شنبه 06 خرداد ماه 1396
هفتاد گفتار از ایرج افشار
PDF

هفتاد گفتار از ایرج افشار

به اهتمام میلاد عظیمی

عنوانهفتاد گفتار از ایرج افشار

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک4ـ19ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات990+18

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از تعدادی از مهم‌ترین مقالاتی که ایرج افشار در حوزه‌های مختلف و در دوره‌های گوناگون زندگی پربارش نوشته است.
برچسب ها
فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران
PDF

فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

محمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات637

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 59 مقاله، سه سخنرانی چاپ‌شده و یک سخنرانی چاپ نشده از استاد راشدمحصل است که بنابر موضوع، به هشت بخش تقسیم شده است.
برچسب ها
فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395
PDF

فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره نخست، بهار 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات110

خلاصه
فصلنامۀ تخصصی «کاغذ رنگی» در حوزۀ علوم انسانی زمینۀ ادبیات فارسی شکل گرفته است.
برچسب ها
مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395
PDF

مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات490

خلاصه
صد و چهاردهمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از ژاله آموزگار، محمدعلی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، نصرالله پورجوادی، بهاءالدین خرمشاهی و… و تصویری از حبیب یغمایی منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامه جهان کتاب، سال بیست‌ویکم، شماره 5 و 6 (327 و 328)، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنوانماهنامه جهان کتاب، سال بیست‌ویکم، شماره 5 و 6 (327 و 328)، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات78

خلاصه
شماره 327 و 328 مجله «جهان کتاب» (مرداد و شهریور 1395) با صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان و زیرنظر مجید رهبانی و فرخ امیرفریار در 78 صفحه منتشر شده است.
برچسب ها
ماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مهر 1395، شمارۀ 12
PDF

ماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مهر 1395، شمارۀ 12

جمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

عنوانماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مهر 1395، شمارۀ 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات160

خلاصه
دوازدهمین شماره مجله شهر کتاب منتشر شد.
برچسب ها
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات212

خلاصه
سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52
PDF

فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور

عنوانفصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات166

خلاصه
شمارۀ پنجاه‌ودوم از فصلنامۀ نقد و بررسی کتاب تهران ویژۀ پاییز 1395 منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...