دوشنبه 05 تیر ماه 1396
تجلی خدا در آفاق و انفس

تجلی خدا در آفاق و انفس

صلاح‌الدین سلجوقی

عنوانتجلی خدا در آفاق و انفس

نویسنده صلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1387 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک8_2191_04_964_978

تعداد صفحات578

خلاصه
هدف از نگارش كتاب، ذكر براهين اثبات وجود خداوند است. از اين رو نگارنده از فكر و عقيدۀ هر خداپرستی كه در زمان‌ها، مكان‌ها و اديان مختلف بوده، استمداد نموده است.
برچسب ها
چالش‌های گفتمان معاصر عربی

چالش‌های گفتمان معاصر عربی

کمال عبداللطیف و نصر محمد عارف

عنوانچالش‌های گفتمان معاصر عربی

نویسندهکمال عبداللطیف و نصر محمد عارف

مترجمجعفر حدادی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_25_5567_600_978

تعداد صفحات140

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ کتاب «اشکالیات الخطاب العربی المعاصر» است.
برچسب ها
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
منطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات184

خلاصه
هدف از این نوشته آنگونه که از اسمش هم بر می‌آید، به چالش‌کشیدن ادبیات از یک سو و تبین منطق ادبی از سوی دیگر است. در این نوشته سعی شده تا با نگاهی به سه نظام معرفت‌شناسانۀ سنتی، مدرن و پسامدرن ضمن نشان‌دادن مبتلاعات و تناقضات هر یک از آنان، در پایان نیز چشم‌اندازی از منطق و نظریۀ ادبی را فراروی مخاطبان شعر فارسی گذاشت.
برچسب ها
معرفت‌شناسی

معرفت‌شناسی

لیندا زاگربسکی

عنوانمعرفت‌شناسی

نویسندهلیندا زاگربسکی

مترجمکاوه بهبهانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_315_185_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب به سه پرسش اساسی پرداخته شده است: معرفت چیست؟ آیا امکان دارد ما آدمیان به معرفت دست یابیم؟ آدمی چگونه می‌تواند به معرفت دست یابد؟
برچسب ها
منطق گفتگویی میخائیل باختین

عنوانمنطق گفتگویی میخائیل باختین

نویسندهتزوتان تودوروف

مترجمداریوش کریمی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک6_353_305_964_978

تعداد صفحات184

خلاصه
نويسندۀ این كتاب كه او نيز خود از نظريه‌پردازان نامی ادبيات است در اين اثر چيزی مابين گزيدۀ آثارو شرح و تحشيه فراهم كرده است: مهم‌ترين قطعه‌های آثار عمدۀ باختين را عيناً نقل كرده و در خلال آنها به شرح و بسط و تفسير و توضيح آن قطعه‌ها پرداخته است، به گونه‌ای كه نزديک به نيمی از كتاب، نوشته‌های خود باختين است.
برچسب ها
نقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
در این کتاب نگارنده تلاش دارد با استفاده از تجاربی که در زمان نگارش نقدهای کتاب به دست آورده است، مفاهیم، ساختار و عناصر تأثیرگذار در نگارش نقد را توضیح دهد.
برچسب ها
دفتر دانایی (کتاب المعرفة)

عنواندفتر دانایی (کتاب المعرفة)

نویسندهابن عربی

مترجمسعید رحیمیان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_28_5747_600_978

تعداد صفحات271

خلاصه
این رساله در واقع چکیدۀ معارف ابن عربی به ویژه در عرفان نظری است و در ضمن مدخلی است مناسب برای مطالعۀ کتاب‌های مفصل‌تر مانند فتوحات یا متون موجز و مختصرتر.
برچسب ها
دریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)
PDF

عنواندریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ944ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات13+209

خلاصه
در این کتاب به بحث معرفت از منظر عرفا و صوفیان در برهه تاریخی قرن سوم تا هفتم هجری پرداخته شده است.
برچسب ها
معرفت‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانمعرفت‌شناسی اجتماعی

نویسندهالوین گلدمن

مترجممهدی رعنائی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8ـ245ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات94

خلاصه
معرفت‌شناسی اجتماعی مطالعۀ ابعاد اجتماعی معرفت یا اطلاعات است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...