دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

عنوانالتفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

نویسندهفرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_541_224_964_978

تعداد صفحات222

خلاصه
هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.
برچسب ها
خطابه

خطابه

ارسطو

عنوانخطابه

نویسندهارسطو

مترجماسماعیل سعادت

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_858_363_964_978

تعداد صفحات444+17

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سه کتاب است که جزء نوشته‌های باطنی ارسطو به شمار می‌رود که روی سخن آنها تنها با دانشجویان است و بی‌گمان تفسیر درس‌هایی است که ارسطو در این باب داده است.
برچسب ها
روزنه: مجموعه آموزش شعر

عنوانروزنه: مجموعه آموزش شعر

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرسپیده باوران

تاریخ چاپ1390 (چاپ چهارم)

مکان چاپمشهد

تیراژ2200

شابک4_7_91595_600_978

تعداد صفحات431

خلاصه
این کتاب حاصل نیاز بوده است به یک متن آموزش شعر ولی جامع تا هم شاعران جوان را به کار آید و هم دیگر کسانی را که در پی شناختی اجمالی از شعر و عناصر آن هستند.
برچسب ها
رساله‌هایی در علوم ادبی: بلاغت و انشا (متعلق به مجموعۀ دریای کبیر)

عنوانرساله‌هایی در علوم ادبی: بلاغت و انشا (متعلق به مجموعۀ دریای کبیر)

نویسندهفرصت الدولۀ شیرازی

مصححمجید صاریان

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک0_162_313_600_978

تعداد صفحات130

خلاصه
رساله‌هایی در علوم ادبی: بلاغت و انشا از مجموعه دریای کبیر فرصت الدوله شیرازی از رجال دوره قاجار انتخاب شده است. دریای کبیر بزرگ‌ترین تألیف فرصت‌الدوله و دربردارندۀ یادداشت‌های گوناگون او در موضوعات علمی، ادبی و هنری است؛ اما جز بخشی از آن، در معرفی شعرای دارالعلم شیراز، هنوز به چاپ نرسیده و از نسخه منحصربه‌فرد آن نیز که به خطّ خود مؤلف است، در کتابانه حافظیه شیراز نگهداری می‌شود.
برچسب ها
تحلیل بلاغی نمونه‌هایی از شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا صائب
PDF

عنوانتحلیل بلاغی نمونه‌هایی از شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا صائب

نویسندههمایون جمشیدیان، لیلا نوروزپور

ناشردانشگاه گلستان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپگرگان

تیراژ1000

شابک5ـ1ـ92971ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
در این کتاب شعرهای شاعران کلاسیک فارسی به ترتیب از رودکی تا صائب به لحاظ بدیع، بیان و معانی بررسی و تحلیل می‌شود.
برچسب ها
رساله در بلاغت
PDF

عنوانرساله در بلاغت

نویسندهناشناخته

مصححفاضل عباس‌زاده

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ22ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات74

خلاصه
این رساله اثری سترگ بوده که مشتمل بر اکثر علوم ادبی یا دست‌کم شامل بر علوم و فنون بلاغی که قسمت‌های اصلی آن در آسیب سیل زمان در جداول پوسیدگی و پارگی، چون خاشکی در دامن حباب پرباد روزگار، بر باد رفته است که نه از نام و نشان مؤلف نشانی و نه از آغاز و انجام اثر، اثری مانده.
برچسب ها
«بدیع» از بلاغت
PDF

«بدیع» از بلاغت

سیدجواد مرتضایی

عنوان«بدیع» از بلاغت

نویسندهسیدجواد مرتضایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ524ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
در این کتاب نگارنده به بررسی بدیع به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی بلاغت پرداخته و یکی از دلایل نگارش این کتاب طرح مباحثی است مربوط به بلاغت و بدیع که پیش از پرداختن به صنایع و فنون در این کتاب آمده و به نظر نگارنده بسیار ضروری است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...