یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
دانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
مدخل هفتادویکم دانشنامه استنفورد «مفهوم امر زیباشناختی» نام دارد که به قلم جیمز شلی و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...