دوشنبه 05 تیر ماه 1396
آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)
PDF

آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

فتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

عنوانآثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

نویسندهفتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ086ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات1331

خلاصه
در این کتاب دوجلدی، آثار موجود شیبانی (دیوان اشعار، مقالات سه‌گانه، منظومۀ فتح و ظفر، زبدة الآثار، فواکه السحر، بیانات شیبانی) تصحیح شده و در مقدمه با مراجعه به آثار شیبانی و تذکره‌های معاصر شاعر، شرح دقیقی از احوال و افکار شاعر بیان گردیده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...