چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
گفت‌و‌گو‌نویسی

گفت‌و‌گو‌نویسی

گلوریا کمپتون

عنوانگفت‌و‌گو‌نویسی

نویسندهگلوریا کمپتون

مترجمفهیمه محمد سمسار

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک8_470_175_600_978

خلاصه
کتاب حاضر دربردارنده همۀ بایدها و نبایدهایی است که داستان‌نویس‌ها برای نوشتن گفت‌و‌گوهای قوی داستان‌هایشان به آن نیاز دارند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...