پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
واژه‌ها بدون معنی

واژه‌ها بدون معنی

کریستوفر گوکر

عنوانواژه‌ها بدون معنی

نویسندهکریستوفر گوکر

مترجمکوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک978-964-404-233-1

خلاصه
کتاب حاضر با هدف معرفی نظریه­ای تازه در باب مطالعۀ معنی به تدوین در آمده است.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

بلقیس روشن و لیلا اردبیلی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

نویسندهبلقیس روشن و لیلا اردبیلی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8_492_224_964_978

خلاصه
کتاب حاضر که در هفت فصل تدوین شده، به دنبال ارائۀ مفاهیم مطرح در معناشناسی شناختی است، مفاهیمی که تا حد زیادی در چند دهۀ اخیر به سایر علوم راه‌ یافته‌اند و این علوم با بکارگیری این مفاهیم به دنبال ارائۀ بازتعریفی از دیدگاه‌های خود هستند.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

نویسندهجان لاینز

مترجمحسین واله

ناشرگام نو

تاریخ چاپ1385 ( چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_40_7387_964

تعداد صفحات488

خلاصه
این کتاب به بررسی معناشناسی به مثابه بخشی از زبان‌شناسی می‌پردازد.
برچسب ها
نظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی

عنواننظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی

نویسندهدیرک گیررتس

مترجم کوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_261_404_964_978

تعداد صفحات656

خلاصه
ترجمۀ حاضر برگردان یکی از مهم‌ترین درسنامه‌هایی است که در حوزۀ تاریخ مطالعات معنی‌شناسان در محدودۀ معنی‌شناسی واژگانی صورت پذیرفته است.
برچسب ها
تغییر معنایی در قرآن (بررسی رابطۀ بینامتنی قرآن با شعر جاهلی)

عنوانتغییر معنایی در قرآن (بررسی رابطۀ بینامتنی قرآن با شعر جاهلی)

نویسندهسیدحسین سیدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_520_372_964_978

تعداد صفحات296

خلاصه
موضوع این پژوهش مسئلۀ تغییر یا تحول معنایی است. در این حوزه از بررسی معنا که در حقیقت معناشناسی تاریخی است، زبان‌شناسان و معناشناسان در پی قانونمندکردن تحولاتی هستند که در حوزۀ معنا رخ می‌دهد.
برچسب ها
راهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

عنوانراهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

نویسندهماری مک‌گین

مترجمایرج قانونی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_252_224_964_978

تعداد صفحات263

خلاصه
این كتاب راهنما دانشجویان را به مطالعه دقیق و روشن مهم‌ترین اثر ویتگنشتاین یعنی پژوهش‌های فلسفی توانا می‌كند.
برچسب ها
شناخت‌نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان‌شناختی
PDF

عنوانشناخت‌نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان‌شناختی

نویسندهحسین صافی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ28ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات271

خلاصه
هدف این کتاب بررسی چگونگی انگاره‌سازی ذهنی و بازنگری در انگاره‌های پیشین در جریان فرایند پذیرش داستان است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...