پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
التلویحات اللوحیة و العرشیة

التلویحات اللوحیة و العرشیة

شهاب الدین یحیی سهروردی

عنوانالتلویحات اللوحیة و العرشیة

نویسندهشهاب الدین یحیی سهروردی

مصححنجفقلی حبیبی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_55_8036_964_978

خلاصه
این کتاب همواره مورد توجه اهل فن بوده و مثلاً ملا صدرا مکرر از آن مطالبی را در اسفار اربعه و برخی دیگر از آثارش نقل کرده است.
برچسب ها
عرفان و فلسفه

عرفان و فلسفه

والتر ت. استیس

عنوانعرفان و فلسفه

نویسندهوالتر ت. استیس

مترجمبهاءالدین خرمشاهی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_913_376_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این متن در عین شیوایی و رسایی با آنکه در اصل هیچگونه ابهام و غموض بیش از حدی ندارد؛ ولی باریک و دقیق است و طبعاً بدون امعان نظر و تأمل نمی‌توانش خواند.
برچسب ها
جلسه شعر

جلسه شعر

اسماعیل امینی

عنوانجلسه شعر

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک6_27_6889_600_978

تعداد صفحات228

خلاصه
این کتاب فراهم آمده از مجموعه‌ای از یادداشت‌هایی است که دربارۀ شعر و جلسات شاعری نوشته شده است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
گویایی ارستو
PDF

گویایی ارستو

پاول پارسی

عنوانگویایی ارستو

نویسندهپاول پارسی

مصححپیرایش دست‌نوشت‌های سوریگ [سریانی] و عربی و گردانش آنها به انگلیسی و پارسیگ [پهلوی] به همراه پانوشت‌های سنجش‌گرانه از رهام اشه

مترجمبزرگمهر لقمان

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ555

شابک3ـ43ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
این کتاب از پاول پارسی ـ فرزانه ‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان [=منطق‌دان] ایران باستان دربردارندۀ این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش شده: گفتار اندر گویایی ارستو؛ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو؛ پیش‌درآمدی بر فرزانگی ارستو.
برچسب ها
درست استدلال کردن
PDF

عنواندرست استدلال کردن

نویسندهجان شاند

مترجمتورج قانونی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ359ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
همه کم و بیش با استدلال کردن آشنایند و هر کسی به نوعی آن را آزموده است، چه درست و چه نادرست. می‌توان خود را ملزم به استدلال ندانست، شاید بتوان بدون آن گذران کرد، اما نمی‌‌توان پرسید و استدلال نخواست.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...