شنبه 06 خرداد ماه 1396
کهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی
PDF

عنوانکهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی

نویسندهعلی اکبر چناری

ناشربنیاد پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ607ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
در این کتاب ضمن پرداختن به شرح حال و معرفی آثار فیض در عرفان و تصوف و بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی روزگار وی، چگونگی رویکرد فیض به تصوف و عرفان به طور مبسوط بررسی شده و به نمونه‌هایی از آرای عرفانی وی در عرفان نظری و تأثیراتی که از دیگران پذیرفته اشاره شده است.
برچسب ها
سیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی
PDF

عنوانسیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی

نویسندهنجم‌الدین رازی

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ032ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
موضوع این کتاب شرح عرفان اسلامی است. این کتاب ترجمۀ فارسی «منارات السائرین» اثر «نجم‌الدین رازی» است. مترجم در ابتدای نوشتار به شرح زندگی شیخ نجم‌الدین رازی پرداخته و دیدگاه‌های عرفانی وی را توضیح داده و سپس به ترجمۀ اصل کتاب روی آورده است.
برچسب ها
درآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی
PDF

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
مقصود از این کتاب فراهم‌آوردن رساله‌ای است که اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی سنایی را در حدیقة الحقیقه نشان دهد و گوشه‌ای از جلوه‌های گوناگون حکمت و عرفان اسلامی را در گسترۀ ادب به نمایش بگذارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...