ها
مولانا و اخلاقی زیستن
PDF

مولانا و اخلاقی زیستن

مهدی کمپانی زارع

عنوانمولانا و اخلاقی زیستن

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ32ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات324

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده ضمن تبیین چیستی اخلاق و عناصر دخیل در آن، به موانع اخلاقی زیستن و نیز عوامل یاریگر در حیات اخلاقی از منظر مولانا پرداخته شود.
برچسب ها
جستارهایی در سخن و سکوت
PDF

عنوانجستارهایی در سخن و سکوت

نویسندهکاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک6ـ67ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات356

خلاصه
نویسنده در این کتاب 154 بیت از اشعار مولانا دربارۀ سخنوری، سکوت و زبان آورده و توضیحات مربوط به هریک را ارائه داده است.
برچسب ها
معارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری
PDF

عنوانمعارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری

نویسندهحسن بن حمزة بن محمد الپلاسی الشیرازی

مصححکاظم محمدی

مترجممولانا نجم‌الدین طارمی در 811 هجری

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک4ـ58ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
یکی از مشهورترین پیران و خواجگان منطقۀ آذربایجان خواجه محمد کُجَجانی است.
برچسب ها
گنج حضور (قصه‌های مثنوی معنوی مولانا)
PDF

عنوانگنج حضور (قصه‌های مثنوی معنوی مولانا)

نویسندهپرویز شهبازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ559ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
در این جلد از کتاب گنج حضور، 29 قصه از قصه‌های مثنوی معنوی مولوی گردآوری شده است.
برچسب ها
از خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا
PDF

عنواناز خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا

نویسندهقدمعلی سرّامی، فرشاد عربی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ31ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات370

خلاصه
نویسنده در این کتاب «قوت جان» یا «مأکولات روحانی» را در ذهن و زبان مولانا بررسیده است.
برچسب ها
رباعیات مولانا جلال‌‌الدین محمد بلخی به انضمام شرح حال مولانا، تلمیحات قرآنی، احادیث، روایات و اصطلاحات عرفانی
PDF

عنوانرباعیات مولانا جلال‌‌الدین محمد بلخی به انضمام شرح حال مولانا، تلمیحات قرآنی، احادیث، روایات و اصطلاحات عرفانی

نویسندهبه تحقیق محمدحسین مجدم

ناشربهین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک1ـ09ـ6378ـ600ـ978

تعداد صفحات518

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعۀ رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است که از جزء هشتم «کلیات شمس» یا «دیوان کبیر» با تصحیحات و حواشی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر اخذ شده است.
برچسب ها
باغ اسرار خدا؛ شرح رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی
PDF

عنوانباغ اسرار خدا؛ شرح رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ604ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات875

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ شرح رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...